Podsjetnik: Kiša pada, a cijene ne

Dok obilazim Brod kao nekakav brodski eho Joyceovog Stephena Dedalusa, pitajući se tko je izabrao ovo lice za mene, slažući se s tvrdnjom da je povijest noćna mora iz koje se želim probuditi (Koliko samo Brod ima takvih uliksovskih Stephena?!), pogledu mi se otvaraju slike u kojima život pulsira kao razmjena, kao trgovina koja postoji između prirode i čovjeka posredstvom svijeta simbola. Uobičajene situacije, svakodnevne, neprestano prisutne u svom upornom trajanju koje se mijenja neosjetno, u polaganim prijelazima, i koje zaustavljaju svaki otpor spram tradicionalnog i odviše ljudskog u popuštanju ritmovima početnosti- okružuju nas u prostoru i vremenu

Na tržnici se čuje snažno zujanje ljudske vreve, ona je mjesto komešanja i preklapanja tolikih interesa, tijelo na kome se trgovinski odnosi razgolićuju do vidljivosti njihovih krvnih žila i mišićnog tkiva ispod halja i grube kože konvencija i arhitekture. I dok se nakon susreta, na kiši opraštam sa Striborom Uzelcem (Leopold Bloom?), kolumnistom SBPeriskopa, koji mi se u razgovoru, između ostalog, pohvalio da je BP županija otkupila njegovu monografiju o Miji Čorak Slavenskoj, i da ima mačku koja je poput psa, primjećujem dvojicu kupaca kako se upućuju prema natkritim klupama s voćem, povrćem i suhovinom. Jedan je drugoga, priku svoga, pokušao oraspoložiti, pa mu dobacuje: „Kiša pada, a cijene ne!“ Šaljivdžina je kao čovjek-trgovac- igrom riječi dovodi u vezu samo naoko nespojivo: prirodu i njene darove s tokovima gospodarstva. U svijetu znakova koji sugeriraju nešto drugo od primarne predodžbe preko srodnosti, asocijacije ili sličnosti- ova dosjetka pripada sofistima, uostalom, kao gotovo sve što je obuhvaćeno trgovinom.

 

sbperiskop

 

 

8 comments

Skip to comment form

  1. Asocijacija na Uliksa je zanimljiva, ali Brod je po svemu anti Dublin.

  2. Nažalost, Brod je vukojebina, mrijestilište za graničare stare. Mladi odlaze, a ostaje babo i svita da se obračunava s preostalima i sere o ucjenama.

  3. Kadrovik zapošljava po kriterijima “naši naprijed, ostali stoj i marš u Irsku!. Zato je pijac poluprazan, između ostalog, baš kao i čitav centar grada. Glavno kulturno središte Broda je robni centar gdje se nalaze Plodine.

  4. Lirska slika i socijalni povod.

  5. Kolumnisti su do sada svijet samo tumačili…

  6. A, opet, u ovoj rupetini od grada nam je toplo, kao i svakoj ptici koja zasmradi svoje gnijezdo.

  7. Banane nam se smiješe po nižim cijenama u supermarketima. Sa 12-13 kuna, došle su na cijenu od 9,03 kune … bez akcije!

  8. Milijuni litara kiše ne mogu oprati Brod od govana koja su nanešena po njegovim ulicama

Odgovori