U Hrvatskom saboru dana 13.12. u 11 00 sati održat će se Okrugli stol vezano za brodski onečišćeni zrak s nazivom: "Što i koliko se čini, kako bi se smanjilo onečišćenje u Slavonskom Brodu".

Evo moje razmišljanje i mogući tekst mog izlaganja. 

Dugo godina, mislim skoro trinaest pratim ovo goruću brodsku problematiku. Nažalost moj višestruki dolazak u Hrvatski sabor na razne odbore, ali i moja sudjelovanja u radu Povjerenstva za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu nisu, ali nisu ni mogli rezultirati nešto pozitivno. Baš u kontekstu tog razmišljanja moram odmah potvrditi da je naziv ovog Okruglog stola jako dobro odabran!

Bio sam u velikoj dilemi prekjučer, kada sam pripremio ovo moje izlaganje, postavilo se pitanje odakle krenuti. Da li vezano za stanje od prije više od 15 godina, kada su prvi put primijećena velika onečišćenja, tj. tada kada je prekosavska rafinerija proradila jer prije Brođani nisu znali ni za smrad, ni za onečišćeni zrak. No Rafinerija kako se može primijetiti već jedno vrijeme ne prerađuje naftne derivate, makar to baš i ne možemo pročitati na njenoj web-stranici… Ali to je neka druga priča!

Ili možda krenuti od sadašnjeg stanja. Na kraju prevagnuo jedan detalj: portal index, s malim zakašnjenjem, prvi u RH objavio podatke Europske agencije za okoliš, objavljene još 25. travnja 2023.godine, po kojim podacima Slavonski Brod je na prvom mjestu od 375 gradova Europske unije po kvaliteti zraka, s dvogodišnjim prosjekom koncentracija lebdećih čestica PM2.5 od 28 ug/m3!!! Evo što piše index.hr:

“Kao što ste vjerojatno mogli pretpostaviti - riječ je o Slavonskom Brodu. Gradu koji zbog svoje specifične pozicije te zbog blizine tvornice u susjednoj BiH često obara neslavne rekorde po zagađenosti zraka.”  (https://www.index.hr/lajk/poster/249244/objavljena-je-mapa-s-gradovima-s-najzagadjenijim-zrakom-u-eu-na-prvom-mjestu-je-jedan-hr-grad?fbclid).

Da, ta informacija iz Europske agencije za okoliš kako Slavonski Brod najonečišćeniji grad u Europskoj uniji po kvaliteti zraka, više puta je prezentirano putem mailova svim odgovornim institucijama i agencijama, pa i upravama (od državne, preko regionalne, do lokalne), ali i politici, nažalost i medijima! I to najprije sredinom svibnja! A možda posebno interesantan način na koji je odaslanjem upita gđa Dijana Kesonja, Zamjenica  pučke pravobraniteljice informirala (skoro) sve odgovorne početkom kolovoza. Ona od odgovornih u upitima zatražila izvještaj o stanju brodskog zraka i o poduzetim mjerama, i to od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ravnateljstva HZJZ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a kasnije od Grada i Gradonačelnika Slavonskog Broda i Ministarstva zdravstva. Nažalost, bez rezultata!

U isto vrijeme, prekjučer kada je index,hr objavio tu spomenutu kartu, još jedan detalj mi je povuklo pažnju: kako je poslije nekoliko dana nerada u ponedjeljak proradila web-stranica: Kvaliteta zraka u Hrvatskoj (https://iszz.azo.hr/iskzl/index.html) i odmah smo se mogli uvjeriti da je Slavonski Brod zahvaćen novim onečišćenjem lebdećih čestica PM2.5, pa i od 116 µg/m3 na mjernoj postaji kod Stadiona kraj Save i to rano ujutro. Tako je ta postaja jedina u RH bila u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak). A također, obje brodske mjerne postaje su već tada ponovo osmi (8.) dan kontinuirano bile u CRVENOM (onečišćen zrak)...

