Rezime eko-aktivista o 8. sjednici Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka

Poslije 2 godine i 3 mjeseca, u Slavonskom Brodu u Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“ dana 17. ožujka 2021. od 11.00 sati održana je 8. sjednica Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državnog inspektorata, Brodsko-posavske županije, Grada Slavonski Brod, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije te predstavnici civilnog sektora Građanske inicijative za čist zrak i udruge Eko-Integral. Domaćin je bio Grad Slavonski Brod.

Uvodne riječi i informacije o poduzetim radnjama Ministarstva

Nakon uvodne riječi predsjedateljice Dunje Mazzocco Drvar, ravnateljice Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mario Stipetić je opširno govorio o provedenim i budućim aktivnostima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u cilju rješavanja problema onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda.

Ponovljena je poznata teza Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, DHMZ-a i Hrvatskog zavod za javno zdravstvo da “glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni), industrija (rafinerija nafte)… Značajan utjecaj na visoke koncentracije lebdećih čestica zimi imaju i meteorološki uvjeti koji doprinose akumulaciji onečišćenja nad gradom.”.

Također je g. Mario Stipetić iznio neka saznanja iz Rafinerije o radu Rafinerije, tj. da ona ne radi, točnije ne radi na preradi nafte i da je očekivani rok završetka prenamjene produktovoda u plinovod i plinofikacije same Rafinerije kraj šestog mjeseca. Kao neslužbena informacija je prezentirana da je Rafineriji nafte Brod u toku izgradnje plinske kompresorske postaje i Rafinerija će uskoro preći na proizvodnju komprimiranog plina.

Zapažanja i primjedbe članova Eko-lntegrala 

Mi, eko-aktivisti i članovi Eko-lntegrala, Mario Perković i ja, iznijeli smo naše zapažanje da od prosinca ovamo, previše toga se događalo i događa u brodskom zraku, za što jako teško naći objašnjenje. Pa neki detalji ukazuju na nekakve nerazjašnjene aktivosti koje su izazvale i izazivaju velika onečišćenja u brodskom zraku. Pretpostaviti je da pored utjecaja lokalnih i daljinskih zagađivača, meteoroloških uvjeta, postoji još uvijek utjecaj raznih radova u Rafineriji nafte Brod.

Posebno sam istaknuo da u posljednjih dvadesetak dana dalje se na mjernoj stanici u Rafineriji mjere visoke koncentracije lebdećih čestica PM10: 28. veljače 218, 02. ožujka 204 i 228, a 06. ožujka 203 µg/m3! 

Na brodskim mjernim postajama više puta su se mjerile alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5, a posebno su zabrinjavajući bili dani: 24. i 25. prosinca, 04. siječnja, 22. i 23. siječnja, pa od 05. do 08. veljače!

Mjerene su na Jelasu (SB-1) i visoke koncentracije sumporovodika (H2S) i u prosincu i ožujku, što nije evidentirano još od havarije u Rafineriji u listopadu 2018. godine! Tako od 16. prosinca prošle godine samo u 5 dana je koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3) čak 30 puta, što je više od dopuštenih 24 puta tijekom kalendarske godine…! Također i 3. ožujka kontinuirano 6 sati je koncentracija sumporovodika prekoračila satnu graničnu vrijednost (7 µg/m3), a mjerene su koncentracije od 29,4 i 48,3 µg/m3!

Vezano za problematiku Rafinerije ponovo sam ukazao na eventuani problem novog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji u prosincu ove godine. A nakon prezentacije nove aplikacije praćenja onečišćenja preko baze Registra onečišćenja, zatražio sam da nikako se ne odustaje od osnovnog koncepta, tj. praćenja onečišćenja paralelno i u Slavonskom i Bosanskom Brodu!

Također sam uputio primjedbu i zamolbu vezano za ‘suradnju’ Rafinerije i Janafa. To pitanje transporta nafte putem Janafovog sustava u Rafineriju nafte Brod više puta je bilo i na (saborskom) Odboru za zaštitu okoliša i prirode, tako i na poslednjem 2019. godine. No uvijek bez konkretnog odgovora. 

Predstavnici IMI-a i DHMZ-a o onečišćenju brodskog zraka

U 3. točki predstavnici IMI-a i DHMZ-a dali su pregled podataka o onečišćenju iz različitih izvora s mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, kao i njihov meteorološki i geografski kontekst. Pokazalo se da sadašnje onečišćenje prati trendove kroz posljednjih par godina.

