Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška u funkciji poboljšanja kvalitete života osoba s oštećenim sluhom

Danas Udruga okuplja i broji 115 članova koje savjetuje i pomaže. Navedeni broj nije konačan jer nam se stalno javljaju novi članovi, što djece što starijih osoba. Osnovni cilj Udruge je okupljanje gluhe i nagluhe osobe, roditelje djece i mladeži oštećena sluha radi unapređivanja njihovog društvenog položaja, promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba i zaštite interesa. Organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u životu gluhih osoba. Sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života i sustava brige za gluhe osobe, kako bi oni, na njima odgovarajući način ostvarili svoja prava i obveze, a sve u području zaštite općih ljudskih prava.

Udruga gluhih i nagluhih NG

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje gluhe djece i mladeži, a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je pravna osoba koja djeluje na području Brodsko – posavske županije te je jedina udruga koja okuplja osobe oštećena sluha na novogradiškom području. Udruga je osnovana 15.12.2000. godine.
Danas Udruga okuplja i broji 115 članova koje savjetuje i pomaže. Navedeni broj nije konačan jer nam se stalno javljaju novi članovi, što djece što starijih osoba. Osnovni cilj Udruge je okupljanje gluhe i nagluhe osobe, roditelje djece i mladeži oštećena sluha radi unapređivanja njihovog društvenog položaja, promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba i zaštite interesa. Organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u životu gluhih osoba. Sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života i sustava brige za gluhe osobe, kako bi oni, na njima odgovarajući način ostvarili svoja prava i obveze, a sve u području zaštite općih ljudskih prava.
Zbog komunikacijskih barijera gluhe osobe uvijek ostaju upućene jedne na druge, osjećaju se marginaliziranima te imaju snažnu potrebu za zajedničkim okupljanjem. Upravo zato i njihov odnos prema Udruzi sasvim je drugačiji nego kod drugih grupacija. U svojim udruženjima oni nadoknađuju sve čega ih je gubitak sluha deprivilegirao u redovnom društvu. Zato je njima Udruga i dom i obitelj i kazalište i restoran i Sabor i športski klub, jer to je jedino mjesto gdje će na sebi razumljiv i adekvatan način primiti informaciju i gdje su ravnopravni sugovornici.

 

Budući da su osobe oštećena sluha grupacija osoba s invaliditetom koja ima brojne i specifične probleme vezane uz komunikaciju s okolinom, udruga svom članstvu nastoji pružiti pomoć. Uz redovito informiranje članstva o pravima iz sustava zdravstva i socijalne skrbi, te pomoći u ostvarivanju tih prava, kao i mogućnostima ostvarivanja ostalih povlastica za gluhe, udruga također  organizira i druženja sa članovima drugih udruga gluhih, organizira radionice, putovanja i izlete, pomaže u pronalaženju tumača za gluhe kada su pozvani na sud, prevodi kod liječnika opće prakse, bolnici, policiji, centru za socijalnu skrb i obilazi starije gluhe i nagluhe osobe koje nisu u mogućnosti dolaziti na sastanke, organizira izvještajne skupštine, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života svojih članova.

 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je provela sljedeće projekte od 2009. do 2012. Godine: Sufinanciranje osnovne djelatnosti Udruge za razdoblje 2009. – 2011. te projekt „Pokažimo što znamo“, „Naša Djeca“, „Naši čarobni sati“, „Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika“, Trogodišnji program „Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba sa oštećenim sluhom“, „New Start“, „Europske vrijednosti”, Inicijativa „Govorimo rukama“, stručno osposobljavanje  ”Best practices for inclusive society“, „Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju“. Finacirali su nas Ministarstvo socijalne politike (tj. Bivše Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), Zaklada, „Otvoreno društvo“ – George Soros, Zaklada Slagalica, Britanska ambasada i ostali donatori koji su nama pomagali sa donacijama u manjim iznosima ili u darovima Pliva, Kraš, Drogerie Markt, HBOR, i dr.

 

 

Prema podacima splitske firme BONTECH na novogradiškom području žive 1762 osoba oštećena sluha. Stoga Udruga gluhih i nagluhih želi obići sve osobe oštećena sluha koji žive u novogradiškom kraju i privući ih u svoje članstvo. Povećanjem broja članova podigla bi se kvaliteta rada i ojačali kapaciteti u Udruzi za sve članove Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška.

 

 

