/SBPeriskop

Darija Mataić Agičić: Ivanine junakinje s greškom

Čitati Ivanu Šojat bilo bi istoznačno sa čitati: Uterstadt, Ničije sinove, Jom Kipur, Ezem, Šamšiel, Mjesečare, Ruke Azazelove, Sama…; čitati o pov...

Loading....
Loading...
Loading...
Loading...