Jedno i drugo praćenje su ukazala na činjenicu da je zrak u Slavonskom Brodu i na jednoj i drugoj postaji II kategorije obzirom na lebdeće čestice PM10 i PM2.5, kao i na benzo(a)piren, tj. onečišćen zrak. Dok je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S). Osobno, kako poznajem situaciju, pretpostavljam da i na prizemni ozon (O3).  

Predstavnici IMI-a i DHMZ-a su ukazali i na to da najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2.5  i benzo(a)pirena “nalazi se u hladnijem dijelu godine i prilikom nepovoljnih meteoroloških uvjeta, kada su dominantni izvor onečišćenja, uz promet i industriju, individualna kućna ložišta.”.

Informacije iz FZOEU-a o sufinanciranju i financiranju u Slavonskom Brodu

Sljedeća točka prvenstveno je bila posvećena mogućnostima financiranja raznih ‘ekoloških’ aktivnosti od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i izvještajima raznih korisnika sufinanciranja ili financiranja sa strane Fonda (Brodsko-posavska Županija, Grad Slavonski Brod, ZZJ BPŽ).

Predstavnica Fonda je detaljno analizirala sve poduzete radnje kod sufinanciranja i financiranja sa strane Fonda. Posebno je istakla, kako broj korisnika iz Slavonskog Broda u raznim oblicima sufinanciranja u programu energetske učinkovitosti, je skroz minimalan.

Na to sam se nadovezao i prezentirao da je na tematskoj sjednici Županijske skupštine o brodskom zraku, koja je održana dana 17. lipnja 2020. godine donesen je zaključak u kojem je zatraženo “od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%…”.

Vezano za tu točku značajno je još istaći da je Klara Šćuka iz Brodsko-posavske Županije u izvješću o realizaciji projekta „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu” iznijela da na kraju nažalost nije došlo do angažiranja udruga zaštite okoliša pri realizaciji edukacije Brođana.

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za grad Slavonski Brod

Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić u svom izlaganju o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka za grad Slavonski Brod za PM 2,5 iz 2016. godine izvijestio o poduzetim aktivnostima. “U skladu s ovlastima, tijekom proteklih godina realizirane su brojne aktivnosti – od energetske obnove vrtića i osnovnih škola, modernizacije kotlovnica centralnog toplinskog sustava koje danas koriste prirodni plin, izgradnje punionica električnih automobila, do obogaćivanja zelenog fonda i poticanja građana na korištenje održivih oblika prijevoza kroz izgradnju biciklističkih staza.”. 

Kako je sa strane Ministarstva izjavljeno: “predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izrazili su zadovoljstvo zbog pomaka u razmišljanju Grada Slavonskog Broda koji je ipak prepoznao ono što se već godinama mjeri i izračunava, a dokazano je i prestankom rada rafinerije, da Rafinerija nafte Brod nije isključivi krivac za onečišćenje…

Navedene su i mogućnosti financiranja sredstvima EU kojima će se ubrzati provedba mjera, a daljnjim ulaganjima smanjit će se doprinosi pojedinih izvora onečišćenja. Da bi se sredstva mogla povući iz strukturnih i kohezijskih fondova, nužno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod koji je već prekoračio sve rokove donošenja.”

 1. Hrvoje Andrić naveo je niz konkretnih mjera za koje On smatra “da će uvelike doprinijeti smanjenju onečišćenja. Tako napr., povećanja učešća sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša na javnim natječajima vezanim za energetsku obnovu kako bi se potaknulo što više privatnih vlasništva u zamjeni starih ložišta i prelaska što većeg broja građana na plinsko grijanje.”.

Također i mogućnost izgradnje sustava koja po potrebi zbog povećana onečišćenja a) na autoputu koji prolazi kroz grad Slavonski Brod, signalizirao bi smanjivanja brzine, b) kod gužve u teretnom prometu na graničnom prijelazu u Slavonskom Brodu, nakon završetka novih graničnih prijelaza (Svilaj, Stara Gradiška) signalizirao bi (obavezno) korištenje tih prijelaza. Predstavnici Ministarstva uputili su Grad na razrađivanje mjera, procjenu njihovog učinka i ugrađivanje u plan.

