Ljudi imaju predrasude i stereotipe i to je činjenica. Iako će se možda sada neko javiti i reći: „Ja ih nemam!” neka razmisli još jednom. Svako ko razmišlja i izražava neke stavove, ima predrasude i stereotipe koje nosi kroz život. Kod nekoga su oni izraženi, striktni, nekad čak i vidljivi, a kod nekih su prikriveni, često možda i nesvesni. Ako počneš  da tražiš ljudsko biće bez predrasuda i stereotipa, krenula si u potragu za jednorogom. Stereotipi i predrasude jednim delom oblikuju čovekov svet, način života, postupke i odnose sa drugima. Nije strašno imati ih u svesnom ili nesvesnom obliku. Opasno postaje kada oni počnu da te sputavaju, da narušavaju kvalitet tvog života i blokiraju svaku mogućnost za napredak i lični razvoj.

Neko u sebi nosi neosnovane i neispitane predrasude, uverenja i stereotipe koji ugrožavaju njega i druge. Možda to nisi konkretno ti, već osoba iz tvog okruženja koja te ugrožava i treba da joj skreneš pažnju na problem.

U stvari, hajde da za početak vidimo šta su predrasude i stereotipi i u čemu je razlika između njih.

Šta su predrasude

Predrasude i stereotipi su uobičajeni stavovi i mišljenja koja utiču na percepciju ili ponašanje prema određenim grupama ljudi, pojavama, događajima ili društvenim fenomenima.

Iako se često koriste kao sinonimi, predrasude i stereotipi imaju drugačija značenja i posledice.

Predrasuda je unapred doneseni sud o nekome ili nečemu, odnosno najčešće negativan stav. Zasnovana je na nedokazanim tvrdnjama i svodi se na osuđivanje, potcenjivanje ili neprijateljski stav. Predrasude su podložne generalizaciji, a često su stvorene u ranom detinjstvu, kada su roditelji pokušavali da decu uplaše ili su sasvim nesvesno izražavali svoje stavove, bez obzira na to što ih deca slušaju.

Evo primera nekih najčešćih predrasuda: 

Čovek koji ima mnogo novca je pohlepan i nepošten

Ovo je veoma česta predrasuda, odnosno uverenje koje automatski formira blokade u novcu. Bez obzira na neke primere i nedokazane priče o pohlepi i nepoštenju, postoje mnogi ljudi sa značajnim bogatstvom koji su velikodušni, etični i koriste svoj novac za pomaganje drugima. Bogatstvo ne određuje karakter osobe, a pojedinci mogu biti pohlepni ili velikodušni, bez obzira na to kakav je njihov finansijski status.

Žena nije dovoljno sposobna i spremna za rukovodeće pozicije

Kada se govori o ženi lideru, najčešće se kao osobine naglašavaju emotivnost i neodlučnost koje se vezuju za ženski pol. Međutim, žene su jednako sposobne za rukovodeće pozicije kao i muškarci. Istraživanja pokazuju da različitost u liderstvu može doneti bolje rezultate i kreativnija rešenja. Predrasuda o manjoj sposobnosti žena je rezultat dugogodišnjih rodnih stereotipa i društvenih normi koje ne odražavaju stvarne sposobnosti i potencijale pojedinih žena.

Stariji ljudi su tehnološki nepismeni

O starijim ljudima i o starosti generalno ima mnogo predrasuda, ali jedna od najnovijih je da se ne snalaze u dostignućima moderne tehnologije. Međutim, dokazano je da su mnogi stariji ljudi vrlo vešti u korišćenju tehnologije i aktivno je koriste za komunikaciju, informisanje i zabavu. Tehnološka pismenost nije isključivo vezana za mladost, već zavisi od ličnih interesa i prilika za učenje.

Razmisli sada da li gajiš slične predrasude? Možda si upravo osvestila svoje neosnovane negativne ili potcenjujuće stavove prema nekom ili nečemu i spremna si da ih promeniš, jer shvataš da te sputavaju u ličnom rastu i razvoju.

