«

»

svi. 19 2017

“O nama s nama”: Kandidati za gradonačelnika Slavonskog Broda potpisali Povelju o partnerskom odnosu s osobama s invaliditetom

Ono što preksinoć, s okusom skandala, nije uspjelo Slavonsko-brodskoj televiziji (SBTV)  – okupiti kandidate za gradonačelnika Slavonskog Broda, u svom studiju, kako bi se javno, pred gledateljima sučelili – uspjelo je jučer popodne, na naljepši mogući način, Udrugi osoba s invaliditetom Slavonski Brod “Loco-Moto”. Na poziv Udruge, u njenim prostorijama, svi kandidati potpisali su Povelju o partnerskom odnosu s osobama s invaliditetom. U ime Slavice Lemaić i Roberta Lujića Povelju su  potpisali njihovi zamjenici. U ime Udruge učinila je to Gordana Mišković, predsjednica.

U svom uvodnom obraćanju kandidatima Gordana Mišković ukratko je prepričala sadržaj Povelje i obrazložila motive njenog nastanka. Posebno je istaknula da je najvažnija svrha Povelje uspostava stalne komunikacije između Grada i Udruge, te logičan zahtjev da se o rješenjima u vezi statusa invalida povede rasprava s njima samima. Tu namjeru sažela je u slogan: “O nama s nama”. Potom su se, prije samog čina potpisivanja, o Povelji biranim riječima izjasnili svi kandidati, prihvativši intencije i obveze koje proizlaze iz njenog sadržaja.

____________________________

Tekst Povelje

 

Na temelju uvida u tekst ispod naslova kao budući gradonačelnik/ ca Slavonskog Broda jamčim  svojim potpisom da  ću u potpunosti poštovati

POVELJU O PARTNERSKOM ODNOSU S OSOBAMA S INVALIDITETOM

 

 1. UVOD

 

Ustavom Republike Hrvatske određen je temeljni pravni okvir za uređivanje odnosa na svim područjima koja se tiču ljudskih prava, kao i suzbijanja diskriminacije, uključujući i osobe s invaliditetom, jamčeći posebnu skrb države o njihovoj zaštiti i uključivanju u život, te zaštitu prava djece s teškoćama u razvoju.

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe  s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija) donesena je s ciljem stvaranja nužnih preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, stavljajući naglasak na aktivni pristup, odnosno, na njihove sposobnosti, a ne ograničenja. Temelji se na vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim dokumentima, među kojima su najznačajniji Opća deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: Konvencija) i Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006 – 2015.

Konvencija unaprjeđuje položaj osoba s invaliditetom suvremenim pristupom u sustavu primjene ljudskih prava u odnosu prema osobama s invaliditetom, primjenjujući sljedeća načela: poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije, uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba; nediskriminacija; puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti; jednake mogućnosti; pristupačnost; jednakost između muškaraca i žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.

U Slavonskom Brodu su do sada postignuti značajni rezultati u unaprijeđenju kvalitete življenja osoba s invaliditetom, djelomično u području zapošljavanja osoba s invaliditetom, pružanja novih socijalnih usluga izvaninstitucionalne skrbi, uklanjanja arhitektonskih barijera, informiranja i senzibiliziranja javnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i stvaranja preduvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u životu zajednice.

Svojim osobnim angažmanom, kao i angažmanom udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, u suradnji s Gradom Slavonskim Brodom, nadležnim ministarstvima i različitim organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i pojedincima, te medijima, osobe s invaliditetom( u daljnjem tekstu OSI) dale su značajan doprinos kreiranju i provođenju politike integracije u društvo i poboljšanja kvalitete života osoba u riziku socijalne isključenosti, ali i svih drugih građana. Posebno je važan doprinos predstavnika osoba OSI u različitim tijelima Grada Slavonskog Broda gdje  bi izravno  u donošenju odluka i raspodjeli sredstava vezano za potrebe OSI temeljem povelje, kako u nastavku teksta stoji.