Bio sam slobodan i iz informacije članove Eko-Integrala, sam ukazao još na dvije mogućnosti i to vezano baš za energetsku učinkovitost Kazališno-koncertne dvorane, gdje se sastanak održavalo i za elektrificaranje brodskog javnog gradskog prometa. One bi sigurno doprinijeli poboljšanju situaciji…

Umjesto zaključka

To da je ovaj sastanak Povjerenstva, nakon 27 mjeseci stanke održan, velika je stvar. Svima, pa posebno nama, članovima Eko-Integrala koji smo više puta tražili i sastanak Povjerenstva, ali i tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, drago da se do tog došlo!    

No, nevjerojatno da je problematika onečišćenog brodskog zraka ostala i dalje strano brodskim medijima, makar su oni još krajem prošlog tjedna trebali biti informirani. Sve je to čudno i mišljenja sam da iz raznih informacija Ministarstva i Grada brodski mediji ne mogu stvoriti stvarnu sliku o svemu, pa ni o cijelom sastanku Povjerenstva.

Još jedan detalj, kojeg sam zapazio. Možda je sastanak nekima u Slavonskom Brodu malo se činilo da je bio pretenciozan, u smislu smanjivanja negativne uloge Rafinerije ali i ‘neodgovornosti’ Grada zbog neizrade Akcijskog plana. No, vjerujem da nakon što su pročitali ovaj moj rezime, uvidjeli da su bili u krivom! Svakako jer su zaključci sastanka zaista vrlo korektni i mogu dovesti do pozitivnog pomaka u brodskom zraku!

40 comments

Skip to comment form

 1. Predlažem da se u Brodu ukine zime i d se ne loži po kućama. Imat ćemo hčadan, ali čist zrak.

 2. U Gradiški i Požegi ima više grijanja na drva, pa nikad nisu bili u ljubičastom. Što je to specifično za Brod da je toliko usmrađen?

 3. Izražavam svoje poštovanje Peteru Tot-Đerđu za predanost u radu.

 4. Nakon što je jučer brodska mjerna postaja kod Stadiona kraj Save ponovo bila u CRVENOM (onečišćen zrak), a ona na Jelasu u ŽUTOM, danas su obje brodske mjerne postaje s nekoliko postaja u RH ponovo u CRVENOM (onečišćen zrak), dok su ostale mjerne postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html).

 5. Puno toga je tu nam ispričano. Nažalost, istina je: “Pokazalo se da sadašnje onečišćenje prati trendove kroz posljednjih par godina.

  … zrak (je) u Slavonskom Brodu i na jednoj i drugoj postaji II kategorije obzirom na lebdeće čestice PM10 i PM2.5, kao i na benzo(a)piren, tj. onečišćen zrak. Dok je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S). Osobno, kako poznajem situaciju, pretpostavljam da i na prizemni ozon (O3).”.

  I to tako već 12 godina, otkada se mjere brodska onečišćenja u zraku!

 6. “Imam dojam da se niste svađali i da se sprema akcijski plan kojega će možda Fond su/financirati za Grad/područje” – piše mi jedan od članova Eko-Integrala.

  Da do ‘svađe’ nje došlo. Zašto? Odgovor je u članku: “… Možda je sastanak nekima u Slavonskom Brodu malo se činilo da je bio pretenciozan, u smislu smanjivanja negativne uloge Rafinerije ali i ‘neodgovornosti’ Grada zbog neizrade Akcijskog plana… No,… zaključci sastanka zaista vrlo korektni i mogu dovesti do pozitivnog pomaka u brodskom zraku!”. No to ne ovisi o nama eko-aktivistima!

 7. “Posebno sam istaknuo da u posljednjih dvadesetak dana dalje se na mjernoj stanici u Rafineriji mjere visoke koncentracije lebdećih čestica PM10: 28. veljače 218, 02. ožujka 204 i 228, a 06. ožujka 203 µg/m3!” – pišem u članku.

  Nismo ni sada zaboravili na Rafineriju. Na mjernoj stanici u Rafineriji do jučer nekoliko dana su mjerene umjerene koncentracije lebdećih čestica PM10, ali sinoć i oko ponoći kontinuirano 6 sati mjerile se koncentracije oko i iznad 100 µg/m3, ali dva puta i od 180 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

 8. Nakon što je jučer brodska mjerna postaja kod Stadiona kraj Save, pa su jutros obje brodske mjerne postaje bile u CRVENOM (onečišćen zrak), danas u podne mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) jedina je u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak), a ona kod Stadiona kraj Save još s nekoliko postaja u RH ponovo u CRVENOM (onečišćen zrak), dok su ostale mjerne postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html).

