Tag: Svijet

Mario Stefanov: Nova kriza – nova grandiozna pljačka

Nadolazeća velika ekonomska kriza pokrenuta na podlozi pandemije koronavirusa i u sjeni novog biološkog hladnog rata svojim učincima otvorit će novo poglavlje globalne neoliberalne ekonomije.   Ona je po svim svojim odrednicama, zapravo, ekonomija katastrofe, koja preživljava producirajući sve snažnija kataklizmična stanja, koja pak pokreću valove ekonomskih kriza. One povlače bogatstvo i na državnim i …

Continue reading

Jozeph Stiglitz: Poslije neoliberalizma

Koji ekonomski sistem najviše doprinosi ljudskom blagostanju? Ovo je ključno pitanje našeg doba, jer smo nakon 40 godina neoliberalizma u SAD i drugim razvijenim ekonomijama utvrdili da ovaj recept ne funkcioniše. Neoliberalni eksperiment – snižavanje poreza za bogate, deregulacija tržišta rada i proizvoda, finansijalizacija i globalizacija – pokazali su se kao spektakularan neuspeh. Rast je …

Continue reading

dr. sc. Sanja Vujačić: Međunarodni odnosi nakon koronakrize

U samo četiri mjeseca, koronavirusna kriza preobrazila je lice poznatoga svijeta. Istovremeno, nije dovela do bitnih pomaka u strateškim trendovima međunarodnih odnosa. S jedne strane, nakon globaliziranog, interkonektiranog svijeta u permanentnom pokretu i vezi; odjednom smo ugledali svijet u zastoju: imobilan, premrežen granicama i barijerama međuljudskoj  i međunarodnoj povezanosti. S druge strane, ta preobrazba nije inspirirala …

Continue reading

Nikola Vučić: Žižek i COVID-19: Trebamo li novi komunizam?

Pandemija novog koronavirusa, zvanično proglašena u martu ove godine, pokrenula je lavinu reakcija: na pozornicu komentiranja i analiziranja “nove društvene stvarnosti” nisu samo stupile institucije s pozicija moći i javno-zdravstvene djelatnosti, već i individualni disonantni glasovi poput filozofa, sociologa, teoretičara kulture i psihologa. Novonastala društvena blokada i potpuni zaokret ka novim praksama rada, komunikacije i …

Continue reading