Darko Daky Lončar: Pretvorimo misterioznu kriptu i tajanstvene katakombe crkve Presvetog trojsta u prvorazrednu turističku atrakciju Slavonskog Broda (2)

Erika Rittig i tajanstveni svijet katakombi ispod crkve Presvetog trojstva u Slavonskom Brodu

Novac vrti tamo gdje burgija neće, kaže stara hrvatska poslovica. Novac može sve, dopušta sve, hoću li modernu kuću, ili porculanski zub, koji će izgledati kao pravi, ili da me netko hvali u novinama, na televiziji i na portalima, ili ljubavnicu u svom krevetu, hoću li mjesto u Gradskom vijeću ili Hrvatskom  Saboru, hoću li to postići molitvama, odanošću i svojim radom, sposobnostima možda ili vrlinama? Treba samo otvoriti novčanik i  kazati jednu riječ: „KOLIKO?“

Koliko, trebalo je samo jednom riječju upitati i naše hrvatske crkvene velikodostojnike; župnike i gvardijane, oni će reći svoju cijenu i bogati građani prije dvije stotinjak godina, imali su tu veliku čast da budu pokopani  u božjoj kući, u kriptama i tajanstvenim katakombama Katoličke crkve.

Više od Boga, naši hrvatski crkveni oci poštivali su jedino: zlato, srebro, novac, šume, kuće i bogata plemićka imanja naših građana. Zbog ljubavi prema novcu potpisali su UGOVOR S VRAGOM jer su svjesno kršili Zakon o zabrani ukopa civila, carsku uredbu i dekret pod nazivom IMITAT, kojeg je donio 1782. god.  hrvatsko-ugarski car Josip II, strogo zabranivši ukope i civila i svećenika u kriptama. No, Zakon važi za sve, samo ne za našu Katoličku crkvu, jer oni su uvijek bili država u državi. Izvan Zakona. Kako u prošlosti tako i danas.    Hrvatska vlada u Zagrebu, također 1867. godine, donosi Zakon o zabrani sahranjivanja civila i svećenika u crkvenim katakombama i grobovima uz crkvu.

No, međutim, naši hrvatski gvardijani i župnici, puno više od samog Zakona su voljeli novac te u strogoj tajnosti, s plavim kuvertama ispod stola i bogatstvom prepisanim na ime Crkve i svoje vlastite tajne račune, ukapali su civile  u katakombe koje i danas postoje ispod našeg Franjevačkog samostana. Službeno za javnost, prodali su priču da su to „dobročinitelji“ crkve ili tobože neki „humanisti“ ili „ugledni“ građani našega grada. Kako li to samo gordo zvuči-„dobročinitelj“. Je li netko nekada čuo za, recimo, „dobročinitelja“ THOMASA GUONA? I njegova dobročinstva??? Vjerujem da nije ni Zvonimir Toldi, naš ugledni brodski etnolog, publicist i povjesničar.

Što ima jedan Bečanin danas raditi u mračnim crkvenim odajama? Niti je bio svećenik,  niti je bio Brođanin, niti je bio bilo kakav dobročinitelj. Ali je zato bio bogati Bečanin koji je masno, novcem ili zlatom, srebrom, kućom ili cijelim svojim imanjem u Beču, platio i podmitio gvardijana i župnika i na taj način sebi osigurao nezakonit, preuzvišeni bezvremenski smještaj u božjoj kući. I bogovi se pridobivaju novcem i poklonima, zar ne?

Mito i korupcija, lopovluk i organizirani kriminal, cvjetali su u  to vrijeme u našoj Katoličkoj crkvi, na račun nezakonito pokopanih civila. Ogromna se lova okretala ispod stola na njihov račun. O zakonskoj zabrani ukapanja mrtvaca u crkvene katakombe i kripte ukazuje i povjesničar Julije Kempf u svojoj monografiji pod nazivom Požega. Znanstvenica i povjesničarka umjetnosti Marina Bender Maringer, u svom seminarskom radu o kripti i katakombama u katedrali sv. Terezije Avilske u Požegi, također ukazuje na nezakonito ukapanje i zabranu ukopa civila i svećenika u požešku kriptu toga vremena, te mi navodi u svome dopisu:

„Poštovani gospodine Lončar,

u Požešku kriptu se sahranjivalo od 1760. do 1867. Iako je car zabranio ukope u crkvama. Sahranjivanje civila u kriptu, unatoč zakonskoj zabrani, me iskreno i ne čudi, jer to je bila povlastica bogatog građanskog sloja koji si je takav ukop mogao priuštiti. Radilo se, dakle, o dobrim novcima koje je župa zarađivala.“