 9. Čitam “da je Klara Šćuka iz Brodsko-posavske Županije u izvješću o realizaciji projekta „Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu” iznijela da na kraju nažalost nije došlo do angažiranja udruga zaštite okoliša pri realizaciji edukacije Brođana.”.

  Je li to šala mala? Gdje i kada su oni ‘educirali’ Brođane? A znam da sve udruge i inicijative zaštite okoliša bile su voljne odraditi edukaciju Brođana, a prvenstveno predškolsku, školsku i studentsku populaciju. A da Brodsko-posavska županija, CTR i ostali za takvo nešto nisu bili zainteresirani!

 10. @brodjanin 1991, tko još nasjeda na priče HDZ-a i njihovih glasnogovornika kao što je Šćuka?

  Ima pjesmica kad se Šćuka htjela oprati u rijeci laži.

  Bježi Klara ne bud luda
  Tu je Peter prao muda.

 11. Evo jutros je mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) jedina je u CRVENOM (onečišćen zrak), a ona kod Stadiona kraj Save još s nekoliko postaja u RH u ŽUTOM, dok su ostale mjerne postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html).

 12. @direkt – ovo je prema Klari Šćuka ipak je malo vulgarno… Ja joj se ispričavam! Da, zaista Eko-Integral i “sve … inicijative zaštite okoliša bile su voljne odraditi edukaciju Brođana, a prvenstveno predškolsku, školsku i studentsku populaciju.”.

  Žalosno je, da se završilo, kako se završilo! Naše ponude nisu bile nekih ‘basoslovnih’ iznosa, što više… A nudili smo i daljnji razvoj aplikacije za praćenje mjerenja onečišćenja na tri MP (SB-1, SB-2 i Raf.) i to i na mobitelu i sa alarmiranjem!

  Bilo, pa prošlo! Možda ćemo jednom imati prilike o svemu tome ‘referirati’ Županu!

 13. Ima tu još priče iz Županovog ‘atara’. Čitam: “da je na tematskoj sjednici Županijske skupštine o brodskom zraku, koja je održana dana 17. lipnja 2020. godine donesen je zaključak u kojem je zatraženo “od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%…”.”

  Ja baš nisam siguran da je ikada “zatraženo od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje” po modelu kako je u zaključku ŽS navedeno!

 14. Dobro, ako ćemo o Županu, mogli bi i o Gradonačelniku. Lijepo piše o njegovim najvećim grijehu u vezi sa zaštitom okoliša, o čemu se ‘uzorno’ šutjelo skoro sve dosada: “nužno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za Grad Slavonski Brod koji je već prekoračio sve rokove donošenja.”!

  Hoće li se taj Akcijski plan i donijeti, kako zamjenik Hrvoje Andrić priča ili će se o tome pričati i na sljedećem sastanku?

 15. Evo dalje se nastavlja, to još od petka ‘standardna zagađenost’ brodskog zraka, gdje je ponovo vidljiv veliki utjecaj emisije iz Rafinerije nafte Brod!

  Jutros još od prije 5 sati jedino su (obje) brodske mjerne postaje u Hrvatskoj bile i jesu u CRVENOM (onečišćen zrak), dok su MP Kutina i Koprivnica u ŽUTOM a ostale mjerne postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Najčudnije je u cijeloj priči da se na brodskime mjernim postajama ne mjere sada neke visoke koncentracije, ali…

  Da, na mjernoj stanici u Rafineriji već nekoliko dana ponovo se mjere, naročito u večernjim satima, povećane koncentracije lebdećih čestica PM10, tako i sinoć kontinuirano 3 sati mjerile se koncentracije iznad 100 µg/m3, pa i od 128,5 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

 16. Uspomene iz FB arhive od prije 2 godine sa izlaganja predsjednika Zelene liste, Nenada Matića i članova brodskih ekoloških udruga u Slavonskom Brodu: “Deset godina Brođane ‘truju’, svi traže odgovor, a kada će to završiti?!” (vidi na ‘fejsu’).

