Slavica Popović: Toranj u Pisi

Anita je sjedila u fotelji u dnevnojh sobi umotana toplom dekom i gledala kroz prozor. Iznad krova susjedne zgrade nazirao se visoki toranj. Svi su očekivali da će to biti obični toranj koji se okomito diže u visinu.

Njen Adam je bio glavni projektant. Tada su ga cijenili i poštivali, nisu znali da on ima drugi plan.

Kad je projekt bio gotov i kad je počeo s radom ljudi su primijetili da će toranj biti nakrivljen. To je kod njih izazvalo nepovjerenje i nesigurnost.

On je i dalje siguran u sebe nastavio raditi ne obazirući se na pritužbe sugrađana i izbjegao svaki razgovor o tornju. Tu je provodio veći dio dana; ujutro bi otišao čim svane, a vraćao se kući kad padne noć.

Anita se ljutila na njega i počela mu prigovarati što se sve više odvaja od nje. Pomislila je da je napravio propust u projektu i da to sada treba ispraviti te da će to biti za njih ogroman trošak. „Bolje da priznaš svoju grešku i zajedno ćemo se izvući iz toga. Nećeš više nositi tešku brigu i tajnu na duši,“ rekla je jednu večer kad je došao.

Samo je odmahnuo rukom i povukao se u sebe.

Sad ju je smetalo što nije ništa jeo, iako je gladan. Pokušala mu je odnijeti jelo u sobu, ali nije mogla ući jer se zaključao. Više od godinu dana živi za toranj. Mrzila je ona toranj, od ljutnje joj je brže protjecala krv kroz vene i bila je rumena pa je počela jako vikati na Adama.

Sišla bi opet u dnevnu sobu i ljutito gledala u toranj. „Mrzim ga, srušit ću ga!“ vikala je na sav glas da ju čuje Adam a i susjedi.

Onda je nešto zatutnjalo daleko u dubini zemljine utrobe. Anita se uplašeno skupila u fotelju. Tutnjava je bila sve jača i tlo je podrhtavalo. Sinulo joj je: „Sad će se toranj konačno srušiti i to je kraj Adamovih muka.“ Čula ga je kako žurno izlazi iz kuće i istrčala je za njim. Dozivala ga je, a on je trčao prema tornju i ona za njim, dok su svi ljudi bježali što dalje od tornja.

Još iz daleka ga je vidjela kako stoji kraj vrata tornja. Potrčala mu je zabrinuto u susret, a onda je naglo stala. Sad su pristigli i svi ljudi iz naselja koje se gubilo u prašini. Tlo je i dalje podrhtavalo, toranj se lagano ljuljao ali nije srušen.

1 comment

  1. Nova priča, stara prokušana sredstva njene gradnje. Slavica je majstor.

Odgovori