Pročitajte ovu zadnju rečenicu i bit će vam sve jasno. Pametnom dosta. Bit će vam sada malo jasnije kako i zašto je jedan Bečanin mogao biti pokopan u našoj brodskoj crkvi.  Financijski inženjering oko nezakonitog ukopa civila, donosio je crkvi ogromnu lovu i velike prihode. Pitanje je samo, koliko je civila pokopano u našoj crkvi i tko su sve zapravo oni bili? O njima ne zna danas gotovo nitko ništa, a mnogi se i danas zdušno brinu da se o tome nikada ništa i ne sazna. Postojanje tajanstvenih grobnica, katakombi i kripte ispod našeg Franjevačkog samostana je jedna od najvećih i dobro čuvanih brodskih tajni o kojima Brođani ne znaju gotovo ništa. Već duže vrijeme pišem službene dopise našim brodskim političarima da se ta priča otvori za javnost, šaljem dopise i svim našim brodskim novinarima da se malo zainteresiraju za ovu priču. Možda imamo najzanimljiviju priču i kriptu u Hrvatskoj , a da o tome ni sami uopće nemamo pojma. Arheolozi bi tu, vjerujem osobno, prava čuda mogli naći, umjesto što se zajebavaju na Vijušu i pronalaze gliste i bombe. Želim inicirati i potaknuti  raspravu i ideju da se te podzemne grobnice otvore javnosti i postanu prvorazredna turistička atrakcija našega grada. Ugovor s vragom pretvorimo u ugovor s Gradom. Pretvorimo ove misteriozne i tajanstvene katakombe naše Crkve Presvetog Trojstva u prvorazrednu turističku atrakciju našega grada.  Zašto po uzoru na Rim i Paris, na Osijek i Bakar, Senj ili Varaždinske Toplice, Požegu i Jajce, ne otvorimo javnosti naše brodske katakombe i od naše kripte napravimo svjetski poznatu turističku atrakciju? Zanimljivo, svaka od kripti i crkvenih katakombi ima neke svoje posebnosti; u rimskim katakombama pronašli su balzamiranu dvogodišnju djevojčicu, u pariškim cijeli podzemni grad kostura i zanimljivih labirinata, u Vinkovcima su pronašli sarkofag prepun zlata, srebra i dragulja, u kripti ispod crkve Sv. Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama pronašli su tri kripte za župnike, gradske vijećnike i četiri za građane i posebno za djecu plemića, a najveće iznenađenje i otkriće su posmrtni ostatci prve žene pronađene u hrvatskim kriptama-Doroteje Maiykevich. Imamo li mi svoju Doroteju? Jesu li neki naši ukopani mumificirani? Postoji li i kod nas djeca plemića i naši Gradski vijećnici ukopani u kriptu, koji su to i koliko ih ima. To su sve pitanja interesantna i za povjesničare i etnologe, novinare, pisce, političare….mi o tome pojma nemamo,  o našim brodskim katakombama vlada zavjet šutnje već 252 godine.

Sada je mrak u tim katakombama.  Mrtvi kapital. Zašto od mrtvog kapitala ne napravimo nešto društveno korisno za naš grad? Mi u Brodu kao da patimo za mrakom. Ali to me osobno i ne čudi, jer što je veći mrak, s narodom se bolje upravlja i manipulira. Srednji vijek je bio poznat po mraku i crkvenoj inkviziciji. Sve što je u drugim civiliziranim gradovima normalno, nama je u Brodu nenormalno. Na žalost, stječe se dojam da naši brodski političari od straha Crkvu ne smiju ništa ni pitati. I onda se pitamo zašto nam grad svakim danom sve više i više duhovno i kulturno propada, zašto nam mladi masovno i kolektivno odlaze i bježe iz našega grada. Pa evo jednoga primjera, zašto.

Već dvije stotine i pedeset dvije godine imamo u našem gradu mrtvi kapital koji može postati svjetski poznata i glasovita turistička atrakcija, svaki dan o tome pišem pisma na sve strane, pozivam novinare, obavještavam medije, zovem političare… Ujedinimo se svi i  učinimo svi skupa nešto dobro i korisno za naš grad, za Brođane, za društvo u cjelini. Pretvorimo misterioznu kriptu i tajanstvene katakombe Crkve Svetog Trojstva u prvorazrednu turističku atrakciju našega grada.

______________________________________________

Apendiks

Udruga Učinimo svijet boljim

Voditelj:  Darko Lončar

Lutvinka ½

35 000 Slavonski Brod

 

Gradonačelnik: MIRKO DUSPARA

 

MOLBA: za razgledavanje kripte i katakombi

Crkve Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu

i pretvaranje istih u svjetski poznatu

turističku atrakciju grada

 

UVOD:

Riječ „KATAKOMBA“ vuče svoje podrijetlo od riječi „IN CATACUMBAS“ (u značenju: KOD UDUBINA/RUPA, a odnosilo se na lokalitet na kojem se nalazi današnja bazilika i groblje sv. SEBASTIJANA, na Apijskoj cesti-via Appia, pa je to onda postalo vremenom i toponim za sva PODZEMNA GROBLJA.

Uvriježeno je mišljenje da su katakombe dio kršćanske povijesne tradicije koja je počela u Rimu po čemu su poznate i svjetski glasovite RIMSKE KATAKOMBE, ali je prava istina da su taj običaj i prije pojave kršćanstva poznavali i prakticirali pogani. Etruščani su primjerice također prakticirali ukapanje u grobove pod zemljom, ali također i ukapanje u grob izdubljen u stijeni.

KATOLIČKA CRKVA I MUČENICI:

Štujući i njegujući kult mučeništva kroz kršćanski filozofski nauk, katolička crkva je u još u ranoj fazi kršćanstva prvo u katakombe pokapala jedino i isključivo MUČENIKE.

No, međutim vremenom su shvatili da od mučenika nemaju nikakve financijske koristi, da mučenici nisu nikome društveno i kulturološki interesantni te da im pokapanje mučenika u katakombe i kripte predstavlja samo dodatni i veliki novčani izdatak, Katolička crkva odustaje od mučenika i okreće se bogatim civilima koji su opsjednuti svojom vlastitom veličinom i značajem u društvu i željom  da budu pokopani u crkvi, te da su za tu malu uslugicu spremni masno platiti, te  Crkvi dati ogroman novac.

I tako Katolička Crkva odustaje od mučenika i okreće se bogatim civilima, veleposjednicima, feudalcima, plemićima, djeci plemića i bogatom sloju građanskog društva.

Drugim riječima, Crkva je došla do ideje kako na ukopu civila u svoje mračne katakombe ispod zemlje okretati veliki novac i od toga počinje praviti pravi financijski inžinjering, pa tako počinje cvjetati i biznis  naše Crkve Presvetog Trojstva koja je svoju KRIPTU izgradila 1766. godine.

HRVATSKO-UGARSKI CAR JOSIP II: CRKVENE REFORME I CARSKI DEKRET-ZAKON O ZABRANIO UKOPA CIVILA I SVEĆENIKA U KRIPTE I KATAKOMBE

No, međutim, hrvatsko-ugarski car JOSIP II otkriva da se naša Katolička crkva bahato i rasipno ponaša te raznim neprimjerenim moralnim i etičkim metodama i načinima priskrbljuje sebi veliko bogatstvo, te uvodi REFORME ZA CRKVU: crkvu stavlja pod državni nadzor, oduzima crkvi kao najvećem posjedniku zemljišta neke samostane i od njih pravi bolnice i škole, biskupi sada moraju davati zakletvu KRUNI prije svoga ustoličenja, car vrši popis dohodaka CRKVENE IMOVINE diljem monarhije, a mnoge koje je Crkva nezakonito stekla i konfiscira,  te počinje i oporezivanje svećenika. Jedna od  reformskih mjera za neetičko i nemoralno stjecanje bogatstva crkva je CARSKI DEKRET-ZAKON POD IMENOM IMITATOD 1782. god kojim car zabranjuje daljnje ukope i civila i svećenika u crkvene kripte i katakombe.

