Tag: Crkva

Ana Škornjač: I vjernice i građanke (raspravljački esej) – Drugi dio

Ana Škornjač: I vjernice i građanke (raspravljački esej) Nakon što sam objavila prvi esej u kojem pokušah prenijeti dojmove po završetku višednevnog seminara naziva „I vjernice i građanke“, stigle su i prve muške reakcije. Potrebu da izreknu svoje argumente „na zadanu temu“ su imali prijatelji, do čijih mišljenja ja i inače držim. Dobro su postupili …

Continue reading

„Zna se“ što je ovdje najvažnije

Logično je zapitati se je li održivo obilato financirati vjerske organizacije i vjeroučenje ukoliko smo svjesni da je ono u izravnoj koliziji s učenjem prirodnih predmeta gdje ubrzano i nezaustavljivo gubimo nastavnički kadar Foto: FaH Ako treba povisiti plaće, puno je svrsishodnije povisiti plaće armiji zaposlenoj u državnim službama, gdje se u daleko većoj mjeri …

Continue reading

Ja, nevjernik, želim pohvaliti protestantizam!

Ponekad zloupotrebljavam kolumnu i javnosti izlažem i ona pitanja koja inače spadaju u dileme koje se ne iznose javno. Nije pristojno raspravljati o vjeri. Pitati za razloge ili dvojbe. O tome je bolje šutjeti. Nisam vjernik, no u posljednjih nekoliko godina često se družim i raspravljam s onima koji to jesu. Moja skepsa i cinizam …

Continue reading

Ana Škornjač: I vjernice i građanke (raspravljački esej)

Dobivši priliku pisati o ženskim ulogama u prvom licu jednine, prvim tekstom sam se predstavila kao feministica! Od tada je prošlo više od godinu dana a mene nije napustio osjećaj da sam u usporedbi sa ženama opisanim u tom tekstu, sasvim mala i beznačajna feministica. Tada sam odabrala mušku definiciju pojma feminizam opisanu kao: .. …

Continue reading