Na karti aplikacije ... Europske agencije za okoliš: “European city air viewer”, koja je ovih dana objavljena …, Slavonski Brod je neslavno završio na prvom mjestu!!! NEVIĐENO!!!”!

Početkom travnja objavio sam članak na portalu SBperiskop: “Tko je isključio prijenos podataka lebdećih čestica PM2.5? (http://www.sbperiskop.net/objave/tko-je-iskljucio-prijenos-podataka-lebdecih-cestica-pm2-5)  gdje sam uostalog naveo i ovo:.

 „... već duže vrijeme mi u Eko-Integralu od nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj pokušavamo doznati što se događa s prijenosom podataka u Slavonskom Brodu: vezano za satne koncentracije lebdećih čestica PM2,5 u bazu podataka Europske agencije za okoliš…”.

Duže vrijeme nije bilo nikakvih odgovora od nadležnih. Logično je da sam uputio e-mail i Europskoj agenciji za okoliš jer “prema rezultatima Europske agencije za okoliš, Slavonski Brod je od lani na 6. mjestu, a pretprošle godine (bio je) na 3. mjestu najzagađenijih gradova Europske unije(!), gdje je prvenstveno pitanje onečišćenja (lebdećim česticama) PM2.5…”.

U odgovoru Europske agencije za okoliš u vezi upita oko prekida prijenosa podataka lebdećih čestica PM2.5 (iz Slavonskog Broda) u njihovu bazu podataka, obavijestili su me da postaje koje se koriste u aplikaciji Indeksa kvalitete zraka su one koje su zemlje službeno prijavile EEA-i prema ažuriranom protoku podataka.

‘Senzori’ su u nadležnosti država, ali moraju slijediti propise europskog zakonodavstva o Direktivama o kvaliteti zraka... Kriteriji za lokaciju nadzornih postaja definirani su o dodacima Direktive… Minimalni broj (i tip) postaja po zoni kvalitete zraka i aglomeraciji definirani su u EU Direktivama o kvaliteti zraka, a Europska komisija odgovorna je za provjeru pravne usklađenosti s tim zahtjevima.

Iz dosada rečenog, lako se može zaključiti da do ‘isključivanja prijenosa podataka lebdećih čestica PM2.5’ došlo je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i to od osobe tko je zadužen za praćenje propisa europskog zakonodavstva o Direktivama o kvaliteti zraka i odabira ‘senzora’ po kriterijima za lokaciju nadzornih postaja definirani u dodacima Direktive…

Tko je ta osoba ili tko su te osobe(?), pitanje je sad! Sigurno je da odgovor jedino može dati netko iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, makar taj odgovor sada više ništa neće promijeniti!

Nažalost, u isto vrijeme Slavonski Brod i ove godine vrlo visoko kotira sa onečišćenjima! Što više na karti aplikacije (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer) Europske agencije za okoliš: “European city air viewer”, koja je ovih dana objavljena i koja aplikacija se koristi da se provjeri kakva je bila kvaliteta zraka u odabranom gradu u posljednje dvije godine i da se usporedi s kvalitetom zraka u drugim gradovima diljem Europe, Slavonski Brod je neslavno završio na prvom mjestu!!! NEVIĐENO!!!