  A posebno moje izlaganje (Petera Tot-Đerđa, predsjednika Eko-Integrala): https://www.youtube.com/watch?v=jahR3P9GTho

 17. Ovo je biser nad biserima što se moglo dogoditi jednom čitatelju brodskom portala sbplus.hr!

  Danas, nakon što 3 godine koristim svoje korisničko ime (PeterTDj) za prijavu komentara na sbplus.hr, i gdje korektno i konkretno iznosim svoj neki komentar, izvještaj, neku kritiku ili pohvalu i sl., ostao sam bez te ‘prijave’. Ni sam ne znam, što sam sbplus.hr-u skrivio? Pa sam se obratio za objašnjenje! Evo odgovora:

  “Redakcija portala SBplus Vas osobno cijeni i zbog toga štiti od moguće kontaminacije do koje može doći tijekom suodnosa (hrv. interakcije) s Vama.
  Štitimo Vas od portala pod kontrolom despota Duspare – kojeg vodi certificirani kriminalac Jerko Zovak.

  Naime, Vaša javljanja na našem portalu mogla bi Vas dovesti u vezu s tim leglom kriminalaca, nepotizma, protivnika općeg napretka u hrvatskoj zajednici i društvu te, u konačnici, zlih ljudi.

  Dakle, za vaše dobro, upućujemo Vas na suradnju s poštenim brodskim medijima i političarima, jer Vaša misija je čista – bavite se tek brodskim prljavim zrakom. Za razliku od Vas, mi se bavimo prljavim djelima ljudi koji imaju svoje ime i prezime.

  Želim vam svako dobro gospodine… Zaista, želim Vam da istrajete u vašoj misiji. Međutim, za Vašu agendu veza s nama Vam samo šteti. Dobrim ljudima, kao što ste Vi, nije mjesto među zlikovcima kakav su Zovak i njegovo društvo. S poštovanjem!”.

  Ovo valjda govori sve. Ne znam kome smeta naša iskrena, ljudska i ispravna akcija za brodski čisti zrak i zdrav život u zdravom gradu?

 18. Večeras ponovo jedino su (obje) brodske mjerne postaje (na Jelasu i kod Stadiona kraj Save) u Hrvatskoj bile i jesu u CRVENOM (onečišćen zrak), dok MP Kutina i Zagreb – Ksaverska su u ŽUTOM, a ostale mjerne postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html).

 19. Jutros je (skoro) cijela Hrvatska u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Jedino je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) je u ŽUTOM (umjereno onečišćen zrak)! Valjda nam i to nešto govori!

 20. I opet vidim taj veliki optimizam: “… vjerujem da nakon što su pročitali ovaj moj rezime, uvidjeli da su bili u krivom! Svakako jer su zaključci sastanka zaista vrlo korektni i mogu dovesti do pozitivnog pomaka u brodskom zraku!”.

  I to tako već 12 godina! Prvo optimizam, pa veliki pesimizam! A gdje su ti ‘korektni’ zaključci? A osim toga, koliko zaključaka su donesena i na Povjerenstvu i na Saborskom odboru i na kraju: NIŠTA! Oni nisu realizirani. I tko je zbog toga odgovarao? NITKO!

 21. Hahahaaaa! Čitam ono gore vezano brisanje nick-ova na sbplus.hr, kako Zovak štiti čitatelja sbplusa od čitatelja sbplusa! Taj čovjek je ‘nevjerojatan’! Hahaaahaaa! Pa još kaže; “Štitimo Vas od portala pod kontrolom despota Duspare – kojeg vodi certificirani kriminalac Jerko Zovak.”! Koji iskreni izljev osjećajnosti! Mašala!

 22. Nažalost, ako je riječ o onečišćenju brodskog zraka, ova je brodska stvarnost. Nije samo da je cijela Hrvatska (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html), nego već i cijela Srednja i Zapadna Europa i šire su u ZELENOM (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index#tab-based-on-data).

  Jedino brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) se ne da, ona je i dalje u ŽUTOM (umjereno onečišćen zrak)! Valjda, kako smo i rekli, to nam nešto govori!

  Što još vidimo na karti Europske agencije za zaštite okoliša? Prvo to da oko 17. ožujka (sastanak Povjerenstva) brodski zrak je ’uzorno’ bio u ZELENOM! U sljedećih pet dana brodski zrak je bio i u ŽUTOM, CRVENOM i ŽARKO CRVENOM. I to jedino u Hrvatskoj!

