Dana 31.10.2015. godine u APM-ovoj knjižari u Slavonskom Brodu nešto iza najavljenog početka u 11 55 sati, nas nekoliko članova udruge Eko-Integrala za zaštitu okoliša i prirode smo dočekali Vjerana Piršića, predsjednik Eko Kvarnera na prezentaciji…

Ugodno i korisno druženje s Vjeranom Piršićem

No umjesto predviđene prezentacije, a i predavanja o klimatskim promjenama, onečišćenju brodskog zraka i utjecaju na jedno i drugo sa strane dominantnog zagađivača brodskog zraka; Rafinerije nafte Brod, zbog za sve nas nejasnog izostanka Brođana, mi nazočni smo imali ugodno i korisno druženje s Vjeranom Piršićem.

Puno novih informacija smo saznali. Kolega Vjeran se osvrnuo i na u knjigu Klima i na od autora postavljena 30 pitanja za razumijevanje Konferencije u Parizu koja će se održati krajem studenog i početkom prosinca u svezi klimatskih promjena.

Sve te informacije pomoći će Eko-Integralu da se postavi 'u novom ruhu', da krene u zajedničku borbu i protiv onečišćenja brodskog zraka iz emisije prekosavske rafinerije i klimatskih promjena.

Klima, 30 pitanja za razumijevanje Konferencije u Parizu

Tako, dok Francuska, pa i cijeli svijet očekuje UN-ovu Konferenciju o klimi (COP21), autori knjige „Klima, 30 pitanja za razumijevanje Konferencije u Parizu“; Pascal Canfin i Peter Staime nude rješenja za razumijevanje prednosti i nedostataka takvih konferencija.

Klima_korice"Uz to što su prikupili sve važnije rezultate znanstvenih istraživanja o klimatskim promjenama - kako u pogovoru knjige Zoran Skala nas upoznaje; autori … su se potrudili objasniti koliko nam tehnologija može pomoći i koliko je nužno promijeniti način života i djelovati na okoliš.

Objasnili su nam pregovaračka polazišta glavnih emitera te interese koji su utjecali na rezultate prethodnih konferencija zbog kojih smo svi izgubili vrijeme potrebno za postupne prilagodbe. Ponudili su nam i viziju kako bi život mogao izgledati uspijemo li se mobilizirati i surađivati na smanjivanju emisija stakleničkih plinova i na prilagođavanju klimatskim promjenama.

Za nas u Hrvatskoj bitno je da naš nacionalni doprinos bude razmjeran našoj veličini i u okvirima postizanja globalnog cilja od 2 °C, da nam planovi budu usklađeni s onim što je potrebno da se naš utjecaj na klimu neprestano smanjuje – do potpune dekarbonizacije te da se jača otpornost na one klimatske poremećaje i druge krizne pritiske koji se više ne mogu izbjeći."

Generatori stakleničkih plinova u našoj bližoj okolini

Prije bilo kakvog zaključka, morali bi proanalizirati sve naše zagađivače, zagađivače brodskog zraka.

Znamo da dominantni onečišćivač brodskog zraka je prekosavska rafinerija i to iz više aspekata. Prvo kao u funkciji prerade nafte i drugo kao u korištenju teškog loživog ulja kod prerade nafte. No svakako na brodski zrak dokazano velik utjecaj ima i promet: gradski, pa promet na graničnom prijelazu i na auto cesti, a također i ložišta koja obuhvaćaju domaćinstva, stambeni prostor i poslovni prostor… A tu su i termoelektrane, istina u manjem obimu, negdje južno u Bosni i istočno u Srbiji!

Sve ono što je izvan same prerade nafte navedeno, uzročnici su i u stvaranju stakleničkih plinova. Ali kada bolje pogledamo situaciju sa preradom nafte, pa tako i sa Rafinerijom nafte Brod, rafinerija nije samo zagađivač zraka, nego jedan od najvažnijih kotača u širokoj primjeni jednog od fosilnih goriva; nafte i u našoj bližoj i malo široj regiji, tako je i generator i indirektno uzročnik stvaranja stakleničkih plinova u našoj bližoj i pa i široj okolini.

Budući da je "bitka za Pariz" još nije ni dobivena ni izgubljena, ali se trenutno vodi u službenim krugovima ekonomskog i financijskog svijeta, neophodna je mobilizacija cjelokupnog građanstva, tako i Hrvatskoj, pa i u Slavonskom Brodu...