Od najjačeg projekta ću navesti ovaj trogodišnji program „Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba sa oštećenim sluhom“. Program je financiran u sklopu programa kojim resorno ministarstvo promiče razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Cilj ovoga programa je postići veću socijalnu uključenost osoba s oštećenim sluhom u društvu, smanjenje institucionalizacije osoba s oštećenim sluhom, poboljšanje kvalitete života osoba s oštećenim sluhom, poboljšanje psihofizičkog stanja, veća samostalnost korisnika (manja ovisnost o drugim osobama i stjecanje samopoštovanja) , svrsishodno ispunjeno slobodno vrijeme, stjecanje novih vještina, saznanja i znanja, uključivanje članova kod kojih postoji preostala radna sposobnost na tržište rada itd. U sklopu programa zaposleno je trenutno sedam osoba, koje u sklopu svoga radnog vremena obilaze potrebite članove i pomažu im u svakodnevnim potrebama. U sklopu programa također je u planu provesti još niz drugih aktivnosti kao što su radionice, predavanja, seminari kojim će se u narednom periodu stimulirati kreativan i intelektualni rad naših članova. Trenutno naši djelatnici obilaze potrebite članove po terenu i pomažu im u prevladavanju svakodnevnih poteškoća. Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje gluhe djece i mladeži, a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je pravna osoba koja djeluje na području Brodsko – posavske županije te je jedina udruga koja okuplja osobe oštećena sluha na novogradiškom području. Udruga je osnovana 15.12.2000. godine.
Danas Udruga okuplja i broji 115 članova koje savjetuje i pomaže. Navedeni broj nije konačan jer nam se stalno javljaju novi članovi, što djece što starijih osoba. Osnovni cilj Udruge je okupljanje gluhe i nagluhe osobe, roditelje djece i mladeži oštećena sluha radi unapređivanja njihovog društvenog položaja, promicanja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba i zaštite interesa. Organizirano djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u životu gluhih osoba. Sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života i sustava brige za gluhe osobe, kako bi oni, na njima odgovarajući način ostvarili svoja prava i obveze, a sve u području zaštite općih ljudskih prava.
Zbog komunikacijskih barijera gluhe osobe uvijek ostaju upućene jedne na druge, osjećaju se marginaliziranima te imaju snažnu potrebu za zajedničkim okupljanjem. Upravo zato i njihov odnos prema Udruzi sasvim je drugačiji nego kod drugih grupacija. U svojim udruženjima oni nadoknađuju sve čega ih je gubitak sluha deprivilegirao u redovnom društvu. Zato je njima Udruga i dom i obitelj i kazalište i restoran i Sabor i športski klub, jer to je jedino mjesto gdje će na sebi razumljiv i adekvatan način primiti informaciju i gdje su ravnopravni sugovornici.

 

 

Budući da su osobe oštećena sluha grupacija osoba s invaliditetom koja ima brojne i specifične probleme vezane uz komunikaciju s okolinom, udruga svom članstvu nastoji pružiti pomoć. Uz redovito informiranje članstva o pravima iz sustava zdravstva i socijalne skrbi, te pomoći u ostvarivanju tih prava, kao i mogućnostima ostvarivanja ostalih povlastica za gluhe, udruga također  organizira i druženja sa članovima drugih udruga gluhih, organizira radionice, putovanja i izlete, pomaže u pronalaženju tumača za gluhe kada su pozvani na sud, prevodi kod liječnika opće prakse, bolnici, policiji, centru za socijalnu skrb i obilazi starije gluhe i nagluhe osobe koje nisu u mogućnosti dolaziti na sastanke, organizira izvještajne skupštine, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života svojih članova.

 

 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je provela sljedeće projekte od 2009. do 2012. Godine: Sufinanciranje osnovne djelatnosti Udruge za razdoblje 2009. – 2011. te projekt „Pokažimo što znamo“, „Naša Djeca“, „Naši čarobni sati“, „Tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika“, Trogodišnji program „Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba sa oštećenim sluhom“, „New Start“, „Europske vrijednosti”, Inicijativa „Govorimo rukama“, stručno osposobljavanje  ”Best practices for inclusive society“, „Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju“. Finacirali su nas Ministarstvo socijalne politike (tj. Bivše Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), Zaklada, „Otvoreno društvo“ – George Soros, Zaklada Slagalica, Britanska ambasada i ostali donatori koji su nama pomagali sa donacijama u manjim iznosima ili u darovima Pliva, Kraš, Drogerie Markt, HBOR, i dr.

 

 

Prema podacima splitske firme BONTECH na novogradiškom području žive 1762 osoba oštećena sluha. Stoga Udruga gluhih i nagluhih želi obići sve osobe oštećena sluha koji žive u novogradiškom kraju i privući ih u svoje članstvo. Povećanjem broja članova podigla bi se kvaliteta rada i ojačali kapaciteti u Udruzi za sve članove Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška.

 

 

Od najjačeg projekta ću navesti ovaj trogodišnji program „Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba sa oštećenim sluhom“. Program je financiran u sklopu programa kojim resorno ministarstvo promiče razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Cilj ovoga programa je postići veću socijalnu uključenost osoba s oštećenim sluhom u društvu, smanjenje institucionalizacije osoba s oštećenim sluhom, poboljšanje kvalitete života osoba s oštećenim sluhom, poboljšanje psihofizičkog stanja, veća samostalnost korisnika (manja ovisnost o drugim osobama i stjecanje samopoštovanja) , svrsishodno ispunjeno slobodno vrijeme, stjecanje novih vještina, saznanja i znanja, uključivanje članova kod kojih postoji preostala radna sposobnost na tržište rada itd. U sklopu programa zaposleno je trenutno sedam osoba, koje u sklopu svoga radnog vremena obilaze potrebite članove i pomažu im u svakodnevnim potrebama. U sklopu programa također je u planu provesti još niz drugih aktivnosti kao što su radionice, predavanja, seminari kojim će se u narednom periodu stimulirati kreativan i intelektualni rad naših članova. Trenutno naši djelatnici obilaze potrebite članove po terenu i pomažu im u prevladavanju svakodnevnih poteškoća.

Napisao: Josip Bošnjak, tajnik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška

Odgovori