Nekako u isto vrijeme, prije zadnjeg velikog produženog vikenda, vjerojatno u želji ‘da se ne ostavi za sutra i ono što se može, neka se napravi još danas’, prošle srijede su objavljeni i dostavljeni nekoliko dopisa koji svakaku mogu donijeti novo, pa možda i povoljnije razmišljanje vezano brodski onečišćeni zrak. Pored već na SBPeriskopu objavljenu kaznenu prijavu DORH-u protiv nepoznatih djelatnika..., tu su još i zapisnik Odbora za zaštitu okoliša i prirode s tematske sjednice od 9. travnja 2019. godine i odgovor iz Kabineta ravnateljice DHMZ-a na postavljeno pitanje iz Eko-Integrala.

Tako nakon desetak dana iz Kabineta ravnateljice DHMZ-a dr. sc. Branke Ivančan Picek stigao je odgovor na pitanje oko nejasne situacije vezano za broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) iz Godišnjeg izvješća DHMZ-a o praćenju kvaliteta zraka za 2018. godinu. U tom odgovoru validacija se  poslužila za 'razjašnjavanje' situacije i oko toga kako je došlo do famoznog broja 19 prekoračenja ciljne vrijednosti (120 μg/m3), dok su po HAOP-ovoj aplikaciji stvarna mjerenja pokazala da je broj prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon (120 μg/m3) u Slavonskom Brodu za 2018. god. je 43, a ne 19!

 Sigurno je da ovaj odgovor Brođane ne može zadovoljiti i dalje nam nije jasno na koji način je odrađena ta spomenuta validacija podataka koja je s broja 43 prekoračenja ciljne vrijednosti, svela broj prekoračenja na 19(?)! Sve to je usko povezano s popisima definiranoj učestalosti dozvoljenih prekoračenja tj. da CV (ciljna vrijednost od 120 µg/m3) ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine.

Nažalost Brođani su još više zbunjeni kada se usporede brodski podaci s podacima napr. iz Rijeke, Karlovca ili Zagreba. U tim slučajevima ne postoji ili ne postoji neko veliko odstupanje između stvarnih i validiranih podataka!

Također je primijećeno da je validacija brodskih podataka iznosila smanjenje najmanje od 7 μg/m3!!! Što bi vjerojatno značilo da je mjerni uređaj za ozon u Slavonskom Brodu u biti bio u kvaru(?)! Što više neki aktivisti su pokušavali pregledati validirane podatke za ozon na HAOP-ovoj stranici i zaključili su da tu “ništa s ničim se ne slaže”! Jedino je zapaženo da su većina podataka obzirom na stvarne podatke smanjena! Zašto,kako?

Zaprimili smo jednu vrlo korektnu analizu vezano za tu problematiku. Evo važniji dijelovi iz te analize:

“Interesantno je da Kabinet ravnateljice DHMZ-a piše o uređajima koji mjere navedena onečišćenja. Također je interesantno da isti DHMZ piše da su uređaji ispravni = ispravno mjere, što isti svojim provjerama utvrđuje i potvrđuje, a potom daje svoje mišljenje o netočnosti tih uređaja.

Uređaj se postavlja da služi svrsi a ne da ga se dotjeruje korekcijskim faktorima. Ili je uređaj ispravan ili nije - druge nema. Uređaj je ispravan samo unutar svojih pogrešaka o kojima u njegovim uputama piše i drugih korekcija nema.

Nažalost, kako sve u ovom sustavu državne uprave funkcionira sa sumnjama u ispravno postupanje, tako se i DHMZ potrudio da navedene sumnje još potvrdi.

Kada se sumnje pojave i kada netko, kao ovi iz DHMZ-a, kažu i pišu da sve čine prema zakonu, da je njihov rad ispravan, da su mjerni uređaji koje oni provjeravaju ispravni – ali nisu dovoljno dobri za potrebno izvješće, ... takve sumnje ostaju...”.

Nažalost, sve ovo podržavaju i dosadašnja najnovija mjerenja na mjernoj postaji na Jelasu.

Otkada je mjerni uređaj za ozon ponovo u funkciji (od 18.06.) najveći osmosatni prosjek ozona 25.06. je (od sedam dana) šesti put bio iznad ciljne vrijednosti (120 µg/m3) i to od visokih 152,45 µg/m3!

Ti osmosatni prosjeci ozona nisu dosada bili visoki; od 121,5 do 127,6 µg/m3 (vidi prilog), ali ova zadnja vrijednost od 152,45 µg/m3 mora sve nas zabrinjavati! Pa i to da je desetak sati u kontinuitetu mjerene satne koncentracije iznad 130 µg/m3, ali i iznad 170 µg/m3!

Ako se još tome doda da u Slavonskom Brodu u prvoj polovici lipnja nije mjerena koncentracija ozona zbog poznate situacije sa umjeravanjem uređaja, tada stanje postaje još alarmantniji. A tada su u cijeloj Hrvatskoj mjerene izrazito visoke temperature…

Ako pojedinačno pregledamo pojedine mjerne postaje u Zagrebu, Velikoj Gorici, Varaždinu, Osijeku, Karlovcu i Rijeci postane vidljivo da u Slavonskom Brodu, shvaćaju li to odgovorni ili ne, postoje elementi za zabrinutost!

Riječ je u usporedbi broja najvećih osmosatnih prosjeka ozona na postajama prije i poslije 18.06.. Vidimo da je u ZG omjer 4 – 2, VG 2 – 2, VŽ 4 – 0, OS 3 – 1, KA i RI 2 -2, dok u SB x – 6! Brojevi nažalost sve govore!

Ostalo nam da kažemo nekoliko rečenica i o zapisniku Odbora za zaštitu okoliša i prirode s tematske sjednice od 9. travnja 2019. godine. U zapisniku su navedeni zaključci, njih 19 sa spomenute sjednice s definiraniranim rokovima realizacije. No bojim se da ti rokovi kao i većinom oni dosadašnji, neće biti na vrijeme realizirani.

Posebno bih u ovom trenutku izdvojio dva zaključka koje procijenjujem da su vrlo važni za osiguranje čistog zraka u Slavonskom Brodu:

“6. Odbor naglašava važnost što skorije realizacije projekta “Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca - Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača - Crodux plin d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske…, prenamjenom produktovoda Slobodnica - Brod u izravni plinovod …”. Odbor poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da u suradnji s Crodux plin d.o.o. dostavi detaljni plan svih aktivnosti na realizaciji ovog projekta s definiranim rokovima provedbe svih faza projekta…

  1. Vezano za transport i definiranje kvalitete sirove nafte u Rafineriju nafte Brod putem Jadranskog naftovoda d.d., Odbor poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da … dostavi Odboru Izvješće o količinama te kvaliteti sirove nafte koja je tijekom godine Jadranskim naftovodom transportirana u Rafineriju nafte. Pri tom Odbor naglašava da navedeno Izvješće nije dostavljeno Odboru temeljem Zaključaka donesenih na 29. (tematskoj) sjednici Odbora održanoj 13. srpnja 2018. godini.”.


Nažalost sve više i više je očigledno da puno zaključaka sa sjednica Odbora, a dosada su održane pet (5) tematskih sjednica u svezi onečišćenja prvenstveno brodskog zraka, se ne raliziraju. Pa dokle tako?