Zašto se nekada na današnji dan slavio “Dan republike”? – 1943.

Drugo zasjedanje AVNOJ-a održano je na današnji dan 1943. u Jajcu, u nazočnosti 142 delegata. Odlučeno je da Jugoslavija postane federativna republika sa šest federativnih jedinica. Kralju Petru II. zabranjen je povratak u zemlju.

AVNOJ Jajce

Na današnji dan slavio se za vrijeme socijalističke Jugoslavije Dan republike, jer je na taj dan održano drugo zasjedanje AVNOJ-a, na kojem je AVNOJ (Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije) proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim tijelom naroda Jugoslavije. Zasjedanje je održano u Jajcu, u nazočnosti 142 delegata. Odlučeno je da Jugoslavija postane federativna republika sa šest federativnih jedinica. Kralju Petru II. zabranjen je povratak u zemlju, a izbjegličkoj kraljevskoj vladi u Londonu oduzeto je pravo zastupanja zemlje u inozemstvu.

 

Izvor: Dnevno

Odgovori