Vjerojatno ste primijetili da sam rekao: ponovo! Jeste!!! Ono što je posebno zabrinjavajuće za Slavonski Brod da ovojesensko prvo veliko onečišćenje lebdećim česticama PM10 i PM2.5 (skoro) kontinuirano trajalo od 06. do 25. studenog s manjim stankama (većinom oko deset - petnaest sati) i tada su brodske postaje bile u CRVENOM i ŽARKO CRVENOM, a postaja s Jelasa 21. studenog i u LJUBIČASTOM (ekstremno onečišćen zrak)! Nakon toga došlo je do mirnijeg razdoblja, pa ponovo do 6 dana kontinuiranog onečišćenja, kada su, točnije dana 01. prosinca obje postaje bile u LJUBIČASTOM!!!

I onda evo šlag na tortu! Oba puta kada su brodske postaje bile u LJUBIČASTOM, još ujutro nakon što sam mailovima sve moguće informirao, nazvao sam Službu '112' i oni oba puta ni pojma nisu imali da su brodska mjerne postaje u LJUBIČASTOM(?).

Mogao sam zaključiti da sve to znači samo jedno kako je cijeli sustav, počev od Gradske uprave, pa sve do Ministarstva, mrtav!!! No otišao sam ipak korak dalje, pa sam nazvao Gradsku upravu, ali ni pročelnika, ni odgovornog za zaštitu okoliša nisam našao, pa ni nakon ponovnog poziva… Nevjerojatno!

Netko bi rekao, ništa novo, tako je bilo i prošle i pretprošle godine, ali i prije. Vrlo često u arhivama na ‘fejsu’ i na portalu SBPeriskop, gdje redovno objavljujem moja zapažanja vezano za anomalije u zraku, ali i u odnosima prema stanovništvu Brodske posavine, naiđem na članke ili statuse i od prije 8 - 10 godina!  

Tako sad samo na osnovi dosada iznešenog s razlogom postavljam pitanje: Je li itko od odgovornih ikad zapitao, koliko toga u takvom onečišćenom zraku stanovnici Slavonskog Broda i okolice mogu izdržati?

Brodski eko-aktivisti u posljednjih nekoliko godina, ali i prije, javno, putem portala SBPeriskop i putem (pisanih) primjedbi Gradskoj upravi, pa tako i u vezi zadnjih nacrta Akcijskog plana, više puta su ukazivali na najveće domaće zagađivače zraka, koji “nisu (ili su samo u kratkim crtama u Akcijskom planu bili) spominjani; …: PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd. i (znamo) oni sigurno su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka…”. Također smo zatražili da oni “koji su … ‘proizvođači’ brodskog onečišćenog zraka …  i svi ostali budu podvrgnuti inspekcijskom nadzoru bar jednom godišnje!”. No to nitko, ni Gradska uprava, ni Ministarstvo, ni drugi nisu uvažili(?)!

Također, još dok je Rafinerija nafte Brod bila u pogonu svi smo ukazivali na druga moguća prekogranična onečišćenja. Pa ne samo iz Rafinerije, nego i iz TE Stanari, TE Ugljevik pa iz tuzlanskog bazena! Sve se to slabo slušalo!

Nažalost, osim ‘sofisticiranog administriranja’ u posljednjih godina, ali i prije ništa nije se poduzimalo ni sa strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje ministarstvo je nadležno i za zaštitu okoliša i prirode, preko Povjerenstva za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode, DHMZ-a, HZJZ-a, Brodsko-posavske županije, do Grada Slavonskog Broda.

Tu bi svakako mogao navesti i nekoliko projekta koji su bili lansirani, ali nikada nisu donijeljeli odgovarajuće rezultate. Nadalje, da posljednji sastanak Povjerenstva održan prije više od dvije i pol godine 2021. u ožujku. Posljednja Tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode još je davnije, negdje prije više od četiri i pol godine. Zamolba Skupštine Eko-Integrala prije tri i pol - četiri godine za održavanje Zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća i Županijske skupštine naišlo, prvenstveno u gradskim krugovima, na veliko negodovanje i na kraju na neodržavanje te sjednice!

Ima još toga puno, ali neću Vas opterećivati više s tim. Završit ću sa zaključkom oko činjeničnog stanja, kako brodski zrak već najmanje 15 godina više nego onečišćen, pa to pokazuju svi dosadašnji podaci, pa odgovorni što prije moraju promijeniti svoj odnos prema toj gorućoj brodskoj problematici. Za dobrobit sviju nas!