Svi mi imamo dovoljno snage…

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.

Najveći posao čovjeka sastoji se u tome da zna šta sve mora uraditi da bi bio čovjek.

Svi mi imamo dovoljno snage da podnosimo tuđe nesreće.

Moje greške su moj život.

Samuel Beckett (1906 – 1989)

1 comment

    • Lara on 14.04.2020 at 07:41

    Ne znam snaže li me ove izreke ili čine melankoličnom.

Odgovori