JOZEFINIZAM I JOZEFINISTI

Nastojeći održati svoj utjecaj, moć i svoj politički status u društvu Katolička crkva proglašava svoje nove neprijatelje JOZEFINISTE, sve one koji politički slijede cara i njegove crkvene reforme i JOZEFINISTI postaju tako novo etiketirani građani, novi neprijatelji Katoličke crkve.

Da bi i dalje mogli priskrbljivati veliko bogatstvo i ogromni novac na račun ukopa bogatih civila u crkvene katakombe, crkva svjesno ignorira i krši ovaj Zakon, te nastavlja i dalje civile ukapati u crkvene kripte.

To važi i za našu crkvu Presvetog Trojstva.

I tako se iznad zemlje u našoj  Crkvi održavaju mise i širi riječ božja, a ispod zemlje, nezakonito trgovanje ljudskim tijelima, i nezakonit biznis na račun ukopa civila u kriptu, NA RAČUN ZLATA, SREBRA, VELIKOG NOVCA, MITA I KORUPCIJE.

Godine 1867. Hrvatska vlada u Zagrebu donosi  Zakon kojim također potvrđuje zabranu ukopa civila i svećenika u kripte i katakombe katoličke crkve. Koliko je nezakonito pokopano civila i svećenika u našoj brodskoj kripti, to nitko ne zna. Koliko je novaca i koliko bogatstva naša crkva Presvetog Trojstva zaradila na nezakonitom ukopu civila, kršeći svjesno ova dva Zakona, to također nitko ne zna. Koliki je njihov broj i tko su sve oni, to također nitko ne zna.

DVIJE STOTINE I PEDEST DVIJE GODINE ŠUTNJE

Od kada je brodska crkvena kripta izgrađena i dovršena godine 1766. od tada do danas, dakle pune 252 godine kod nas u Slavonskom Brodu vlada ZAKON ŠUTNJE. O tajanstvenim brodskim katakombama  nitko ne progovara, o njima nitko ništa ne zna, o njima se ne raspravlja na Gradskom vijeću, mnogi uglednici iz Grada i Gradskog vijeća sa kojima sam razgovarao, također ništa o tome ne znaju, zašto i zbog čega, ja ne znam.

Zašto o tome Crkva šuti? Koga to Crkva krije u svojim misterioznim odajama i svome podzemnom groblju? Ako nikoga i ništa ne krije zašto onda svoju priču i svoje katakombe ne omogući da postanu dostupne javnosti?

ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNOG DOBRA

CRKVA KRŠI VEĆ 33 GODINE

Kao pravna osoba FRANJEVAČKI SAMOSTAN I CRKVA PRESVETOG TROJSTVA službeno su upisani u REGISTAR Ministarstva kulture pod brojem: Z-1293.   To znači, kako sam upoznat i informiran iz Hrvatskog konzervatorskog zavoda,  da je samim time i KRIPTA zaštićena kao NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO. A TO ZNAČI DA JE CRKVA DUŽNA I OBVEZNA PROVODITI ZAKON O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA RH POGLAVLJE II-OBVEZE VLASNIKA KULTURNOG DOBRA Članak II koji kaže:

-VLASNIK KULTURNOG DOBRA OBVEZAN JE OMOGUĆITI DOSTUPNOST KULTURNOG DOBRA JAVNOSTI. (DAKLE, NOVINARIMA, KOLUMNISTIMA, NEVLADINIM UDRUGAMA, POVJESNIČARIMA, ETNOLOZIMA, ARHEOLOZIMA, PISCIMA, POLITIČARIMA….)

Shodno navedenom Zakonu, molim gradonačelnika Mirka Dusparu, da mi se kao DIJELU TE JAVNOSTI NAVEDENE U Zakonu- dakle, voditelju po Zakonu registrirane Udruge Učinimo svijet boljim, kolumnisti i novinaru brodskog portala SBPeriskopa i zavičajnom piscu, omogući ulazak u kriptu.

Molim da se to pravo omogući i ostalima koji za to izraze želju; od novinara, brodskih etnologa i povjesničara, pisaca i publicista, političara i konzervatora, arheologa i svih ostalih.

Napominjem, to nije dobra volja Crkve Presvetog trojstva. TO JE NJIHOVA ZAKONSKA OBVEZA I DUŽNOST KAO VLASNIKA KULTURNOG DOBRA PO ČIJOJ OSNOVI STJEČU FINANCIJSKA PRIMANJA OD GRAĐANA-POREZNIH OBVEZNIKA RH. Kršeći svjesno taj Zakon već 33 godine kada je pravno dobila status nepokretnog kulturnog dobra ( poglavlje II, članak II o obvezi vlasnika kulturnog dobra da isto omogući da bude dostupno javnosti), Crkva krši još jedan zakon, a to je ZAKON O GROBLJIMA RH.

ZAKON O GROBLJIMA RH

Nitko u RH nema pravo imati svoje privatno groblje pa tako ni naša Katolička crkva. Posjedovanje privatnog groblja znači kršenje Zakona i kazneno-krivično djelo. Članak II Zakona o grobljima RH kaže da je groblje u nadležnosti i ingerenciji LOKALNIH VLASTI.