POVELJA

Većina osnovnih životnih potreba podmiruje se unutar obitelji koja neprestano doživljava određene promjene, uključujući i situacije rizične za funkcioniranje obitelji i ostvarivanje uloga pojedinih njenih članova. Specifične su promjene u obiteljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, od kojih je među najvećima suočavanje s činjenicom da član obitelji ima određene poteškoće, kao i prihvaćanje novonastale situacije. U takvim trenucima, kao i u daljnjoj svakodnevnoj interakciji unutar obitelji,  ispunjavanju obveza i podmirenju potreba, veoma je važna podrška stručnjaka, sustava i zajednice, kao i osnaživanje obitelji i njenih članova. U tu je svrhu ću kao gradonačelnik/ca kontinuirano unaprjeđivati postojeće i razvijati nove usluge

 

 1. JAČANJE DRUŠTVENE SVIJESTI o vrijednostima obitelji i značaju kvalitetnog obiteljskog života za razvoj djeteta s teškoćama i za kvalitetno življenje odrasle OSI
 2. DOSTUPNOST Omogućiti dostupnima informacije osobama s invaliditetom,odnosno pravovremeno ih informirati i uključiti u razvojne planove Grada.
 3. OSIGURATI PSIHOSOCIJALNU POTPORU osobama s invaliditetom kroz financiranje udruga, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima
 4. UNAPRIJEDITI IZVANINSTITUCIONALNE OBLIKE potpore obiteljima u izvršavanju svakodnevnih obiteljskih i profesionalnih obveza, kao i podmirenju osnovnih potreba djece s teškoćama u razvoju ili odraslog člana obitelji s invaliditetom
 5. ZAPOŠLJAVANJE. Svojim primjerom poticati ostale poduzetnike na zapošljavanje OSI, odnosno, u gradskim poduzećima (Brod- plin, vodovod, komunalac) zaposliti veći broj OSI s težim oštećenjima (u kolicima), čime se ujedno ostvaruje pravo na sredstva kojima se može prilagoditi prostor u kojem rade osobe u kolicima.
 6. STAMBENO ZBRINJAVANJE. Na 10 gradskih stanova 1 mora biti prilagođen. OSI imaju prednost kod dodjele takvih prilagođenih stanova u povlašteni najam. Sufinanciranje troškova prilagodbe postojećeg stambenog prostora (uređenje kupaonice, ulaza u kuću/stan, opremanje stana potrebnom opremom i dr)
 7. PRISTUPAČNOST javnih prostora i objekata. Potpuno, a ne formalno zadovoljavanje propisa iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti OSI nije dovoljno. Svaka površina i objekt zahtijeva poseban pristup funkcionalnog rješenja pristupačnosti. Potrebna je dobra komunikacija sa OSI-ma. Bitno je i poticati prilagodbu manjih objekata i lokala (kafići, fizerski saloni, manje trgovine) koje nisu obuhvaćene obavezom po Pravilniku o osiguranju pristupačnosti javnih objekata OSI-ma, .Grad može i treba poticati olakšicama prilagodbu istih npr: oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, odvoza smeća i sl.
 8. Sufinanciranje kupovanja novog prilagođenog kombija. Sufinanciranje troškova prijevoza (plaća vozača, gorivo), ali i propisivanje obaveze uvođenja niskopodnih autobusa javnog gradskog prijevoza sa montažnom rampom na svim relacijama .
 9. FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI udruga OSI koje se bave pružanjem socijalnih usluga i koje zapošljavaju više radnika. Ove udruge dvostruko popravljaju opće stanje grada: zbrinjavanjem ranjivih skupina i povećanjem zaposlenosti. Osigurati ću proračunski prostor za rad tih udruga i sigurnu plaću bar jednog djelatnika koji može održati hladni pogon udruge .

Mjere:

 

Rokovi: kontinuirano

Potrebna financijska sredstva: u okviru redovne djelatnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Grada Slavonskog Broda i EU fondovi CZSS

Rokovi: kontinuirano

Radi praćenja  provedbe Povelje obvezujem da ću kvartalno organizirati sastanak s predstavnicima imenovanim od    udruga  OSI  s ciljem praćenja provedbe točaka iz povelje.

Svojim potpisom kao budući gradonačelnik/ ca preuzimam obvezu poštivanja sveg navedenog u povelji:

 

Kandidati za gradonačelnika/ce:

 

1.Petar Bašić ___________________________________________________________

 

2.Mirko Duspara_________________________________________________________

 

3 Slavica Lemaić_________________________________________________________

 

4 Roberto Lujić __________________________________________________________

 

 1. Hrvoje Špicer__________________________________________________________

 

6.Maja Validžić___________________________________________________________

 

 

Predsjednica Udruge Loco-Moto:

 

 

Gordana Mišković ___________________________________________

 

11 comments

Skip to comment form

 1. Lara

  Tajming je fantastičan. Udruga je ovim napravila veliki iskorak za članove, a kandidati su pokazali puno sluha za njihove probleme.

