Damir Pilić u knjizi “Tito očima Krleže” zaključuje „da smo imali pjesnika i da smo imali i državnika“, ali da ipak još nije došlo vrijeme njihove „objektivne valorizacije“. Drugim riječima, pjesnik i državnik nisu imali, i još uvijek nemaju – narod
Damir Pilić: “Tito očima Krleže: Revolucija i zebnja”, V.B.Z., Zagreb, 2020.