Dakle, gradonačelnika i Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda. Svjesnim kršenjem Poglavlja II Članak II o OBVEZAMA VLASNIKA KULTURNOG DOBRA, PO KOJEM JE VLASNIK DUŽAN I ZAKONSKI OBVEZAN OMOGUĆITI DOSTUPNOST KULTURNOG DOBRA JAVNOSTI, tim činom Crkva Presvetog Trojstva krši još jedan Zakon a to je Zakon o grobljima RH, jer tada kripta pravno prestaje biti nepokretno kulturno dobro i postaje GROBLJE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA I CRKVE PRESVETOG TROJSTVA.

SLUČAJ ZA DORH I POLICIJU

Kršeći grubo ova dva Zakona, ovo postaje slučaj za DORH I POLICIJU. Molim da gradonačelnik reagira, te da nakon 33 godine kršenja Zakona, Crkva Presvetog Trojstva počinje primjenjivati i poštovati Zakon te zakonsku odredbu o OBVEZAMA VLASNIKA KULTURNOG DOBRA, te da shodno tom Zakonu omogući dostupnost kulturnog dobra javnosti.

Kako je naša Udruga registrirana po slovu Zakona I PREDSTAVLJA DIO TE JAVNOSTI, molim GRADONAČELNIKA  da nam se omogući ulazak u kriptu i crkvene katakombe.

HRVATSKI KONZERVATORSKI ZAVOD-MATERIJALNI DOKAZ

Dobio sam službeni odgovor od Hrvatskog konzervatorskog zavoda da su godine 2016. na zahtjev Crkve Presvetog Trojstva napravili projektnu dokumentaciju za radove na KRIPTI te su radovi i izvršeni 2017. god. To je materijalni dokaz da Crkva kriptu koristi kao NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO i na toj osnovi dobiva financijska sredstva, porezni obveznici to plaćaju, a istovremeno, pravno gledajući, tu istu kriptu drži zatvorenom za javnost kao podzemno groblje i na taj način grubo krši dva zakona. Crkva ne smije i ne može na račun kripte kao nepokretnog kulturnog dobra potraživati financijska sredstva, a istovremeno to nepokretno kulturno dobro tretirati kao privatno groblje zatvoreno za javnost. TO JE KAZNENO KRIVIČNO DJELO I STVAR ZA DORH I POLICIJU. Omogućiti kriptu da bude dostupna javnosti nije njihova dobra volja. TO JE NJIHOVA ZAKONSKA OBVEZA KAO VLASNIKA KULTURNOG DOBRA PO ZAKONU I ZAŠTITI O OČUVANJU KULTURNOG DOBRA.

MOLBA ZA PRIJEM  KOD PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA NA RAZGOVOR

Nakon obilaska kripte i crkvenih katakombi, nakon što steknem uvid u pravo stanje stvari, molim da me gradonačelnik primi na službeni razgovor. Tema razgovora-KAKO OD NAŠE BRODSKE KRIPTE, KAKO OD MRTVOG KAPITALA NAPRAVITI SVJETSKI POZNATU TURISTIČKU ATRAKCIJU.

Dakle, izrazio bih želju da gradonačelniku elaboriram slijedeće:

TEHNIKE I METODE KAKO OD NAŠIH BRODSKIH TAJANSTVENIH KATAKOMBI NAPRAVITI SVJETSKI POZNATU TURISTIČKU ATRAKCIJU

Duboko vjerujem da od naše brodske kripte možemo sa pravim idejama napraviti svjetski poznatu turističku atrakciju.

UMJESTO DA LJUDI ODLAZE IZ NAŠEGA GRADA, NEKA LJUDI DOLAZE U NAŠ GRAD. Učinimo od ovih katakombi nešto korisno za naš grad, za Brođane, za razvoj turizma u našem gradu, za društvo u cjelini. To su isto učinili sa kriptama i katakombama u BAKRU, VARAŽDINSKIM TOPLICAMA, POŽEGI, OSIJEKU, JAJCU….U RIMU I PARISU i napravili od njih vrlo posjećene turističke atrakcije grada.

Jedino smo mi izuzetak. Jedino Brođani ne znaju uopće ništa o postojanju tajanstvenih katakombi u našem gradu. Šutnja o tome traje već 252 godine.

Poštovani gradonačelniče!

Uključimo se svi u ovu akciju i učinimo svi nešto vrlo dobro i korisno za naš grad, otvorimo ovu priču za javnost i pretvorimo naše brodske katakombe u prvorazrednu turističku atrakciju našega grada.

Neka o njemu priča cijeli svijet. ONO ŠTO VUČE I POKREĆE OVAJ SVIJET NAPRIJED NISU LOKOMOTIVE NEGO IDEJE.

U nadi da će mi gradonačelnik omogućiti ulazak u našu crkvenu kriptu i primiti me na službeni razgovor, unaprijed Vam se zahvaljujem.

S poštovanjem!

Slavonski Brod 9.8. 2018. god.                   Voditelj Udruge: Darko Lončar

 

 

 

 

53 comments

Skip to comment form

 1. Gradonačelniče Duaspara,

  bilo bi lijepo i pristojno da bilo što odgovorite Lončaru. Da otklonite njegove prijedloge, da ga uputite na svoje nadležne pomoćnike, da ga podržite… bilo što. Ipak je sramota što šutite i pravite se ludi. Prešlo vam je to u naviku. Građani vide vaše bezobrazno ignoriranje. Stidite se zato što podcijenjujete svaki dijalog.

  1. Možda je Lončar trebao ovu ekskluzivu nastaviti objavljivati na portalu sbplus, u Dusparinom glasilu. Zašto je došlo do prekida suradnje između Zovakovog tiražnog glasila i Crazy Dakyja? Ali, gdje su kolege iz ostalih medija? Za muške se zna- mrse muda.

 2. Poruka autoru: zatraži službeni odgovor od gvardijana samostana i gradonačelnika, ali ne da im pišeš pjesmice, nego postoje formulari za to. Prouči zakon!

 3. Da je tako lako imati turističku atrakciju ,prvorazrednu još kažeš,bilo bi ih po cijelome svijetu ,a ne uglavnom na Mediteranu i drugdje gdje prebivahu stare civilizacije.

