Ovih dana su prošla tri mjeseca od sastanka članova Eko-Integrala i Koordinacije građanskih akcija za čisti zrak u Slavonskom Brodu s pomoćnikom ministra Igorom Čizmekom, a skoro četrdeset dana od potpisivanja Protokola o suradnji oko plinofikacije Rafinerije.

Oba događanja su izazvala mnogo prijepora i neslaganja u brodskoj medijskoj sceni. Nažalost, ni oni nisu doveli do nekakvih povoljnijih rješavanja problematike vezano za brodskih zrak.

Što više, Brođani nakon potpisivanja Protokola o suradnji oko plinofikacije Rafinerije između ministara RH i RS; Tomislava Ćorića i Petra Đokića i dalje nisu ili slabo su informirani o planovima i rokovima plinofikacije Rafinerije. A to se odnosi i članove Eko-Integrala i Koordinacije građanskih akcija za čisti zrak u Slavonskom Brodu.

Ne znamo, što se to događa? Jedino nam je poznato da je direktor Crodux energetike, B. Radošević još u Bosanskom Brodu  najavio: „očekujemo da će se 1. listopada 2018. pustiti plin u Rafineriji“!

Bojimo se, da na ovaj način, gdje smo prvo načitali i naslušali maloprije spomenut prijepor, kao i kritiku vezano za plinofikaciju Rafinerije i za odabir izvođača, a kasnije kada je nastala velika šutnja svih sudionika, to će sigurno dovest do negativnih rezultata, a najmanje do odgađanja rokova…

Tako već su u posljednje vrijeme pojavile priče o završetku poslova plinofikacije tek za godinu i pol dana... Je li to istina, ili je neka kriva priča?

Prije dva tjedna je u Slavonskom Brodu odigrana jedna, za cijelu Slavoniju, ali posebno za Županiju i Grad važna sjednica u pod okriljem Vlade RH. Neovisno o važnim zaključcima, nažalost, ni 'Z' nije se čulo o zagađenju brodskog zraka na toj 3. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, pa ni na marginama te sjednice... Mislimo tu i na izjavu Gradonačelnika i Župana, ali i o medijima koji su se pozabavili drugim (zaista za Brođane beznačajnim) temama.

Podvukli bi još da su od prošlog sastanka s pomoćnikom ministra I. Čizmekom od prije tri mjeseca ostale za analizu određene problematike vezane za Katastar zagađivača, Akcijski plan, Edukaciju i obavješćivanje Brođana, Pravilnik o transportu nafte, Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka, Zajednicu zaštite okoliša, što je već četiri godine na stolu Gradske uprave, itd.. Jasno je da se s razlogom čeka nastavak tog sastanka!

Sve nas iznimno zabrinjavaju i daljnja velika zagađenja brodskog zraka i nepoduzimanja adekvatnih poteza ni sa strane Ministarstva, ali ni sa strane lokalne i regionalne uprave!

Još smo početkom ove godine konstatirali da je prošla godina za Brođane završila poražavajuće, sa više od 200 prekoračenja satnih koncentracija sumporovodikom iznad granične vrijednosti od 7 µg/m3. A posebno je bilo zabrinjavajuće da je prošlogodišnja srednja vrijednost koncentracije lebdećih čestica PM2.5 obzirom na graničnu vrijednost od 25 µg/m3, bila izrazito visoka: od 31,9 µg/m3!

Nažalost, ni nakon 11 mjeseci u ovoj godini stanje brodskog zraka nije se poboljšalo. Već do sada je na mjernoj postaji na Jelasu evidentirano 133 prekoračenja satnih koncentracija sumporovodikom, a kod Stadiona kraj Save 95 prekoračenja iznad granične vrijednosti (7 µg/m3)!

Srednja vrijednost koncentracije lebdećih čestica PM2.5 već sada je izrazito visoka i iznosi 26,5 µg/m3 (vidi http://iszz.azo.hr/iskzl/podatak.htm) i iznad je granične vrijednosti koja bi ciljano do 2020. godine morala pasti na 20 µg/m3!.Posebno je zabrinjavajuće da je satna koncentracija lebdećih čestica PM2.5 u ovoj godini dosada 325 puta bila viša od visokih 100 µg/m3!

Također ove godine već smo se 54 puta suočili sa činjenicom da je dnevni prosjek koncentracije lebdećih čestica PM10 bio iznad 50 µg/m3, što je granična vrijednost za lebdeće čestice PM10 i koji broj u godini ne bi smjelo biti veći od 35!

Nije na odmet ponoviti, Brođane zabrinjava činjenica kako je očigledno da ni u Ministarstvu, ali ni u Gradu i Županiji ne postoji nikakav model s kojim bi utjecali na zagađivača da se zagađenje smanji.