  Također se vidi da je brodski zrak u posljednjih godinu dana dalje skoro 40% bio onečišćen! To 26,1% onečišćen (u CRVENOM), 9,1% jako onečišćen (u ŽARKO CRVENOM) i 4,3 ekstremno onečišćen (u LJUBIČASTOM)! Uz to i 34,1% umjereno onečišćen (u ŽUTOM). Što je previše, previše je!

 23. Na SBPeriskopu je objavljeno: “Jerko Zovak, vlasnik i urednik portala sbplus, uručio ciničnu od…nicu Peteru Tot-Đerđu, registriranom korisniku” (http://www.sbperiskop.net/glavna-vijest/jerko-zovak-vlasnik-i-urednik-portala-sbplus-urucio-cinicnu-odjebnicu-peteru-tot-derdu-registriranom-korisniku).

  Što da ja kažem? Ni sam ne znam, što sam sbplus.hr-u skrivio? Ne znam kome smeta moja i naša (eko-aktivisti) iskrena, ljudska i ispravna akcija za brodski čisti zrak i zdrav život u zdravom gradu? No, čini mi se da se sve vidi iz mail-a sa objašnjenjem!

  Probao sam se prisjetiti što sam u posljednje vrijeme nešto ‘neodgovarajuće’ uradio? Nisam se sjetio. Nije bilo na sbplusu nikakav članak ili komentar ni o meni, ni o Eko-Integralu… Poslednji članak gdje sam imao 3 komentara (i koji nisu ni brisani je): https://sbplus.hr/slavonski_brod/zivot/okolis/onecisceni_zrak_znacajno_dolazi_iz_samog_slavonskog_broda.aspx# !

  Istina u 2. komentaru pišem: “…nevjerojatno da je problematika onečišćenog brodskog zraka ostala i dalje strano brodskim medijima…”. To je to.

  Zahvalan sam da su SBPeriskop i Veljko obradili tu temu jer moj ‘želudac’ to nije mogao, makar sam već o tome pisao, pardon više sam iskazao svoje žalje u nekim komentarima. No nisam želio, a ni sada ne želim prepucavanje oko ove teme, mojih aktivnosti i mog imena!

 24. Jutros, nakon možda dva dana smirenja stanja zraka u Hrvatskoj, kada je (skoro) cijela Hrvatska bila u ZELENOM, ponovo je došlo do pogoršanja, pa i na nekolikoj mjernoj postaji i do stanja zraka u CRVENOM (onečišćen zrak) i u ŽUTOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Svakako brodske mjerne postaje još uvijek u tome prednjače i pa obje su, zajedno s MP Zagreb-3 i Koprivnicom u CRVENOM (onečišćen zrak)!

 25. Vrijeme prolazi, a ništa se ne događa. Sastanak je održan 17. ovog mjeseca, danas je 25.! Zanimaju me nekoliko stvari

  Prvo, je li Povjerenstvo, Ministarstvo, DHMZ i HZJZ upoznati s ovim ponovnim ‘stardnim hodom’ onečišćenja brodskog zraka i korelacije podataka mjerenih u Slavonskom i Bosanskom Brodu ovih dana?

  Drugo, kad misle iz Ministarstva dostaviti zapisnik sa sastanka? Vidim da autoru gornjeg članka nije bilo teško napraviti rezime u roku od dan-dva…

  Treće, što sam već i pitao: Hoće li Grad donijeti taj Akcijski plan, kako zamjenik Hrvoje Andrić priča ili će se o tome pričati i na sljedećem sastanku Povjerenstva za godinu-dvije?

 26. @Ordinacija – samo bih ponovio:

  “To da je ovaj sastanak Povjerenstva, nakon 27 mjeseci stanke održan, velika je stvar. Svima, pa posebno nama, članovima Eko-Integrala koji smo više puta tražili i sastanak Povjerenstva, ali i tematsku sjednicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, drago da se do tog došlo!”

  Sve ostalo je politika, pa i priča “Ministarstva, DHMZ-a i HZJZ-a” o teoriji ‘hoda’ onečišćenja brodskog zraka, pa i o pristupu Grada kod izrade Akcijskog plana!

