Zaustavljena osmoza (stranica iz zbirke osušenih i prešanih prijateljstava)

 

Magritte


 

                                                                                                                                                                                                         Njih dvojicu, živo jedno tkivo,
nekada je dijelila samo elastična membrana
kroz koju su spremno tekle struje prijateljstva.

 

                                                                                                                                                                                                        Više se kroz opnu ne gibaju zajedničke teme,
ne izjednačava se koncentracija njihovih energija,
pregrada se okamenila, nestala je ravnoteža.
Jedan je ponavljao priče o prošlim danima,
o životu kao babeljevskoj majskoj livadi,
a drugi je iskao da nova težišta i tokovi budu
odgovori na prijeteće nagovještaje nadolazećeg.

 

                                                                                                                                                                                                               I tako se obostrani organizam dva prijatelja
kojim je nekad kolao rastvor za rast u visine,
sasušio od neusklađenih stavova o promjenama,
od nepropuštanja novih sokova održanja,
od gubljenja svojstava tkiva uzajamnih zahtjeva,
od upornog procesa rastvaranja višeg u niže,
od posljedica djelovanja zakona uvenuća.

 

 

Odgovori