Tag: Hrvatska

Bog i Japanci

Hrvatska je populacija svake godine bogatija za po prilici jedno ljudsko biće na svakih stotinu stanovnika. Od stotinu ljudi samo jedan čovjek, mogao bi biti precizan statistički profil slavne hrvatske države u mnogo različitih smislova, ali za ovu prigodu to nije humanistička studija, već službena statistika demografskih eksperata Ujedinjenih naroda. A oni kažu da je …

Continue reading

Marxism for Dummies

Konzumove blagajnice plaćale su Todorićima leasing dvadeset četiri metra dugačke jahte Riva 85 Opera, i ekskluzivno lovačko oružje kod austrijskog Fanzoj Jagdwaffen & Ribohunta, i safarije i prepariranje nesretnih životinja, pa čak i jebenu koncesiju za plažu njihove Ville Castello u Medveji Ispala je na kraju lekcija iz osnova marksizma. Usuprot popularnom libertarijanskom mišljenju o …

Continue reading

Kupnja aviona u kontekstu hrvatskog osiromašenja

Čak ni najveći optimisti ne mogu zanijekati činjenicu da će se hrvatska ekonomija, krajem godine, naći u ozbiljnoj i teškoj krizi. Krizu će u prvom redu produbiti drugi val pandemije Covida-19, neuspjeh – ili polovični uspjeh turističke sezone – ako hoćete biti blaži, umjereniji i ne previše kritični prema vlastima – uvozni karakter hrvatske privrede, …

Continue reading

Država kao iluzija u zemlji halucinacija

Za bolje razumijevanje stanja u kojemu se nalazi naša država, nužno je neprestano imati na umu razliku između veridičke i neveridičke ili deluzivne percepcije. Veridička percepcija je ona koja je istinita, odnosno ona koja zahvaća realno postojeći objekt i odgovara mu, dok je neveridička percepcija ona koja ne odgovara realno postojećem objektu. Ako promatramo stanje …

Continue reading