  Uostalom turistički doživljaj i turistička atrakcija je samo ono što se manifestira uslugama smještaja.Nije čudno što neznaš ,jer to ni Biljana ne zna,pa sve i svašta doživljajem naziva.

  Na žalost ,samo je jedna “atrakcija” koja dovodi goste,turiste, u Slav.Brod,a to je geografski,tranzitni, položaj grada.Druga atrakcija koja je također znala dovoditi strance bio je pokojni ĐĐ.

 4. Brod je Zombilend, cijeli je velika pogranična katakmba Neka u napuštenom centru grada holivudski meštri snimaju horore.

  Lončar, kramp u ruke, ništa od pera.

 5. Suludnjaci idu dalje!
  Kritiziraju gradonačelnika što ne odgovara na sulude dopise! Kakav vražji dijalog tražite? Ovakvi trebaju dijalog s psihijatrima!
  Snimali bi filmove u tuđim objektima!
  Predlažu čak i iskapanje!

  Zar je čudo što smo u qrcu, s ovakvim sugrađanima?

  1. To je primarni i glavni razlog što smo u qrcu.

 6. Nisu svi građani poduzetnici, kreativci, uhljebi, praziti, prosvjetari. Ima ih poput Lončara koji pišu kronike, koje zanima utjecaj žabljih jaja na ekonomska kretanja, koji jebu mater nacionalistima i rusofobima itd itd.

  Najozbiljnije pitam, je li babo gradonačelnik samo uhljebima i bankarima ili i drugim građanima ma koliko da su u kurcu po Zambati arbitru prijateljstva i neprijateljstva prema domovini? Na kraju krajeva, Lončar je od njega pismeniji deset puta, a pet puta je pismeniji od njegove glasnogovornice. Halo, Duspara, poštuj pismenost, poštuj one koji te nešto mole i koji ti za molbu ne mogu platiti kao ostali.

  1. To je kao kada bi drugi jedan Duspara od hrvatskin profesora astrofizike tražio da mu dokažu kako zemlja nije ravna ploča. Ili kada bi ti tražio od profesora matematike iz gimnazije da ti pojasne kako 2 + 2 nije 5. Ne plaćaju njih samo građani čija djeca studiraju ili idu u srednju školu, već i oni koji su uvjereni kako je zemlja ravna ploča i kako 2 + 2 nije 5.

   Treba pokušati zadržati određenu razinu i protokol kod komunikacije sa predstavnicima javne, lokalne ili državne uprave. Ja ne bih volio da moj (grado)načelnik gubi vrijeme na odgovaranje na neke blago rečeno sulude upite, a svi znamo d aima puno ozniljnijeg posla.

   Nadalje, što u ovom slučaju točno spada pod resor gradonačelnika? Ima li on ingerencije nad rivatnim vlasništvom jedne udruge odnosno vjerske zajednice?

   Teško je nekome odraslome opravdati sulude Kinkijeve zahtjeve. Ne doživljava ih ouzbiljno niti sam autor. Nadam se. Mogao bih to “provariti” kao nekakav performans, umjetnički ili ne znam kakav istup, ali nikako to ne mogu doživjeti kao nešto doista ozbiljno.

   Ne moram valjda objašnjavati kako je turizam ipak nešto blisko gospodarstvu (neki ga čak smatraju i dijelom gospodarstva), a kada je riječ o projektima ili prijedlozima projekata, onda im moraju prethoditi analize i planovi ilti studije isplativosti ili izvedivvosti.

   Bez toga, gradonačelnik bi valjda trenbao odgovarati na svakake nebuloze: evo ja predlažem da se u Brodu radi lansirna rampa za rakete. Mislim da bi to silno potaklo brodsko gospodarstvo. Gradonačelniče Duspara, molim hitno ozbiljni odgovor 🙂

  2. Ja tebe najozbiljnije pitam, treba li nam gradonačelnik biti poput kišobrana, koji će biti zavješen na vješalici, pa da ga svaki prolaznik može upotrijebiti, kad naleti kiša?
   Koji će nam klinac takav gradonačelnik?

 7. Ajd, gradonačelniče, prevladaj svoju nepotesanost, pa odogovori Lončaru. Nije ti on Slavica Lemaić!

  1. U čemu je točno razlika? Prijedlozi su im podjednako bedasti.

   Sori, ispravka, ipak si ti u pravu. Kinkyjevi su ipak nešto razumniji.

 8. Nikog Duspara ne sluša,
  nikom babo ne odgovara,
  samo svoj rep čuje čegrtuša
  i ponude za ušur izgovara.

  On se na GV pjeni kao val;
  piše mu Slavica da nije u redu,
  i Lončar da Brod bude karneval.
  Babo šuti, sve dok ga ne privedu.

 9. Pa ajmo onda pokušat da svi mi budemo malo BABO…DA SVAKO OD NAS DADE MALI DOPRINOS I DA NAPRAVIMO U GRADU NEŠTO KORISNO I ZA RAZVOJ TURIZMA VAŽNO…

  1. Tvoj je entuzijazam hvale vrijedan, ali ajmo malo drugačije za promjenu.

   Ako si ti nekakav umjetnik, pisac, glumac, što si već, daj svoj doprinos na tom području, a na ovim drugim područjima u koja se razumiješ kao Mara u krivi, pusti stručnjacima da nešto smišljaju i organiziraju.

   Sve da ti je ideja spektakularna, prvo se rade određene analize tržišta i studije isplativosti prije nego se krene u reklamne kampanje za domaće i strane turiste, a one su,, znam da ćeš se ti sada iznenaditi, skupe kao svetog petra kajgana i u njih se ne ulazi bez analiza.

   Misliš li doista da tvoja ideja zaslužuje da se u nju uloži desetke tisuća eura samo u prethodne studije?

   Ajde dečki malo odrastite, pokušajte shvatiti kako funkcionira svijet odraslih pa će vam možda nekada netko i odgovoriti.

   Ovo što vi lansirate je otužno i prejadno.

