Ja sam shvatljiv krajolik;
kamen i pustoš
vjetar i prašina
i usamljeno drvo
žedno, iskrivljeno                                                                                                                s lišćem koje ne opada.


Trgovci i hodočasnici
svoja imena urezuju
u bolnu koru stabla;
zazirem od pasa punih bešika
užasavam se zimogroznih                                                                                                što lože vatre.