U novu godinu sa starim problemima

Pokazatelji zagađenja

Da, Brođani u novu godinu ulaze sa starim (ekološkim) problemima! Već drugog dana siječnja mjerene su povećane satne koncentracije sumporovodika (H2S)! Ona je od 14 00 sati tri sata kontinuirano bila iznad granične vrijednosti (7 µg/m3).

Nakon tog kratkotrajnog prekoračenja koncentracije sumporovodika, drugog na trećeg u noć i ujutro deset sati ponovo su kontinuirano mjerene povećane satne koncentracije sumporovodika iznad granične vrijednosti!

Također su, što je potpuno logično, satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 kao i benzena (C6H6) u tih desetak sati kretale iznad granične vrijednost na godišnjoj razini!

Pa onda trećeg siječnja opet su desetak sati kontinuirano mjerene povećane satne koncentracije sumporovodika iznad granične vrijednosti. Najveće vrijednosti su mjerene oko podne tri sata u kontinuitetu i to iznad 35 µg/m3! Što je 5 puta iznad granične vrijednosti.

Ponovo su i satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 kao i benzena u tih desetak sati kretale iznad granične vrijednost na godišnjoj razini! Što više one su i dalje rasle, tako u 18 00 sati mjerena je koncentracije lebdećih čestica od 165,2 µg/m3, a benzena 26,7 µg/m3, a to je 5-6 puta iznad granične vrijednosti (na godišnjoj razini).

Nakon toga, trećeg na četvrtog u noć i četvrtog preko dana, u 24 sata kontinuirano su mjerene koncentracije lebdećih čestica iznad  100 µg/m3 i to s dnevnim prosjekom od 158 µg/m3, što je 6 puta iznad granične vrijednosti (na godišnjoj razini).

Također desetak sati koncentracija benzena nije pala ispod 23 µg/m3, a sam dnevni (24 satni) prosjek je bio oko 20 µg/m3, što je 4 puta iznad granične vrijednosti (na godišnjoj razini)!

Još u subotu prijepodne mjerena je i trosatna koncentracija sumporovodika iznad granične vrijednosti.

Vjerojatno sve ovo će se u slijedeće mjesec-dva dana kontinuirano ponavljati svaki drugi-treći dan sa blažim ili jačim intenzitetima jer kako izgleda Rafinerija je u punom pogonu… U tome idu u prilog i podatci iz prosinca, kada su mjerene izrazito visoke koncentracije onečišćenja.

Tako dana 4. prosinca je mjerena satna koncentracija sumporovodika skoro 18 puta iznad granične vrijednosti od 124,6 µg/m3, a sumporov dioksida od 499 µg/m3 (granična vrijednost je 350 µg/m3)! Pa ne dugo iza toga, 12.12.2013. godine, ponovo je mjerena alarmantno visoka satna koncentracija sumporov dioksida od 558,9 µg/m3!

Također nekoliko puta (6., 21. i 24.12.) satna koncentracija benzena bila je iznad 41 µg/m3, što je 8 puta iznad granične vrijednosti (na godišnjoj razini). Dok je najveća satna koncentracija lebdećih čestica PM2.5 mjerena 20.12. u ponoć, 11 puta iznad granične vrijednosti (na godišnjoj razini), od 276,5 µg/m3!

Tako po prošlogodišnjim mjerenjima može se očekivati, da je brodski zrak dalje onečišćen sumporovodikom i lebdećim česticama. Ali kako se moglo zapaziti i koncentracije benzena i sumporovog dioksida također su bile vrle visoke!

A onečišćeni zrak predstavlja veliki rizik za ljudsko zdravlje, a posebno za najosjetljivije dijelove populacije, a to su djeca, stariji ljudi, osobe s alergijama i kronični bolesnici… A svi znamo da je  najveći i jedini veliki onečišćivač brodskog zraka je Rafinerija.

Rafinerija BB

 

13 comments

Skip to comment form

 1. Upravo je dirljiva stalna briga GI i Tota-Đerđa. A suport su im Marušić i Duspara, koji uskaču po potrebi, iz vlastitih interesa. Ne smrdi u Brodu samo od Rafinerije, nego i od lokalne licemjerne politike. Fuj!

 2. Bravo, Peter, na upornosti, zagađivači ne smiju imati mira. No, što je s vodom, smrdi po kloru kao nikad.

 3. Nije važno što mi pišemo,kada oni u rafineriji ne misle tako..a stavljati lokalne političare u kontekst ..doista mislite da oni mogu ili žele nešto učiniti?

  Evo što kažu oni preko..

  “Kvalitet vazduha od 1. januara do 1. septembra ove godine je, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo, evidentno bolji. Nije bilo prelazaka graničnih vrijednosti koje mogu negativno da utiču na život i zdravlje ljudi”, rekla je Golićeva na konferenciji za novinare u Brodu. Ona je dodala da je Rafinerija nafte uradila određene remonte i da je nakon toga koncentracija nekih čestica smanjena na minimum, što govori o ozbiljnom poslovanju kompanije. Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević ocijenio je da je kompanija “Optima grupa” nešto najbolje na ovom prostoru u smislu kvaliteta, funkcionisanja, investiranja i nastupa na tržištu BiH. “Ova kompanija je od izuzetnog, strateškog interesa za Republiku Srpsku i BiH”, naglasio je Kovačević.”