  A zapisnik sa sastanka Povjerenstva će doći… Ili možda i neće doći(?). I to se događalo i s Povjerenstvom, ali sa (saborskim) Odborom!

 27. Već dosta dugo, pa i na Povjerenstvu se koristila faza da je prenamjena produktovoda u plinovod u završnoj fazi i zaista “posljednjih su mjeseci radovi kod visećeg mosta uz rijeku Savu na slavonskobrodskoj strani itekako intenzivni…”.

  “Sinoć su, navodno, izvođači radova konačno provukli cijev ispod rijeke Save, dužinom od 450 metara. Njome će u budućnosti do Rafinerije nafte Brod u BiH putovati prirodni plin.”.

  https://sbplus.hr/slavonski_brod/gospodarstvo/industrija/ispod_save_provukli_cijev_kojom_ce_putovati_prirodni_plin.aspx#

 28. @Tot-Đerđ, da je mene Zovak ponizio kao tebe, odjebao tek tako, ja ne samo da ne bih povrdu za svoje teze tražio u sbplusu, nego ga ne bih više nikada ne bih otvarao. Ali, ti se, izgleda, voliš uguziti Jerku kako bi te pripustio u svoju štalu.

 29. Večeras ponovo su 4 – 5 mjerne postaje u RH u CRVENOM (onečišćen zrak). Tako i brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafineriji) u CRVENOM, dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još od podne nije u funkciji, makar je i ona tada bila u CRVENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html).

 30. @pržina – tko šiša Jerka, on i njegovo pisanje ništa mi ne znače jer znam o čemu i komu se radi!

  Mene informacije koje mogu proslijediti Brođanima znače nešto. A ova informacija da su cijevi za plinovod do Rafinerije položene u Savu, za mene i Brođane puno znače!

  Ta prenamjena produktovoda u plinovod je trebala trajati možda godinu dana, a svi se sjećamo da ona se razvukla na tri godine! A nitko nije pitao, tko je za takvo nešto odgovorno? No takvi smo, kakvi smo!

 31. Za pobornike teze da “glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni)…”, jedna informacija da i večeras na mjernoj stanici u Rafineriji ponovo se mjere povećane koncentracije lebdećih čestica PM10, tako od 125,6 µg/m3 u 22 00 sata (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)! Pa poslije još od 116 µg/m3!

 32. Sinoć smo već stoti put pokušali ukazati da teza Ministarstva, DHMZ-a i HZJZ-a: “glavni izvori emisija lebdećih čestica (PM) u zraku su mala kućna ložišta koja koriste kruta i tekuća goriva, a slijede promet (cestovni)…”, baš u Rafineriji ima svoju ‘falingu’!

  Na mjernoj stanici u Rafineriji u 22 00 sata ponovo se mjerila povećana koncentracija lebdećih čestica PM10 od 125,6 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

  Sinoć i noćas kontinuirano na mjernoj stanici u Rafineriji mjerile se povećane koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3, pa i od 173,3 µg/m3. Još u 7 00 sati je mjereno 95 µg/m3! Što je previše, previše je!

 33. Nedavno sam pisao o tzv-om sporu između Eko-Integrala i Grada Slavonskog Broda. Odmah sam zaključio da tu nije riječ o sporu, nego je riječ o politici i upravi, na svim razinama, koji gledaju, vide onečišćenje i ne čine ništa za Brođane, za njihov zrak i njihovo zdravlje! To sad možemo ponoviti i nakon sastanka Povjerenstva!

  Mislim da je velika istina, Grad, Županija, Ministarstvo i Vlada u tih 12 godina propustili su nešto učiniti za brodski čisti zrak. Tu su i nerealizirani i nedovršeni akcijski planovi, projekti (za edukaciju, praćenje zdravlja) i na kraju nečinjenja ništa konkretnog za Brod, Brođane i za njihovo zdravlje!

  Čudim se da se nitko nije ‘posuo pepelom’, nakon što se 27 mjeseci čekalo na sastanak Povjerenstva za praćenje zraka u SB. I onda uporno su ponavljali tu nesretnu tezu, a kako vidimo iz izvješća sa mjerne stanice Rafinerije, s puno nedostataka! A Rafinerija je lokalni zagađivač brodskog zraka!!!