   PS. Kada napraviš predstavu ili napišeš knigu koje će biti jako, jako dobre, umejsto mrtvaca i katakombi ti ćeš postati brodska atrakcija i ljudi iz cijele Hrvatske, a možd ai šire će dolaziti vidjeti tebe i tvoja djela. A možda onda i kreneš na svjetsku turneju 🙂

   Jeste li vi to drugovi izgubili vjeru u svoj “core business” pa se odlučili posvetiti turizmu? Jeste vi to poznati savjetnici za turističke projekte ili vas do sada nisu otkrili pa ste nakon šezdesete odlučili započeti novu karijeru?

 10. Bio sam nekoliko puta u BAKRU, POŽEGI, OSIJEKU, JAJCU ali nikada ni u kakvim katakombama, niti mi je itko odande sugerirao da to moram vidjeti???

  Ridikuli, oriđinali …..

 11. ONO ŠTO VUČE I POKREČE OVAJ SVIJET NAPRIJED NISU LOKOMOTIVE NEGO IDEJE…Victor Hugo

  1. Prejadno je kada polemičar ostane bez suvisle pa se sakriva iz a misli nekog velikana, misleći valjda kako će dio pameti tog velikana automatski prijeći i na njih. Uostalom, nije Hugo poznat zbog svojih izjava, već su njegove izjave ostale zapamćene zbog njegovih djela.

   Inteligentni ljudi to jednostavno ne rade. O izrekama velikana treba malo razmisliti, upoznati se s kontekstom u kojemu su nastale, a ne ih samo memorirati i izbacivati prema potrebi neke situacije. Netko bi mogao pomisliti kako si načitan, ali kako nisi baš inteligentan.

   🙂

 12. A ja znači krivo mislio da treba neko znanje???

 13. Bingo. kad mrtvaci marširaju- po turistički. Ja bih odredio za turiste rutu mrtvaka. Vodiči vode grupe od Mesićeve i Starčevićeve, preko Županije, Đure Đakovića, Plamena, MIB-a, Zavoda za zapošljavanje, Gradskog poglavarstva u Tvrđavi, sve do katakombi u crkvi Presvetog trojstva.

 14. Vidi super ideje: ajmo dakyja postaviti za šefa kirurgije.

  Ajmo aute voziti na vodu.

  Kako se lako krivo interpretira Huga.

 15. Ja bih Darka Dakyja postavio za šefa Hitne u Zaprešiću. Bilo bi manje mrtvih.

  1. Još bolje, za ministra zdravlja. To stvarno nije problem, ako se dela kao Kujundžić.

 16. Komuna nikad ne polemizira, kad ju stjeraš u kut.
  Oni promijene temu.
  Osim što je ideja o turizmu perverzna i suluda, nitko od drugova ne vidi ništa loše u naslovu, gdje se predlaže da se TUĐA imovina, PRETVORI u nešto drugo. Nitko pritom niti ne misli na vlasnika (Crkvu). Predlažu čak da fratri budu stručni vodiči te idiotske atrakcije. Misle valjda da franjevci jedva čekaju da s bakljom u ruci, nastrane luđake, ljubitelje leševa, vode po podrumu.

 17. A tko kaže da će turisti gledati leševe? Polako, priča ide dalje. Sada slijedi novi članak: MARSONIA CATACOMBUS-TEHNIKE I METODE KAKO OD BRODSKE KRIPTE I KATRAKOMBE NAPRAVITI SVJETSKI POZNATU TURISTIČKU ATRAKCIJU….Najmanje će turisti gledati leševe….polako..sve u svoje vrijeme…

  1. Tek se počeo baviti turizmom, a već napravio svjetsku atrakciju. Svaka čast, glupani idu godinama u škole, rade desetke programa dok im jedan ne upali, a vidi Dakyja – prvo pa muško – odmah svjetska atrakcija. Aferim ćufte.

 18. Kako MAĐIONIČAR ILIUZIONIST izvodi svoje trikove? PREUSMJERAVA PAŽNJU!

 19. TZ RH će pokušati sa svoga aspekta zaustaviti proces odumiranja Slavonije,kao što to pokušava vlada RH aktivnostima u poljoprivredi i uopće gospodarstvu.U tu svrhu pravi se stratešku marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranjaza period 2019-2025.

  Lončar ako već pokazuješ htijenje ,Lukiću ako napokon nešto korisno iz tvog skladišta iznjedri,Uzelac ako misliš da još nisi hitnuo koplje u korov ,vrijeme je za kreativne prijedloge.Ali i razumne.Tko nema povijesnu priču pričanja vrijednu,treba ju izmisliti ,i držati se toga.Većina priča su mitovi.

  1. Evo Daky šansa za novi biser u turističkoj ponudi. Netko pita hoće li SB prihvatiti mošti Maxa “plemenitog” Luburića. Zamisli koliko bi Kinky likova to tek privuklo?

 20. Zeitgeist, kažeš, tko nema povijesnu priču pričanja vrijednu, treba ju izmislit. SVAKI OD TIH LIKOVA U KATAKOMBAMA IMA SVOJU PRIČU PRIČANJA VRIJEDNU. U njihovim tajnama i misterijmama krije se upravo draž i čarolija turističke znateželje. Jesi nekad razmišljao o činjenici da imamo jednu veliku književnicu Ivanu Brlić Mažuranić nomioniranu za Nobelovu nagradu, a da njezinu kuću i to još na sred korza uopće nitko ne posjećuje. Stoji avetinjski prazna. Milioni i milioni kuna u nju uloženi. Jesi se nekad zapitao zašto nitko ne dolazi u SPOMEN SOBU DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, glasovitog hrvatskog pjesnika koji je također nominiran za Nobelovu nagradu. Svaki dan njegova soba je avetinjski prazna i njegova i Ivanina. Zašto? A OBOJE SU VELIKI. E, vidiš ZEITGEIST, TO ŠTO SU ONI VELIKI NIJE DOVOLJNO DA PRIVUČE TURISTE. U NJIHOVIM ŽIVOTIMA NEMA I NE POSTOJI NEŠTO ŠTO ULAZI U DUHOVNU DIMENZIJU: TAJNE, ČUDA, MISTERIJE ILI LEGENDE. A TO LJUDE PRIVLAČI, DRAŠKA ZNATIŽELJU I BUDI ZANIMANJE. KAO I OVE KATAKOMBE I ZATO SAM DUBOKO UVJEREN DA MI MOJ PROJEKT USPIO I NADMAŠIO I KUĆU IBM I SPOMEN SOBU DRAGUTINA TADIJANOVIĆA.