 4. Vazduh je možda čišći, ali zrak nije. A naše “lebdeće čestice” iz županije i poglavarstva bi se, već jednom, trebale spustiti na zemlju i početi raditi svoj posao.

  1. … da ne postanu: “leteći medvjedići” 😀

 5. Zahvaljujem svima na prijedlozima i komentarima. Pokušat ću odgovoriti na neka pitanja sa (p)opisom aktivnosti koji su u GI-u u zadnjih 12 sati odrađene:

  Danas, još ujutro iz naših dosadašnjih zapažanja pokušali smo Brođane na vrijeme upozoriti da se može očekivati povećane koncentracije sumporovodika na duže vrijeme, do čega je i došlo!

  Zaista petnaestak sati na mjernoj postaji Jelas mjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a u jednom trenutku i sumporov dioksida oko 740 µg/m3!

  Također, kasnije su upućeni i usmeni i pismeni zahtjevi vezano za ispravnost podataka, a riječ je o enormno velikim koncentracijama između 12 00 i 15 00 sati; Ministarstvu, odjelima za zaštitu okoliša na lokalnoj i regionalnoj razini, Službi 112, državnim inspekcijama i DHMZ-u.

  Na žalost, bez povoljnih rezultata! Skoro svi su ostali nijemi…

 6. Vezano za jučerašnje enormne visoke koncentracije sumporovodika (max. 220,1 µg/m3) i sumporov dioksida (max. 746,1 µg/m3) između 12 00 i 15 00 sati, danas je stiglo objašnjenje iz DHMZ-a. Poslao ga nam Lukša Kraljević, voditelj mjernih postaja i u njemu on piše:

  “ Na žalost moram reći da nemamo indikaciju da je došlo do bilo kakvih problema u radu sa uređajima za praćenje kvalitete zraka na MP Slavonski Brod – 1, što znači da mjerenja odražavaju stvarno stanje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu“.

  Malo nas ta informacija zaista zabrinjava jer je riječ o dosadašnjim maksimumima mjerene u Slavonskom Brodu i sigurno su alarmantno visoke koncentracije! No, ostalo je na drugima da o tome razmisle!

  Nikako ne smijemo zaboraviti da danas u podne na MP Slavonski Brod – 2 su mjerene visoke koncentracije sumporovodika ( 43 µg/m3) i sumporov dioksida (409,6 µg/m3)!!!

 7. Kako se i vidi, “upućeni su i usmeni i pismeni zahtjevi vezano za informaciju o ispravnosti podataka” jer svakog Brođanina sigurno zabrinjava ovo onečišćenje: prekjučerašnje i jučerašnje enormne visoke koncentracije sumporovodika i sumporov dioksida!

  Ali izgleda ne i ljude u Ministarstvu, pa u upravama i odjelima za zaštitu okoliša i na lokalnoj i regionalnoj razini…

  Pa ta indiferentnost na svim razinama, također bi morao zabrinuti Brođane jer nije normalno da nekog više brine svrab ili dužnosničke plaće od zdravlja građana!

  Ovaj naš, brodski ekološki problem, ako nije najveći, onda je sigurno jedan od najvećih u Hrvatskoj… Pa također nije normalno da se civilni sektor; udruge, inicijative, akcije i sl. ‘uredno’ ignoriraju!

  1. Čini se da živimo obrnutim situacijama, oni koji su plaćeni da brinu-ne brinu; a ostali za sve brinu od puke egzistencije, zdravlja do punjenja proračuna za plaće tih koji – ne brinu 🙁

 8. „Crodux dobio lokacijsku dozvolu za termoelektranu“ – objavljeno je danas.

  Vidi: http://www.banka.hr/hrvatska/crodux-dobio-lokacijsku-dozvolu-za-termoelektranu?utm_source=nl_9114&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

  A dalje piše: ” Kraj Slavonskog Broda trebala bi se graditi termoelektrane snage 600 megavata, a ulaganje je vrijedno oko 450 milijuna eura”

 9. Peter, sutra sbperiskop prenosi cijeli tekst o kojem govoriš. Informacija o tome stigla je od Piršića.

 10. Kako smo više puta istakli, Građanska inicijativa je za održivi razvoj u okvirima zaštite okoliša i prirode… No, mislimo da nakon što je izdavana lokacijska dozvola, Brođani moraju zaboraviti na eventualno onečišćenje iz Čermakove TE i usredotočiti se na onečišćenja iz Rafinerije. U ostalom i sami smo vidjeli da ona nam je u zadnjih pedesetak dana više zla nanijela nego prije toga u ostatku 2013.g..

  Mislim tu na to što smo početkom tjedna u dva dana za redom imali enormne visoke i dosada najviše mjerene satne koncentracije sumporovodika (max. 220,2 µg/m3) i sumporov dioksida (max. 746,1 µg/m3), a da u brodskom zraku dalje su prisutne povećane koncentracije onečišćenja. Evo, ponovo se koncentracije lebdećih čestica PM2.5, mjerena je noćas 175 µg/m3 i benzena (28 µg/m3) rastu!

Odgovori