Obavijesti i samo obavijesti iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) o mjernim postajama u Slavonskom Brodu, a također i o kvarovima mjernih uređaja. Pa dokle tako? Vidi detaljni link na stranicama Ministarstva:

http://zrak.mzoip.hr/default.aspx?id=10

Budući da znamo da brodski zrak najzagađeniji zrak u Hrvatskoj, umjesto da se može vidjeti neka nova analiza (kvalitetno) mjerenih i (žurno) obrađenih podataka, na primjer o podatcima sa privremene mjerne postaje, gdje je rađeno i uzorkovano mjerenje lebdećih čestica blizu 9 mjeseci(!), Brođani su svakodnevno informirani o novim i novim ispadima, kvarovima mjernih uređaja i postaja…

Simptomatično je da je u razdoblju od četiri tjedna od 12.08.2014. godine, objavljene su obavijesti samo o kvarovima na mjernim postajama u Slavonskom Brodu i to faktički točno deset jer se jedna, dana 02. rujna odnosila na obje mjerne postaje:

„Slavonski Brod – 1 i Slavonski Brod – 2, prijenos podataka, 2.9.2014.: Zbog tehničkih problema sa komunikacijskim vezama trenutno nema prijenosa podataka sa mjernih postaja … na web stranicu državne mreže. Otklanjanje kvara je u tijeku.“

Ostale obavijesti u tom intervalu su se odnosile na uređaje za mjerenje ozona i benzena na mjernoj postaji na Jelasu, odnosno na uređaje za mjerenje benzena, ugljikovog monoksida i sumporov dioksida na novoj mjernoj postaji kod Stadiona Marsonie. S tim da na toj novoj mjernoj postaji od početka nije u funkciji mjerni uređaj za sumporovodik.

A dobro se zna kakve probleme Brođani imaju baš sa plinovima na bazi sumpora iz emisije onečišćenja iz rafinerije zbog velikog postotka sumpora u ruskoj nafti koja se prerađuje u Rafineriji Brod! Dogodilo se sa novom mjernom postajom nešto slično, kao kod predaje nove zgrade u uporabu bez stepeništa…

A onda 12.09.2014. godine desio se jedan kvar izvan Slavonskog Broda u Osijeku i slijedila je odgovarajuća obavijest, ali odmah i dvije obavijesti o kvarovima u Slavonskom Brodu:

„Slavonski Brod – 1, benzen, 12.9.2014.: Utvrđen je kvar na mjernom uređaju za mjerenje benzena. Otklanjanje kvara je u tijeku.

Slavonski Brod - 1,12.9.2014.: Dana 8. rujna 2014. između 16.00 i 17.00 sati došlo je do ispada električnog napajanja na postaji (ispad FID sklopke). Intervencijom na postaji mjerenja su ponovno uspostavljena 9. rujna 2014. u 13.00 sati.“

Iz svega prethodno rečenog, jedino se može zaključiti i tko zna koji put, da općenito u Slavonskom Brodu mjerni uređaji malo rade, malo više ne rade! Tako i same mjerne postaje!

Prekid na mjernoj postaji na Jelasu prije par dana zbog ispada električnog napajanja na postaji od 15 00 sati bio je u biti cjelodnevni ispad i nevjerojatno da netko kvar nije mogao brže otkloniti. Što više, duže vrijeme nitko ništa o tome nije ni izjašnjavao ili izvještavao iz DHMZ-a. Simptomatično(?!)...

I sve se to događalo baš onda kada je bilo vidljivo kako Rafinerija uporno i užasno truje Brođane! Ponovo je cijeli grad bio pod oblakom smrada iz Rafinerije…

Nova mjerna postaja kod Stadiona Marsonie ipak je mjerila dva podatka. A jedan od tih podataka ponovo je ukazao na sveprisutni sumpor! Ta nova postaja dva sata u kontinuitetu mjerila visoku satnu koncentraciju sumporov dioksida od 395 µg/m3, tj. iznad granične vrijednosti (350 µg/m3)!
No, situacija da ne bi ostala tragična, pobrinuli su stručnjaci DHMZ-a i uređaj za mjerenje sumporov dioksida odmah je pokupljen i poslan na umjeravanje! Pitam se, je li to samo meni ili nekom još možda ukazuje na nešto nelogično? Ne znam, sve više i više ima sumnjivih postupaka sa brodskim mjernim postajama…

Moglo bi se, na žalost i roman napisati o tim postupcima. Ali dovoljno se vratiti na početak početka vezano za tu novu mjernu postaju. Na sastanku sa tadašnjim ministrom za okoliš u veljači 2011. godine, kada je g. Bačić obećao Brođanima da će vrlo brzo oni dobiti nova mjernu postaju na istočnom dijelu grada sa novim uređajima i sa mogućnošću uzorkovanog mjerenja lebdećih čestica!

Već na početku se rok isporuke zbog tehničkih problema prolongiran na kraj rujna ili početak listopada 2011. godine. U međuvremenu se dogodili nekoliko nepredviđenih i predviđenih događaja. Onaj najveći nepredviđeni događaj je bio 'vješti manevar', da ne kažemo krađa u Fondu za zaštite okoliša, a najveći predviđeni događaj je bila pobjeda SDP-a na parlamentarnim izborima krajem te godine.

Prvi događaj je dovelo do toga da je blagajna Fonda skroz ispražnjena, a drugi da su svi dogovori između Brođana i Vlade faktički trebali ispočetka obnoviti, uz to trebalo je sve ispočetka dokazati, na sve ukazati, boriti se 'nevjernim Tomama' i 'stručnjacima' koji su stalno pokušavali dokazati da Brođani izmišljaju, imaju priviđenja, 'fata-morgane'…

Dok sa druge strani svima je bilo jasno da Rafinerija, što je obećala, ne ulaže velike novce; prvo u rekonstrukciju, a onda i u modernizaciju… Efekti tih (ne)zahvata zaista su bili vidljivi u Slavonskom Brodu! Sjetimo se samo kako smo prošli ovog ljeta: red ozona, red sumporovodika…

Ipak da priču privedemo kraju, spomenimo kako je u međuvremenu nova mjerna postaja nije ni nakon dvije godine dopisivanja i moljakanja stigla u Slavonski Brod. Istina, krajem prošle godine, negdje početkom studenog instalirana jedna mobilna zamjenska postaja na Vijušu...

No, ona kako je došla, rekli smo da je bila mobilna, tako i otišla. Uz to nikada vlasnik, Institut za medicinsko istraživanje nije prezentirao na što sve je ukazalo 9 mjeseci truda i rada, tj. uzorkovano mjerenje lebdećih čestica u Slavonskom Brodu!

Opet sa druge strane, najveća je glupost bila maknuti tu zamjensku mjernu postaju, dok se ova nova mjerna postaja kod Stadiona Marsonie ne konsolidira, a ona na Jelasu se ne popravi kako ne bi svaki čas ispadao!

Ovako zaista se čini da netko samo želi da se forma zadovolji i da se može kazati: podatci su o onečišćenju mjereni u Slavonskom Brodu! A rezultati su onakvi kakvi su, možda i nikakvi!