Slovački parlament je 15. lipnja ove godine usvojio odluku kojom se u njihov ustav unosi odredba da gotov novac ne može biti ukinut. Odluka je stupila na snagu 1. srpnja ove godine. Mišljenja sam da bismo se svi trebali ugledati na njih, jer odricanje od gotovog novca je odricanje od slobode.

Zašto su Slovaci baš sada i na brzinu donijeli takvu važnu odluku koja je ušla u ustav? Vide li oni ono što drugi narodi u EU ne vide? Najprije čestitam Slovacima na tom činu jer su time potaknuli druge narode da razmisle o tome što im donosi projekt “Digitalni euro” koji je započet u listopadu 2021. godine, a završit će se krajem ove godine. Nakon toga će o EU parlament o tome raspravljati i donijeti odluku da se uvede digitalni euro i to što prije.

Uvođenje digitalnog eura se opravdava brzim razvojem tehnologija koje omogućuju bezgotovinska plaćanja. Da se razumijemo; krajnji cilj ovoga projekta je da se gotovina ukine i da se uđe u tzv. “bezgotovinsko društvo” u kojem se gotov novac smatra zastarjelim i neprihvatljivim, a svi oni koji se zalažu za ostanak gotovog novca će od medija biti tretirani kao konzervativci, ljudi nižeg kvocijenta inteligencije, zaostali… Dakle, obrazac će biti kao i u vrijeme plandemije Covid 19, jer su to sve povezani projekti.

Naravno da digitalni euro pruža neke prednosti; poput jednostavnijeg načina plaćanja pri kojemu ne bi bilo naknade od banaka. No, digitalni euro bi emitirala samo Europska središnja banka (ESB) i to bi bio do sada neviđeni stupanj centralizacije u emisiji novca koja se može zloupotrijebiti. Pored toga, u ovom projektu se predlaže da se pojedincu ograniči količina digitalnih eura na 3 tisuće, a da ostalo moraju držati kod banaka.

Kada bi se projekt digitalnog eura kojega jedino emitira ESB dosljedno proveo onda komercijalne banke više ne bi mogle emitirati privatni novac “iz ničega” što rade već jako dugo. Tu privilegiju emisije novca “iz ničega”, a to znači bez pokrića, imala bi samo središnja banka.

Ta ideja je u suštini i dobra, ali vidimo da se ne želi naškoditi bankama, već naprotiv, želi se banke još više zaštititi. Kako? Ako se ukine gotovina i dođe do neke financijske krize ili drugog poremećaja, tada ljudi neće više moći “jurišati na banke” da podignu svoje depozite u gotovini jer je neće biti. Ostali bi doma.

U tako zamišljenom svijetu virtualnog novca sve bi se kontroliralo i usmjeravalo iz jednog centra. Digitalni novac ne može zamijeniti gotov novac u najvažnijem smislu, a to je da je gotov novac anoniman i nitko osim nas ne zna gdje ga trošimo. Digitalni novac ostavlja tragove zapisa transakcija bez obzira što se ljudi pokušavaju obmanuti da je i on anoniman.

Da ne širim sada priču dalje, jer ovo je velika tema o kojoj ću pisati redovito. Digitalni euro bi financijskoj oligarhiji i otuđenim centrima moći u EU bio još jedan moćan alat u rukama da pod krinkom jednostavnijeg plaćanja i modernizacije još više mogu u datim situacijama upravljati ljudima ili im ograničavati slobode.

Digitalni euro nije i ne smije se promatrati samo kao monetarni fenomen ili događaj, već kao prvorazredno političko pitanje koje se odnosi na ljudske slobode i prava. Moćni informatički sustavi su u stanju da uistinu putem digitalnog eura discipliniraju pojedinca ograničavajući mu korištenje vlastitog novca. To je već najavljeno prije otprilike godinu dana kada je zamjenica kanadskog predsjednika zaprijetila kamiondžijama koji su demonstrirali protvi Covid 19 terora da će im se, ako se ne raziđu, uskratiti raspolaganje novcem na računima.

Demokracija i sloboda pojedinca su uistinu sve ugroženije i to, gle čuda, sve više i brže u najrazvijenijim zemljama jer imaju infrastrukturu za to.

I drugi narodi se poput Slovaka moraju probuditi jer im prijeti opasnost da im vlastiti novac u tuđim rukama bude najveća prijetnja.

Zato sam godinama govorio da je uvođenje eura promašaj i opasnost za našu ekonomiju i društvo. Sada kada su ga uveli hoće i njega u obliku gotovine ukinuti. Nije li sve jasno?

epoha