Fontana na slavonskorodskom korzu još uvijek čeka početak rekonstrukcije. Prije četiri mjeseca iz gradske uprave za portal plusportal data je informacija: (Rekonstrukcija će) obuhvatit demontažu kamenog opločenja i poklopnica, uklanjanje oštećenog sloja betona vodenim mlazom pod pritiskom, nanošenje reprofilacije reparaturnog morta, brtvljenje spoja gornjeg dijela fontane s temeljima, brtvljenje fuga, ugradnju sanacijskog morta za niveliranje školjke fontane, nanošenje zaštitnog hidroizolacijskog premaza, ponovnu montažu kamenog opločenja i poklopnica, čišćenje i pranje montiranog opločenja te nanošenje zaštitnog premaza fontane.

Toliko dugo nije se obnavljao ni u ratu minirani most preko Save. Zapravo, pučanstvo će o radovima i nadalje obavještavati pouzdani komunalni plusportal, a mi tek prenosimo neugodnu asocijaciju jednog Brođanina koju je naglas izrekao: "Zar vas okvir vodoskoka, demontiranog, bez ukrasnog, brizgajućeg maslačka, bez primarne funkcije i prazan ne podsjeća na divovski valov iliti kopanju? Na korito, u koje se polaže hrana konju ili govedu ili svinji? Ili, iz koje se napaja stoka?" Netko mu je uzvratio, nije važno tko, da tko su onda konji, svinje, goveda, stoka iliti marva općenito, u urbanoj, građanskoj sredini? I tko ih uzgaja tako mirne i pokorne? Odgovor zna samo vjetar koji je uvijek najači za vrijeme lokalnih izbora.

________________________