Ponukan komentarom na moj zadnji tekst pod naslovom:Što bih volio da nisam u pravu, nastavio sam proučavati  kretanje broja učenika svih osnovnih škola naše županije i zaključio, po ne znam koji put, da treba „razbuditi“ županijske vlasti (i rukovodstva škola), jer projekcije na temelju proteklih 10 godina ne obećavaju ništa dobro.

Uvidom u   podatke za sve škole, još za 2012/13. šk. god, samo malim računanjem i uspoređivanjem brojaka, dobiva se moguća projekcije i, na žalost, izračuna negativnog salda.

Prezentirati ću zbirne podatke za gradske škole Nove Gradiške i Slavonskog Broda te seoske škole novogradiškog područja i brodskog okruga. Dakako, i „sve u đuture“.

Kao što se vidi iz prezentiranog, obje novogradiške škole imale su 2012/13. školske godine 1394 učenika. Deset godina kasnije (2021/22, šk. god.), broj je pao na 1028 učenika, odnosno na 73,7%.

To je manjak od 366 učenika. Ako izračunamo prosječno smanjenje kroz 10 godina, škole su godišnje zajedno gubile (zaokruženo) 37 učenika.

Kada taj prosjek pomnožimo s osam, proizlazi da će 2028/29. školske godine obje škole imati zajedno 732 učenika ili samo 52,5%  od 2012/13. školske godine. Jedna od gradskih škola te 2012/13. godine imala je sama  724 učenika, gotovo kao obje u projiciranoj godini.

Hoće li ovo predviđanje biti realno, ne želim tvrditi, ali trend se nastavlja neumoljivo, i s time treba računati.

A kako prolaze seoske škole?

Ostalih 9 škola zapadnog dijela Županije, imalo je 2012/13. školske godine ukupno 2 626 učenika. Deset godina kasnije, broj je pao na 1776 učenika, odnosno na 67,6%. Prosječno je godišnje nestajalo 85 učenika, što bi u idućih osam godina iznosilo 680 učenika.  Znači, 2028/29.šk.god.  škole zapadnog dijela Županije mogle bi imati  samo 1096 učenika, ili 41,7% u odnosu na 2012/13. šk. god. Drugim riječima, još drastičnije smanjenje nego u Gradu, što je simptomatično, ali i logično.

Ni škole Slavonskog Broda nisu pošteđene oseke u broju učenika, što se vidi iz sljedećeg prikaza:

Predočena tablica pokazuje smanjenje u 10 godina za 1 340 učenika, odnosno prosječno  134 učenika godišnje. U idućih 8 godina broj će se  smanjiti  vjerojatno za 1072 učenika, odnosno pad na 3707 učenika, što je 60,6%,  u odnosu na  2012/13.

I dok S. Brod nema tako drastično  smanjenje, okolica nije te sreće.

 I ovdje su brojke neumoljive, pa projekcija za 2028/29. školsku godinu pada na samo 55,4%, u odnosu na 2012/13. šk. god.

Brojke za cijelu županiju oslikavaju činjenično stanje,  barem prema stvarnim podacima iz 2012/13 i 2021/22.  Projekcija za 2028/29. proizlaze iz prosječnog godišnjeg gubitka u proteklih 10 godina.

 Dakle, kompletna Županija pala bi sa 14 127 učenika iz 2012/13. šk. god. na nekih 7750 učenika, odnosno na 54,9% od prezentirane  2012/13. šk. god.

Trend je neumoljiv i egzaktan, samo je pitanje hoće li u idućim godinama usporiti, ili čak ubrzati?

Što bi se trebalo dogoditi da se uspori, ili čak zaustavi?

Mislim da je usporavanje malo izgledno, unatoč svim dosadašnjim mjerama, a zaustavljanje negativnog trenda nemoguće. Upravo zato je na svim razinama, od škola, općina, gradova do Županije, potrebno poraditi na promjeni mreže osnovnih škola, kako  poreski obveznici ne bi plaćali „namet na vilajet“, a radi „mira u kući“. Pa makar sve otišlo sunovrat.