  1. Jesi li toliko uvjeren da bi stavio neku kintu na svoju ideju? Ljudi su se kroz povijest strašno zaduživali kako bi profurali svoje ideje. Sjeti se samo Tesle!

   Dakle, koliko ulažeš?

 21. Jedan sam od rijetkih brođana koji IBM doživljava u njenoj veličini i brendom SB ju smatra.Ali,nije brend ono što mi kažemo da je brend ,već je brend ono što drugi kažu jedni drugima.Brend je priča,na kraju sama priča je i turistički proizvod.

  Možda bi mistična Ivanina životna priča,suicidna, mogla biti brend ovoga sumornoga grada.Vidim autobuse pune turista i turističkog vodića kako pokazuje ,eno tamo ,tamo je to učinila.Stribor zna.

  1. To je sad već nešto drugo za Ivanu, mislim da se dotičeš teme-ISTINA O IVANI I NJEZINOJ PREVELIKOJ LJUBAVI PREMA SLAVONSKOM BRODU. A ta priča bi onda mogla biti fatalna i za Brod i za razvoj turizma u brodu, pogotovu u dijelu priče kada ona kaže:DA BI I NA RUKAMA IZ BRODA OTIŠLA U ZAGREB DA MOŽE.

   1. Kad kažeš ljubav, jel tu misliš na ono kad kaže kako mrzi Brod?

 22. Pa eto, to je to, Stribor je dotakao još jednu uz kripte i katakombe zabranjenu temu. Koliko se Ivana ubila sama, a koliko ju je ubio Brod i naš palanački mentalitet, to je sad veliko pitanje, koje nikad neće biti razjašnjeno.

 23. Kada sam o tome razmišljao,a jesam,imao sam na umu morbidne ,a financijski uspješne turističke ture po Italiji ,Francuskoj gdje iz prve ruke suvremeni nomad može uvidjeti gdje i kako se neko kompozitor,slikar,ili pisac ubio.Taj oblik turizma raste,rame uz rame sa nekom drugim ,zdravstvenim ,ekološkim i sl. segmentom turizma.

  Ona je pak voljela Brodsko Brdo,tamo je i napisala sve svoje uspješnice.Ali nitko te više ne pita za istinu.Stvorila se industrija koja se temelji na pravoj globalnoj laži,na izumu tematskih prostora.U SAD-u oni su danas po dobiti i inovacijama jači od vojne industrije.

  1. Imam sjajnu ideju: a što kada bi po uzoru na Drakulu mi imali Dakylu? Plemenitaša koji nam pije krv na slamku svojim neukrotivim kreativnim duhom (sic, trc) 🙂

 24. Laž je ljepša od istine-OSCAR WILDE….Istina postoji samo zato da čovjeka baci u nevolju. tragati za istinom o Ivani Brlić Mažuranić isto je što i tragati za iglom u plastu sijena. Dok god se nešto ili netko ne pojavi u duhovnoj dimenzije TAJNE-MISTERIJE-ČUDA ILI LEGENDE…nitko za to neće pokazivati veći interes a naročito turisti. Zato su kuće i Dragutina Tadijanovića I iVANE Brlić Mažuranić sablasno prazne i takve će uvijek i ostati. Unatoč i usprkos milionima kuna koje Grad u njih ulaže. grad igra na pogrešnu kartu. U KATAKOMBR I KRIPTE TREBA ULAGATI I TO ĆE ZA BROD BITI BINGO-DOBITNA KOMBINACIJA I ZA TURIZAM I ZA GRAD I DRUŠTVO U CJELINI.

  1. daky, odustani obrazlagati. lagano te potkubavaju sarkastičnim komentarima. Svoje si napisao. Čemu piliš piljevinu.

 25. Da bi imao stranaca u SB-u treba ulagati u ĐĐ,a ne u katakombe,uči nas novija povijest.Od toga pak vajde više nema jer je Soroševo otvoreno društvo otvorilo prostora azijskim industrijama nauštrb Zapada,a danas smo i mi Zapad..Tek je Trump to skužio.

  Brod nije u kategoriji povijesnih,kulturnih ,niti kreativnih gradova.Brod je industrijski grad, u propadanju.Kao neki srednjoevropski gradovi koji su propali zbog nedostatka rude.Ovdje kada propadneš totalka si.

 26. Istina je da sve propada, ali ne smije čovjek propasti. Novac je uvijek bitan ali ne i presudan. ONO ŠTO VUČE I POKREĆE OVAJ SVIJET NAPRIJED NISU LOKOMOTIVE NEGO IDEJE.

 27. I mene je to dugo držalo,razumijem te.Dar intelektualaca se ne troši na vječito kritiziranje,kao neki na portalu, nego i na rješavanje problema.Malo ih je koji uopće razmišljaju ,a još i kreativno…

 28. Vidim da DDL nije skužio koncept TZ Brod na čelu sa svojim predsjednikom, a to je: turističke grupe koje dolaze u Brod sa zapada prvo idu u obilazak spomen kuće ĐĐ u Varošu. Joj zaboravio sam ,obilaze tragove te kuće. Zatim dolaze na rotor kod Halajka, tu obilaze najmanje dva kruga, da detaljno pogledaju cvjetnjak od pola mil.kuna.Dalje idu prema jugu da vide izložbeni plato pokojne industrije ĐĐ. Ako imaju sreće da se tu zateknu u večernjim satima,imaju priliku promatrati izložene eksponate u vrhunskom ugođaju,u potpunom mraku i kreketu žaba. Dolaskom na Korzo, turisti se susreću sa patuljcima IBM, te mogu obići(doslovno obići) kuću IBM. Ako griješim, moja isprika. Laganim hodom .šetnicom uz Savu, turisti se upoznaju sa ostalim patuljicima, te dolaze do samostana . Nakon obilaska kripte, turisti obavezno dolaze da se dive rodici. Molim ostale komentatore, jer sam ,vjerojatno nešto izostavio . da dopune sadržaje TZ Brod. P.S. Jeli crkveno vlasništvo uistinu privatno vlasništvo? Kada znamo da se crkva financira iz milodara i iz proračuna RH,tj iz poreza građana.