Šta su stereotipi

Stereotip je neosnovano mišljenje koje generalizuje određenu grupu ili zajednicu. U njegovoj osnovi je nepoznavanje ili minimalno poznavanje grupe o kojoj se govori. Stereotipi su zasnovani na pretpostavkama da svi pripadnici neke grupe imaju iste osobine i samim tim se isključuje svaka individualnost i izuzetak.

Da ne bi došlo do zabune i poistovećivanja sa predrasudama, evo primera najčešćih stereotipa:

Svi umetnici su boemi i neorganizovani

Umetnici, kao i profesionalci u bilo kojoj drugoj oblasti, dolaze sa različitim osobinama i stilovima rada. Mnogi umetnici su vrlo organizovani, disciplinovani i profesionalni u svom radu. Sigurno poznaješ ili si čula za odgovorne i odlično organizovane vrhunske umetnike koji prkose čuvenom stereotipu o svojoj branši.

Muškarci su bolji od žena u nauci i tehnologiji

I muškarci i žene mogu biti jednako uspešni u nauci i tehnologiji. Ovaj stereotip zanemaruje individualne sposobnosti, interesovanja i napore i veoma često obeshrabruje žene da se bave ovim oblastima. Zbog toga je poslednjih godina pokrenuta kampanja koja osnažuje i motiviše devojčice da se bave naukom i tehnologijom.

Nemci su strogi i bez smisla za humor

Stereotipi o određenim narodima ili stanovnicima nekih mesta pretvorlii su se u viceve i šaljive priče. Ovakvi stereotipi zanemaruju bogatstvo kulturnih i individualnih razlika unutar jedne nacije. Ljudi iz Nemačke, kao i iz bilo koje druge zemlje, imaju različite ličnosti. Mnogi Nemci su vrlo duhoviti i opušteni.

U čemu je konkretna razlika između predrasuda i stereotipa

Iako se mnogima čini da su predrasude isto što i stereotipi, razlike ima i treba je poštovati.

Stereotipi su mišljenja koja na neki način pomažu ljudima da pojednostave složenost sveta oko sebe. Oni mogu biti negativni, pozitivni ili neutralni. Iako su možda nekada zasnovani na obrisima istine, karakteristično za njih je da isključuju svaku individualnost. Stereotipi sami po sebi ne moraju biti zlonamerni, ali mogu dovesti do predrasuda, diskriminacije, negativnih uverenja i ličnog nazadovanja, ukoliko se isključivo koriste za donošenje zaključaka.

Predrasude proizilaze iz stereotipa, ali uključuju i negativne osećaje ili neprijateljstvo prema određenoj grupi ili pojavi. Često su emocionalne i nisu zasnovane na racionalnim osnovama. Utiču na ponašanje prema pojedincima koji imaju drugačije životne izbore, marginalizuju određene ljude ili pojave i dovode do diskriminacije.

Stereotipi ne moraju nužno dovesti do negativnog ponašanja, ali mogu postati osnova za predrasude, koje često rezultiraju diskriminacijom i nepravednim tretmanom.

Kako da prepoznaš stereotipe i predrasude kod sebe

Zapažanje ličnih predrasuda i stereotipa koje si stekla ili formirala kroz životno iskustvo prvi je korak ka oslobađanju od njih.

Međutim, pošto je ovo još jedna opširna tema i zahteva detaljno objašnjenje sa primerima i savetima, o njoj će biti reči u narednom tekstu na blogu.

Ukoliko si sigurna da želiš da se oslobodiš svega što te sputava da se razvijaš i rasteš ka uspehu i ličnom zadovoljstvu, najvažniji korak možeš da napraviš sada.

To je upis na RESET programa ličnog razvoja nakon koga tvoji stavovi, razmišljanja i ciljevi neće biti isti. Sve što budeš radila biće za tvoje dobro i za ostvarenje želja koje oduvek u sebi imaš, ali do sada nisi znala kako da ih otkriješ. Upis je u toku.Iskoristi priliku da otkloniš sve barijere na svom putu ka samoostvarenju!

anarankovicacademy