Peter Tot-Đerđ

Slavonski Brod

                                                                                    DORH - Slavonski Brod

 

Predmet:  Kaznena prijava protiv nepoznatih djelatnika DHMZ-a i/ili MZOE-a

 

Upućujemo kaznenu prijavu DORH-u protiv nepoznatih djelatnika Državnog hidrometeorološkog zavoda i/ili Ministarstva zaštite okoliša i energetike zbog krivotvorenje dokumentacije s namjerom ugrožavanja okoliša i zdravlja ljudi u Slavonskom Brodu. 

1)   Netočan navod iz Godišnjeg izvješće DHMZ-a o praćenju kvalitete zraka za 2018. godinu: broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) je 19!

 2)   Stvarno stanje točno se vidi iz HAOP-ove aplikacije: broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) u Slavonskom Brodu za 2018. god. je 43, a ne 19.

 Nedavno je objavljeno Godišnje izvješće DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=86724). U tom Izvješću svi zainteresirani mogu vidjeti i proanalizirati kvalitetu zraka u cijeloj Hrvatskoj ili za odabrane gradove, kao napr. za Slavonski Brod. Točan dan objave Izvješća nije nam poznat, no vidljivo je da je to bilo zaista nedavno jer u fusnoti piše: “Zagreb, travanj 2019.”, a također je uredno navedeno i ime ravnateljice DHMZ-a: dr. sc. Branka Ivančan Picek.

Na 46. stranici Izvješća počinje “Analiza rezultata mjerenja i usporedba s graničnim vrijednostima za ozon (O3)”! Odmah je navedeno da “sukladno ... Uredbe (NN 117/12, 84/17) za ozon su propisane ... ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi:

Vrijeme usrednjavanja (za ozon je) najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost, Ciljna vrijednost (je) 120 µg/m3 i Učestalost dozvoljenih prekoračenja (da) CV ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine.”.  Posebno ističemo da je ciljna vrijednost 120 µg/m3!

A dalje piše: “U 2018. godini obrađeni su podaci mjerenja koncentracija ozona sa 18 mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete. U Tablici 25 dana je osnovna statistička analiza izmjerenih koncentracija ozona na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.”.

I tako iz Tablice 25 saznajemo nešto, što cijelo vrijeme, pa već od rujna mi u Brođani drugačije znamo. Saznajemo da u Slavonskom Brodu broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) je 19(?)!

Iza toga slijedi zaključak da “na postajama Osijek-1, …, Slavonski Brod-1 i Plitvička jezera zrak je bio prve kategorije s obzirom na koncentracije ozona, dok je na ostalim postajama u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka bio druge kategorije. Datumi s prekoračenjem ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) dani su u Tablicama 27 do 44.”. U prilogu P1 možete vidjeti “Tablicu 35: Datumi s prekoračenjem ciljne vrijednosti za O3 (120 μg/m3) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1”.

Taj broj 19 kao prekoračenje ciljne vrijednosti za ozon u Slavonskom Brodu već duže vrijeme kruži nad našim gradom. Prvi put, ako se ne varam na sastanku Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka dana 19. prosinca 2018. je kao preliminarna informacija prezentirani su brodski podaci. Osobno sam ukazao na nekakve netočnosti iznesenih podataka. Može se provjeriti zapisnik sa sastanka Povjerenstva koji je još nažalost u izradi.

Također sam na nelogičnost broja 19 ukazao i na tematskoj sjednici (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode dana 9. travnja 2019. godine. Inače tijek sjednice Odbora za zaštitu okoliša objavljen je na youtube-u: https://www.youtube.com/watch?v=xiSF7mCTWLg! Može se provjeriti i zapisnik sa sjednice  Odbora koji je još nažalost isto u izradi.

Riječ je o tome da HAOP-ova aplikacija (http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm) točno pokazuje da broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) u Slavonskom Brodu za 2018. god. je 43, a ne 19! Također i to da su u Slavonskom Brodu prošle godine mjerene visoke satne koncentracije ozona, a maksimalna vrijednost je iznosila blizu 205 μg/m3 (vidi prilog P2)! 

Nakon ovakvog negativnog saznanja, tj. da je HAOP-ova aplikacija pokazuje broj prekoračenja: 43, ostalo nam je pronaći, što je uzrokovalo tu nejasnu situaciju. U prilozima P3a i P3b može se vidjeti prekoračenja iznad 120 μg/m3. U prilogu P3a su prvi 19 prekoračenja, to sa zadnjim datumom 30.06.2018.. Dok u prilogu P3b iza prekoračenja od 30.06.2018. su sljedeća 28 prekoračenja. Što znači da u biti broj prekoračenja u 2018.g. bio je 47, ali aplikacija HAOP-a je odbacila granična (oko 120 μg/m3) četiri (4) prekoračenja!  

Nakon ovoga ostalo nam je pokušati s drugim mogućim ‘ciljnim vrijednostima’ za ozon da bi odgovorili na pitanje, što to pokriva broj 19(?)! Odabirom 130 μg/m3 za ‘ciljnu vrijednost’ riješili smo slučaj (vidi prilog P4). Tako vidimo da broj 19 prekoračenja nije vezan za ciljnu vrijednost za ozon od 120 μg/m3, nego za ‘manipulativnu’ visoku vrijednost od 130 μg/m3!!! Također je vidljivo da se svi datumi u oba priloga (P1 i P4) potpuno podudaraju…

O svemu tome smo u najkraćem roku ispred Udruge Eko-Integral e-poštom informirali urede Predsjednice RH, Predsjednika Vlade RH i Predsjednika Hrvatskog Sabora, a također i Ministra zaštite okoliša i energetike, Predsjednika (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode, predstavnike i predstavnice DHMZ-a, Predsjednika i članove Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka, kao i predstavnike Grada i Županije. No suprotnom očekivanju da će se ovaj problem s brojem onečišćenja brodskog zraka za prizemni ozon povoljno riješiti, dosada nitko nije se pozabavio je li riječ o nekoj greški, ili krivotvorenju dokumentacije!

U međuvremenu na 13. sjednici Županijske skupštine Brodsko-posavske županije (http://bpz.hr/novosti/samouprava/n13_sjednica__zupanijske_skupstine.aspx#.XP9kd49S8dU) dana 4. lipnja prihvaćen je Zaključak iz Izvješće o stanju kvaliteta zraka u BPŽ-u koje Izvješće je izrađeno po spomenutom godišnjem izvješću DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu.

Uz ostalog u tom Zaključku stoji: “Grad Slavonski Brod i okolna naselja i dalje imaju problem s onečišćenjem zraka, posebno vezano uz onečišćenja uzrokovana sumporovodikom (H2S) i lebdećim česticama, te je u 2018. godini zrak je bio onečišćen – II. kategorije u odnosu na sumporovodik – H2S i lebdeće čestice – PM10, PM2.5 i BaP u PM10.”

Nažalost, 47 prekoračenja ciljne vrijednosti (CV) za ozon u Slavonskom Brodu nisu bila dovoljna da u 2018. godini brodski zrak bude onečišćen – II. kategorije i u odnosu na ozon (O3)! A “Učestalost dozvoljenih prekoračenja (lijepo kaže da) CV ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine.”.

 

19.06.2019. Slavonski Brod              Peter Tot-Đerđ,  predsjednik Eko-Integrala

Napomena: Tablice možete pogledati u kolumni Koliko dugo se manipulira s brodskim podacima?