Kontrolori HZZ-a stroži od banaka: Kroz bruto plaću morate isplatiti dvostruki iznos u godinu dana!

Potporu mogu koristiti svi nezaposleni. Novost je i da se osobe mogu udruživati kao suvlasnik poslovnog subjekta i aplicirati za sredstva zajedno. Bitna je samo dobra ideja

Zavod za zapošljavanje

Od 15. siječnja na snazi su nove Mjere za poticanje zapošljavanja, među kojima su i izdašnije potpore za samozapošljavanje koje mogu iznositi i do 53.102 kune. No, nove potpore donijele su i nove uvjete: ako korisnik ne dokaže da je iznos istovjetan potporama za samozapošljavanje uplatio sebi kroz plaće i doprinose, novac koji je primio od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) morat će vratiti s kamatama.

“Nitko ne očekuje da će ti ljudi pokrenuti posao i odmah poslovati u plusu. To i ne tražimo. Tražimo samo dokaze da osoba sebi isplaćuje plaću, odnosno doprinose, u iznosu jednakom potpori. Odakle će se ta sredstva namaknuti, kreditom, pozajmicom ili ušteđevinom, nije bitno, to se neće provjeravati”, ističe Tatjana Dalić, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava, za Poslovni dnevnik dodavši da se potpore i dodjeljuju u obliku subvencija za plaće i iznose 50 posto godišnjeg troška bruto plaće, odnosno 75 posto, ako je osoba invalid.

Od 18 do 50 tisuća kuna

“Ako osoba ne dostavi dokaze da je u iznosu istovjetnom potpori isplatila sebi neto plaću i doprinose, ili nije u cijelosti poštovala ugovor, mora vratiti sredstva potpore uvećana za kamatu propisanu Zakonom o obveznim odnosima”, stoji i u odgovoru HZZ-a.

Minimalna potpora iznosi 18.880 kuna, a za osobu s fakultetom i do 35.401 kunu. Maksimalna potpora od 53.102 kune namijenjena je za invalide s visokom stručnom spremom.

“Osoba koja aplicira za sredstva za samozapošljavanje može birati visinu potpore, ali pritom mora biti svjesna će kontrolorima HZZ-a svaka tri mjeseca morati dostaviti dokaze da je sebi isplatila plaću i doprinose u istom iznosu”, poručuje Dalić.

Ako potpora iznosi 35.401 kunu, objašnjava, još toliko u roku 12 mjeseci mora isplatiti i na svoj račun kao bruto plaću. Potpore za samozapošljavanje više nisu namijenjene za pokrivanje troškova za otvaranje obrta ili trgovačkog društva. Uvjet više nije ni godina dana “staža” na burzi. Potporu tako mogu koristiti svi nezaposleni bez ograničenja vezanog uz trajanje statusa nezaposlene osobe, radno iskustvo te bez obzira na zanimanje ili kvalifikacije. Novost je i da se osobe mogu udruživati kao suvlasnik poslovnog subjekta i aplicirati za sredstva zajedno. Bitna je samo dobra ideja, a nju procjenjuju stručnjaci na Zavodu uz potporu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske obrtničke komore (HOK), razvojnih agencija i poduzetničkih centara.

Dodijelili 938 potpra

U prošloj je godini dodijeljeno 938 potpora za samozapošljavanje, a isto je toliko poslovnih subjekata i otvoreno. Kako kažu u HZZ-u, većinom je riječ o obrtima jer je trošak otvaranja i registracije bio manji.

“Nakon olakšavanja otvaranja trgovačkih društava po cijeni od 840 kuna povećava se i udio takvih poslovnih subjekata”, tvrde u Zavodu. Potpore za samozapošljavanje ne mogu koristiti osobe koje su prije posljednje prijave u evidenciju Zavoda imale registriran obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost, a za otvaranje istog obrta, trgovačkog društva ili slobodne djelatnosti već su koristile poticajna sredstva za samozapošljavanje po prijašnjim programima mjera aktivne politike u nadležnosti HZZ-a. Nisu namijenjena ni za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

Izvor: Profitiraj

Odgovori