Da, došao sam do kraja svog ‘poslanja’ i bojim se da više ništa ne mogu učiniti. Došao sam do zida kojeg ni ja, ni ostali eko-aktivisti, neovisno što netko o nama misli, sigurno ne možemo prekoračiti, ni preskočiti, a još manje srušiti. Kontinuirano ignoriranje i ‘sofisticirano administriranje’ onečišćenja brodskog zraka doveli su do toga da su nam ruke i noge vezane, dok sve ovo, kontinuirano onečišćenje brodskog zraka polako vodi do totalne katastrofe u Slavonskom Brodu.

Je li itko od odgovornih ikad zapitao, koliko toga stanovnici Slavonskog Broda u takvom onečišćenom zraku mogu izdržati? Ovakvo stanje, puno onečišćenja je primjećeno kada je prekosavska rafinerija proradila prije 15 godina jer prije Brođani nisu znali ni za smrad, ni za onečišćeni zrak. Rafinerija kako se može primijetiti već jedno vrijeme ne prerađuje naftne derivate, makar to baš i ne možemo pročitati na njenoj web-stranici... A u biti i svejedno je jer zajedno sa brodskim zagađivačima zraka, a ima ih dosta, sigurno netko i iz bliže i dalje okolice Slavonskog Broda i to iz Bosne i Hercegovine ‘uzorno’ i trajno zagađuje brodski zrak.

Da, mi smo, brodski eko-aktivisti u posljednje godinu i dvije, ali i prije, javno, putem ovog cijenjenog portala, ali i putem (pisanih) primjedbi Gradskoj upravi, tako i u vezi zadnjeg nacrta Akcijskog plana, više puta ukazali na najveće domaće zagađivače zraka, koji “nisu (ili su samo u kratkim crtama u Akcijskom planu bili) spominjani …: PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd. i oni sigurno su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka…”. Također smo zatražili da oni “koji su … ‘proizvođači’ brodskog onečišćenog zraka …  i svi ostali budu podvrgnuti inspekcijskom nadzoru bar jednom godišnje!”. No to nitko, ni Gradska uprava, ni Ministarstvo, ni drugi nisu uvažili(?)!

Da, odgovorni ‘uzorno’ se ne bave s brodskim slučajem, to tako već 15 godina! Riječ je i o institucijama i agencijama, upravama (od državne, preko regionalne, do lokalne uprave), ali i o politici, nažalost o medijima!

Nažalost, ni stanje, točnije dvogodišnje stanje u 2021. i 2022. godini, koje je obrađeno i vidljivo na najnovijoj karti Europske agencije za okoliš od 25. travnja 2023. godine (European city air viewer) na kojoj je Slavonski Brod na zadnjem, 375. mjestu gradova Europske unije po kvaliteti zraka s koncentracijom lebdećih čestica PM2.5 od 28 ug/m3 (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer) koje stanje potpuno sve Brođane demolarizirs, i koje stavlja neodgovonost odgovornih u prvi plan analize, nije djelovalo pozitivno na njih! Pitanje je, kad će.

Tako ništa nije se poduzimalo ni sa strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje ministarstvo je nadležno i za zaštitu okoliša i prirode, preko Povjerenstva za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Brodsko-posavske županije, DHMZ-a, HZJZ-a, do Grada Slavonskog Broda.

Pa smo dana 21. studenog mi u Slavonskom Brodu mic po mic dogurali da i ove jeseni mjerna postaja na Jelasu (SB-1) odmah iza ponoći (prilog) ponovo bude u LJUBIČASTOM (ekstremno onečišćen zrak), a u isto vrijeme postaja kod Stadiona kraj Save (SB-2) bila je u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak)!

Ujutro sam nazvao Službu  '112', ali oni pojma nisu imali o tome da je brodska mjerna postaja na Jelasu (SB-1) evo i ove jeseni ponovo u LJUBIČASTOM. Što znači da je cijeli sustav, počev od Gradske uprave, pa sve do Ministarstva, izgleda bio je ‘mrtav’! Da, nije dovoljno da smo svjedoci ‘sofisticiranom administriranju’ i potpuno ignoriranju slučaja, vidimo da je slučaj vjerojatno davnih dana stavljen ‘ad acta’!

A desetine i desetine mail-ova i poruka je napisano i upućeno odgovornima, ali kao da i nije. Institucije i uprave kontinuirano već 15 godina se oglušuju o brodskom onečišćenom zraku! I tako mi živimo s neispunjenim, ali po Ustavu zagarantiranim pravom na zdrav život! Da, u Ustavu lijepo piše: “Svako ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš…” (članak 70).

I tako, polako dolazimo do u naslovu članka izrečenoj tvrdnji da kontinuirano ignoriranje i ‘sofisticirano administriranje’ onečišćenja brodskog zraka djeluje štetno na stanovništvo Slavonskog Broda. Što znači da nisu samo krivi zagađivači za povećani broj oboljelih, a nažalost i umrlih u Slavonskom Brodu i okolici uzrokovano onečišćenim zrakom, nego i svi spomenuti odgovorni!

Žalosno je da Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske Županije, kako smo iz nedavnog pisma gđe Dijane Kesonja, Zamjenice pučke pravobraniteljice eko-aktivistima mogli zaključiti da vezano za “utjecaj ekoloških čimbenika na zdravlje građana Slavonskog Broda s čijom se izradom započelo još u 2016. godini”, Nastavni zavod trenutačno ne raspolaže adekvatnim podacima(?)! I to je to! Tko tu nešto može promijeniti? Nitko!!!

Nažalost ni oni pet, pet i pol tisuće Brođana s naslovne slike koji je točno prije 7 godina prosvjedovalo na brodskom Korzu!