Ako ne želite živjeti u nepodnošljivom smradu i buci zadnji je trenutak da spriječite izgradnju kompostane, pretovarne stanice i kazete za otrovni azbestni otpad.
Našem gradu Slavonskom Brodu pruža se povijesna prilika da trajno uklonimo građevine za gospodarenje otpadom s Vijuša i izmjestimo to na drugu lokaciju, daleko od stambenih naselja i kuća.

Nerazumni političari odlučili su žrtvovati građane Mjesnog odbora Josip Juraj Strossmayer i Vijuš trajno pretvoriti u zonu nepodnošljivog smrada, buke i zagađenja zraka izgradnjom kompostane otvorenog tipa. Usmrđeni otpad iz brodskih kućanstava i okolnih općina bit će na otvorenom 24 sata!!! 
To znači smrad na sve strane, crvi, štakori, strvine i to sve uskoro na Vijušu, ukoliko to sad ne spriječimo !

Kvaliteta življenja i zraka za građane mjesnog odbora će biti trajno narušena, a vrijednost vaših nekretnina će biti smanjena! 

Dođite na gradsku tržnicu 15. lipnja (subota) 2024., od 8h do 13h i potpišite ako ste PROTIV!!!

Molimo vas dijelite!!!