Svaki dan smo svjedoci da Slavonski Brod je grad gdje je zrak najviše onečišćen! Još od početka listopada vidimo na brodskim mjernim postajama da je zrak skoro svaki dan bio u CRVENOM (onečišćen zrak), ali ponekad i u ŽARKO CRVENOM (jako onečišćen zrak). Moram ponovo primjetiti da se događalo da je cijela Hrvatska bila u ZELENOM, ali su brodske mjerne postaje (obje) bile u CRVENOM!


Onda na kraju mjeseca je mjerna postaja kod Stadiona kraj Save pedeset sati bila u LJUBIČASTOM (ekstremno onečišćen zrak)!


Kad ovo pišem u nedjelju, spomenuta postaja već je 8 dana kontinuirano u CRVENOM ili ŽARKO CRVENOM! I opet su u Slavonskom Brodu obje mjerne postaje u CRVENOM ili u ŽARKO CRVENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!!! To znači da je zrak u cijelom gradu onečišćen!


Razlogom se Brođani pitaju: odakle ovoliko onečišćenje u brodskom zraku?


Pokušat ću ukratko odgovoriti na postavljeno pitanje. U Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka (https://www.slavonski-brod.hr/images/Dokumenti/akcijski_plan/APZO_GradSlavonskiBrod_18_06_2021-KONA%C4%8CNA_VERZIJA.pdf) koji je već duže vrijeme trebao biti u široj raspravi, a ne znamo zašto nije(?), sve je točno naznačeno:


“Općenito gledajući, najveći uzroci onečišćenja zraka lebdećim česticama su emisije iz industrije, malih kućnih ložišta te cestovnog prometa. Uz emisije iz navedenih izvora dodatan pritisak na kvalitetu zraka imaju relativno značajne pozadinske koncentracije lebdećih čestica. …” (A. Uvod, str. 2)!


A u našoj (Eko-Integral) analizi dalje stoji  (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/eko-integral-primjedbe-i-prijedlozi-za-akcijski-plan-za-poboljsanje-kvalitete-zraka):


“... kako smo primijetili, u tom dokumentu navedeni redoslijed potpuno je promijenjen i predočeni su prvenstveno mogući učinci malih kućnih ložišta te cestovnog prometa, … (a) nisu, ili samo u kratkim crtama spominjani brodski industrijski kompleksi: PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš, itd., koji su mogući ‘proizvođači’ (velikog) dijela brodskog onečišćenog zraka…”!


Sve više pokazatelja ima da spomenuti brodski industrijski kompleksi zaista su veliki onečišćivači brodskog zraka. Nažalost, sve te pokazatelje ni Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ni Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka, ni DHMZ, ni Odbor za zaštitu okoliša slabo ili nikako ne uvažavaju(?)! 


Bojim se da gore spomenutima baš ni puno ne znači, kako ovih dana je ostvarena naša tvrdnja da svaki drugi dan u posljednjih godinu dana brodski zrak je onečišćen!!!


U prilogu na grafikonu Europske agencije za zaštitu okoliša (http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index), analizirajući podatke od posljednjih 365 dana, vidi se da je zrak na mjernoj postaji na Jelasu u Slavonskom Brodu bio:


Onečišćen 37,3%, jako onečišćen 8,8%, a izuzetno onečišćen 3,9%, što ukupno čini 50% dana onečišćenog zraka u godini dana!!! Dok prihvatljivo 21% i umjereno 29%! Što pet čini 50%!


Nažalost, o svemu tome svi, tako i u upravama, počevši od lokalne preko regionalne do državne šute! Kao da te uprave nisu odgovorne za takvo stanje. Dokle?