Tag: Crkva

Ni u crkvu sa svakim

Ugled se države ne stiče pljuvanjem po susjedima, miješanjem u njihove unutarnje nadležnosti i nepriznavanjem njihovih institucija. Ugled koji je u svijetu imala Jugoslavija današnja Hrvatska može samo sanjati. Ali Vi to sve ismijavate. Zamislite se nad činjenicom da je Jugoslavija sa demokratskim deficitom jer je politički život bio jednostranački, imala nemjerljivo veći ugled od …

Continue reading

Mir Božji, Hristos se rodi!

Lice tame

Rijetki su glasovi u Crkvi koja pravo lice tame pokaže uvijek kada razum prijeti prevladati zabludu, kada znanost odnosi prevagu nad neznanjem i obmanama kojima ta institucija stoljećima drži vjernike u čvrstom stisku zatucanosti. Znaju dobro crkveni vođe da povjerenje u znanost oslobađa ljude i zato je preziru, zato tupe o prizivu savjesti kod cijepljenja, …

Continue reading

Lažni kršćani su problem i za vjeru i za nevjeru

Zapadna civilizacija često se identificira s kršćanstvom u tolikoj mjeri da kršćanstvo sve više postaje kulturna i povijesna datost, a sve manje posebno obilježje neke konkretne egzistencije. Nesumnjivo postoje ljudi koji se predstavljaju kao kršćani, a da nikada nisu postavili pitanja o tome što kršćanstvo uistinu jest. Takvi ljudi nisu kršćani u egzistencijalnom smislu, oni …

Continue reading