 2. Jagma

  Udruga invalida učinila je korak za sebe, ali dobacila je i loptu za zicer kandidatima. Sve, ama baš sve ima i komponentu propagande.

 3. Frodo

  Ovo grad Brod čini civiliziranim i kulturnim mjestom. Pohvala Udruzi i kandidatima.

 4. Vanja Krnić

  Moram priznati da nisam očekivao da će svi doći.Veliko hvala Anica Radman( Slavica Lemaić je radila, opravdano nije mogla doći), Karmen Dizdar- Grgurević; Maja Vološčuk iz Živog zida što je potpisala, a da nije kredit u švicarcima, Petar Bašić također velika mu hvala, kao i aktualnom gradonačelniku Mirko Duspara i Mati Klariću iz SDP-a.
  Veliko hvala i profesoru Hrvoju Špiceru i njegovom timu na dolasku i potpisivanju povelje, kao i svima drugim kandidatima.Samo progresivnim razmišljanjem i zajedno se može naprijed.Nadam se da će poštovati sve potpisano kad netko od njih kad završi borba za fotelje i foteljice/ rukice.
  Da ne zaboravim hvala autoru članka Veljku Lukiću,
  Šest od šest, sretno im svima u nedjelju
  Povelja je 2 km jugoistočno od podaprane papirnato plišane rodice.

  1. Vitrina

   Vanja, neuništiv si. Samo naprijed.

 5. Hugo

  Nejasna mi je ta Povelja. Povelju potpisuju kandidati za gradonačelnika?
  Tko su oni i koje su im ovlasti? Povelju može potpisati samo Grad i gradonačelnik u ime grada, da bude pravno valjana i obvezuje Grad na partnerstvo. To je kao da sklapam bračni ugovor s proscima, umjesto s bračnim partnerom. Show natempiran u vrijeme kad svi svima sve obećaju.

  “Preklinjem te, nemoj mi vjerovati, jer ja sam lažljiviji od zavjeta danih u vinu.”
  – William Shakespeare

  Samo Grad može potpisati Povelju.

 6. Vanja Krnić

  “Svojim potpisom kao budući gradonačelnik/ ca preuzimam obvezu poštivanja sveg navedenog u povelji:…”
  Hugo koji ti dio nije jasan? Kandidati za gradonačelnika/cu su preuzeli obvezu postupanja po povelji i da će ka budući gradonačelni/ ca surađivati s nama partnerski kao OSI.
  Ne može grad potpisati ništa, ali osoba koja predstavlja grad ili će predstavljati može.Uvjeren sam da će to bit netko od ovih šest kandidata u potpisu.Na nama je da pratimo , da li ispunjavaju obečano i potpisano…

 7. Hugo

  Jel Povelja nešto kao Ustav?

 8. Anonimni

  Vanja, cestitam tebi i tvojim suradnicima na ovom postignucu.

  Keep up the good work!

 9. Ubertroller

  također, pohvalno…no….nešto konkretno ? Zašto neboderi u centru grada, 10 katova, nemaju rampu za invalide ? Možda biste trebali nazvati g. Lepoglavca da ga pitate, i njegovim odnosima sa đ.đstan/bogovićem i dusparom ?

  poštovani dušebrižnici grada broda, upravitelji zgrada, jebivjetri, vi ste jedna najobičnija ušminkana, uobražena, uštogljena bagra željna hvale, slave i moći, a kad treba napraviti nešto konkretno za invalide, nešto od par sto kuna, onda je korak od bolesnih i invalidnih osoba do vas i ‘vašeg’ proračuna, kao korak od slobodnice do sazviježđa sirius.

  Nemojte više da jedete govna, sramotite sebe, građane i novinare koji prenose nepotpune i našminkane informacije. Nitko, ali nitko od kandidata zapravo uopće nema kontakta sa realnošću i prioritetima većine bića koja žive na ovim prostorima.

 10. carapa

  Ubertroller sama Povelja je pohvalna i namijenjena za OSI u kolicima.Pohvalno je i naravno da treba prilagodit sve ulaze, ali vecina osi nije u kolicima.
  Krnić je OSI koji hoda, gdje su takvi OSI u Povelji , a njih je 90%. Sve pohvale, ali…

Odgovori