Posljednje vrijeme na stranicama SBPeriskopa često smo pisali o apsurdnim situacijama oko Rafinerije nafte Brod i oko onečišćenja brodskog zraka. Takvo stanje traje već desetak godina i nažalost izgleda tome neće biti nikad kraja.

Tome zaista dobrano pomažu i naše institucije. Kako bi inače mogli drugačije na primjer tumačiti da još uvijek nismo u Eko-Integralu(!), a ne znamo je li su u Gradu i Županiji(?), zaprimili zapisnike sa sastanka  Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka od 19. prosinca 2018. i tematske sjednice (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode od 9. travnja 2019. godine.

Spomenuo bih samo još jedan detalj vezano za još dva sastanka na kojima je, slobodno možemo i tako reći, predsjedavala Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović i to 10. listopada 2018. i 25. svibnja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Nakon kojih sastanaka došlo je do potpisivanja više ugovora, ali i ugovora o opskrbi plinom Rafinerije između Crodux plina d.o.o. i Rafinerije nafte Brod. Faktički s tim su sva pitanja vezana za plinofikaciju Rafinerije ispunjena. Ako nekom nije jasno zašto spominjemo ta dva datuma, ukazat ćemo na to, da između ta dva sastanka prošlo je točno sedam i pol mjeseci! Više od predviđenog...

No, mislim da ovo što ću sada prezentirati ipak će prednjačiti sa svojom apsurdnošću obzirom na prethodne situacije. Riječ je o jednom događaju nakon čega Brođani s razlogom mogu postavljati pitanje, kome mogu vjerovati ako je riječ o onečišćenju brodskog zraka iz emisije Rafinerije nafte Brod.

Nedavno je objavljeno godišnje izvješće DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=86724). U tom Izvješću svi zainteresirani mogu vidjeti i proanalizirati kvalitetu zraka u cijeloj Hrvatskoj ili za odabrane gradove, kao napr. za Slavonski Brod. Točan dan objave Izvješća nije nam poznat, no vidljivo je da je to bilo zaista nedavno jer u fusnoti piše: “Zagreb, travanj 2019.”, a također je uredno navedeno i ime ravnateljice DHMZ-a: dr. sc. Branka Ivančan Picek.

Na 46. stranici Izvješća počinje “Analiza rezultata mjerenja i usporedba s graničnim vrijednostima za ozon (O3)”! Odmah je navedeno da “sukladno ... Uredbe (NN 117/12, 84/17) za ozon su propisane ... ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi:

Vrijeme usrednjavanja (je) najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost, Ciljna vrijednost (je) 120 µg/m3 i Učestalost dozvoljenih prekoračenja (da) CV ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine.”.  Posebno ističemo da je ciljna vrijednost 120 µg/m3!

A dalje piše: “U 2018. godini obrađeni su podaci mjerenja koncentracija ozona sa 18 mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete. U Tablici 25 dana je osnovna statistička analiza izmjerenih koncentracija ozona na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.”.

I tako iz Tablice 25 saznajemo nešto, što cijelo vrijeme, pa već od srpnja mi u Brođani drugačije znamo. Saznajemo da u Slavonskom Brodu ciljna vrijednost za ozon samo 19 puta bila viša od 120 µg/m3(?)!

 Iza toga slijedi zaključak da “na postajama Osijek-1, …, Slavonski Brod-1 i Plitvička jezera zrak je bio prve kategorije s obzirom na koncentracije ozona dok je na ostalim postajama u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka bio druge kategorije. Datumi s prekoračenjem ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) dani su u Tablicama 27 do 44.”. U prilog1-u možete vidjeti Tablicu 35: Datumi s prekoračenjem ciljne vrijednosti za O3 (120 μg/m3) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Da budemo iskreni, taj broj 19 kao prekoračenje ciljne vrijednosti za ozon u Slavonskom Brodu već duže vrijeme se kruži nad našim gradom. Prvi put, ako se ne varam na sastanku Povjerenstvu za praćenje poboljšanja kvalitete zraka dana 19. prosinca 2018. je kao preliminarna informacija prezentirani su brodski podaci. Osobno sam ukazao na nekakve netočnosti iznesenih podataka, a na njih sam ukazao i na  tematskoj sjednici (saborskog) Odbora za zaštitu okoliša i prirode dana 9. travnja 2019. godine. Inače tijek sjednice Odbora za zaštitu okoliša objavljen je na youtube-u: https://www.youtube.com/watch?v=xiSF7mCTWLg!

Riječ je o tome da HAOP-ova aplikacija točna pokazuje da broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) je 43, a ne 19! Također i to da su u Slavonskom Brodu prošle godine mjerene visoke satne koncentracije ozona, a maksimalna vrijednost je iznosila blizu 205 μg/m3 (vidi prilog2)!

Nakon ovakvog negativnog saznanja, tj. da je HAOP-ova aplikacija pokazuje broj prekoračenja: 43, ostalo nam pronaći, što je uzrokovalo tu nejasnu situaciju. U prilozima 3a i 3b možete vidjeti sva prekoračenja iznad 120 μg/m3. U prilog3a su prvi 19 prekoračenja i to sa zadnjim datumom 30.06.2018.. Dok u prilog3b iza prekoračenja od 30.06.2018. su sljedeća 28 prekoračenja. Što znači da u biti broj prekoračenja u 2018.g. bio je 47, ali aplikacija HAOP-a je odbacila granična četiri (4) prekoračenja!

Ostalo nam je pokušati s drugim mogućim ‘ciljnim vrijednostima’ za ozon kako bi odgovorili na pitanje, što to pokriva broj 19(?)! Odabirom 130 μg/m3 za ‘ciljnu vrijednost’ riješili smo slučaj (vidi prilog4). Vidimo tu da broj 19 prekoračenja nije vezan za ciljnu vrijednost za ozon od 120 μg/m3, nego za ‘manipulativnu’ visoku vrijednost od 130 μg/m3!!! Također je vidljivo da se svi datumi u oba priloga potpuno podudaraju… Što se tu dogodilo?

Predstavnici DHMZ-a, a i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike mogu i trebaju dati odgovor Brođanima!

Na kraju, potpuno je logično pitanje iz naslova: Koliko dugo se manipulira s brodskim podacima?