 34. Sješaš li se, Ordinacija, ijedne babine izjave o zagađenom zraku? Taj mrmak samo šuri, a počet će srati kad se zahukta predizborna kampanja.

 35. Večeras ponovo su 4 (možda i 5) mjerne postaje u RH imaju onečišćen zrak. Među njima MP Zagreb–3 je u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak), a ostali su u CRVENOM (onečišćen zrak). Tako i brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafineriji) već duže u CRVENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html), dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek nije u funkciji, makar je vjerojatno i ona u CRVENOM. No ono što znamo je upozorenje na web stranici: 25.03.2021 – Došlo je do prekida u komunikaciji s postajom. Radi se na uklanjanju kvara.

 36. Večeras samo su dvije mjerne postaje u Hrvatskoj u CRVENOM (onečišćen zrak) i još nekoliko njih su u ŽUTOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Jedna od te dvije postaje je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) koja je skoro konstantno u CRVENOM! A mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek nije u funkciji, makar je vjerojatno(?) i ona u CRVENOM. To je brodsko stanje!

 37. Kako smo još ranije govorili, ako je riječ o onečišćenju brodskog zraka, brodska stvarnost nije baš bajna. Nije samo da je cijela Hrvatska (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html), nego već i cijela Srednja i Zapadna Europa i šire su u ZELENOM (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index#tab-based-on-data).

  No brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) još s nekoliko mjernih postaja, se ne da! Ona je i dalje u ŽUTOM (umjereno onečišćen zrak)! Na sreću vidi se određeno poboljšanje, s tim da druga mjerna postaja, ona kod Stadiona kraj Save još uvijek nije u funkciji!

  Što još vidimo na karti Europske agencije za zaštite okoliša? Prvo, da više od tri dana u kontinuitetu i to sada krajem ožujka brodski zrak je bio u CRVENOM! I to (često) jedino u Hrvatskoj! Sve to nekako u isto vrijeme kada se u Rafinerije više puta noću mjerene povećane koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3, pa i od 173,3 µg/m3!

  Također se vidi da je brodski zrak u posljednjih godinu dana dalje 40% bio onečišćen! To 27,6% onečišćen (u CRVENOM), 8,8% jako onečišćen (u ŽARKO CRVENOM) i 4 ekstremno onečišćen (u LJUBIČASTOM)! Uz to i 33,2% umjereno onečišćen (u ŽUTOM). Što je previše, previše je!

 38. Glupostima nikad kraja oko brodskog onečišćenog zraka. Nije nam jasno da ne samo u Republici Srpskoj ne shvaćaju (tj. dosta dugo nisu shvatili) Ustavom zagarantirana prava Brođana na čisti zrak i zdrav život, sada i Federacija BiH postavlja prepreke:

  “Član Predsjedništva BiH Željko Komšić optužio je … Hrvatsku za ‘agresiju’ i ‘kršenje suvereniteta’ njegove zemlje zbog izgradnje plinovoda ispod rijeke Save koji Rafineriju nafte u Bosanskom Brodu treba spojiti na plinsku mrežu u Hrvatskoj”!

  https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/nakon-dzaferovica-i-komsic-optuzuje-hrvatsku-zbog-gradnje-plinovoda-ispod-save-20210326

 39. Jutros su samo dvije – tri mjerne postaje u Hrvatskoj u CRVENOM (onečišćen zrak) i još nekoliko njih su u ŽUTOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). No sreća d je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) koja je prije par dana skoro konstantno bila u CRVENOM, jučer i danas je u ZELENOM!

  Makar ponovo, tko zna koji put je uočen ‘standardni hod’ onečišćenja brodskog zraka u Rafineriji gdje se sinoć, kao i preksinoć na mjernoj stanici ponovo se mjerile koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

  Dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek (od 25. od 12 00 sati) nije u funkciji!

 40. Iz FB arhive od prije 7 godina! I o tom poslu smo mi članovi GI za čisti zrak sudjelovali! Tada smo prenijeli, što smo saznali:

  “Pokretnu mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka uskoro bi trebala zamijeniti druga stalna postaja.

  Najavili su to predstavnici ministarstva zaštite okoliša i prirode tijekom prošlotjednog boravka u Slavonskom Brodu. Njezina izgradnja u fazi je realizacije.”!

  http://www.brodportal.hr/clanak/nova-mjerna-postaja-krajem-travnja-5289

Odgovori