 29. hahahaha uspio si mje nasmijati. humor je sjekira koja razbija led u hladnim ljudskim dušama. Pitaš, jeli crkveno vlasništvo uistinu privatno vlasništvo? JA BIH OVAKO POSTAVIO PITANJE, MALO DRUGAČIJE, SMIJE LI CRKVA NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO PRETVORITI U PRIVATNO KULTURNO DOBRO I ZABRANITI JAVNOSTI ULAZAK U KRIPTU VEĆ PUNE 252 GODINE? Što hoću reći, Crkva Presvetog Trojstva je 1985. proglašena kao nepokretno kulturno dobro, a samim tim i kripta unutar crkve. Po Zakonu o kulturnim dobrima RH POGLAVLJE II ČLANAK II Crkva je obvezna i dužna kulturno dobro omogućiti javnosti na uvid i učinit ga otvorenim za javnost; dakle za novinare, udruge, povjesničare, pisce, konzervatore, itd itd….Dakle, to nije NJIHOVA DOBRA VOLJA jer po osnovi statusa nepokretnog kulturnog dobra dobivaju financijska sredsta i novac od države i poreznih obveznika a ne od milodara i donacija vjernika. o tome se radi. Krše Zakon već pune 33 godine.

 30. “Crkva je obvezna i dužna kulturno dobro omogućiti javnosti na uvid….”
  Pa Crkva to i radi, bar kad je riječ o Franjevačkoj crkvi. Nekolko puta godišnje održavaju se u Velikoj crkvi koncerti najboljih izvođača ozbiljne i crkvene glazbe u državi (Zagrebački solisti, obitelj Rucner, Pavao Mašić, Mario Penzar, Tomislav Faćini i dr.).
  Ali ta odredba znači i da se Crkvu pita za sadržaj koji se želi prezentirati. Za koncerte je to prikladan prostor, a imaju i obnovljene orgulje. Za druge namjene treba i Crkva prihvatiti ideju.
  Izražavam otvorenu sumnju da bi bilo tko normalan, prihvatio obilazak leševa u podrumu.
  To znači, da zakon ne omogućava egzibicionistima i drugim suludnjacima da se sprdaju na račun Crkve.

 31. DDL je posve u pravu kada javno postavlja pitanje otvaranje kripte za javnost. Danas se u turizmu sve prodaje kroz priču.Onaj tko nezna,neka danas od 14 sluša HR 2. Samo problem je u Brodu što kod nas tu ili te priče nema tko osmisliti i provesti u djelo.Puno manji gradovi sa manje mogućnosti su stvorili turističke priče i ponude. Zašto? Zato što čelni ljudi takvih gradova imaju i viziju i strategiju i RADE. Predhodnim komentarom sam želio pokazati kako je ta naša vizualna ponuda zbrkana, malo tu,malo tamo. Tako će to biti sve dok radi samo 1 ili 2 čovjeka(Ankica i Mirko) umjesto tima ljudi.

 32. Upravo o tome se i radi. to je suština svega što si rekao. TIMSKI RAD JE MAJKA SVAKOG USPJEHA. Iza svakog dobrog marketinškog proizvoda stoji DOBRA PRIČA. I od ovog projekta treba napravit dobru priču. U svakom pogledu. SVETA MISA ZA ERIKU RITTIG je moja priča i moj obol toj ideji. Naravno, crkva se neće s tom pričom složiti, jer baš nešto i ne preferira erotiku, kao i seks u crkvenoj kripti. UMJETNIČKA POZITIVNA PROVOKACIJA je atom koji potiče, provocira okoštalu politiku i tradicionalni moral koji je statičan i mrtav baš kao što je u kripti skriven mogući pravi dragulj turizma i kulturne baštine, a sada je već punih 252 godine MRTVI KAPITAL.

 33. Ne zamaraj se više ,bar u slijedećih 48 godina,jer tek nakon 300 g. starosti bilo čega crkva gubi dio ingerencije i prenosi na zajednicu.A kao drugo to nije potencijal za veliku priču niti će biti za pola stoljeća.

 34. AKO OSTANEM U TOJ PRIČI KAO PALE SAM NA SVIJETU OVO NEĆE BITI NIKAKVA PRIČA A NE VELIKA. MEĐUTIM, AKO MI SE PRIDRUŽE I DRUGI NOVINARI, ETNOLOZI, KONZERVATORI, POLITIČARI…I PODRŽE TU PRIČU, ONDA BI MOGLA POSTATI VELIKA. SAKRALNI TURIZAM MOIŽE POSTATI VRLO VAŽAN ČIMBENIK U BRODU, ALI NE I NAJVAŽNIJI. NAJVEĆE BRODSKO KULTURNO I TURISTIČKO BLAGO NALAZI SE U ONOME ŠTO NIJE NI OTKRIVENO NI OBJELODANJENO JAVNOSTI. OSOBNO MISLIM DA SU ETNO EROTIKA I MODERNA EROTIKA NAJVEĆE BRODSKO KULTURNO TURISTIČKO BLAGO. O EROTSKOM TURIZMU PISAT ĆU NEŠTO U SLIJEDEĆIM MOJIM TEKSTOVIMA.

  1. Hoćeš od portala napraviti plakat za brodske bordele?

 35. O erotici i orgijanju po Brodu (kasabi) sa mladim cigančicama baruna Trenka,Stalker zna.I to je tanka priča.

  Mi živimo na ostacima rimskoga grada,a ni traga od ostataka Marsonie,živimo na ostacima Starčevićanske kulture ,ali tek u najtanjim tragovima iste.

Odgovori