Ovih dana i dalje, ali tako je to cijele zime, svjedoci smo velikih onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Sve se ponavlja, kako se sve ponavljalo u posljednjih četrinaest zima u Slavonskom Brodu. Brođani i dalje teško dišu... Na žalost, njima ne pomažu ni promjene meteoroloških uvjeta, obilna kiša i/ili promjena smjera vjetra.

Nakon što su brodske mjerne postaje početkom ožujka(!) ponovo deset dana kontinuirano bile u CRVENOM (onečišćen zrak) ili TAMNO CRVENOM (jako onečišćen zrak), jedna postaja (SB-1) samo 12 sati, a druga (SB-2) 20 sati je bila u ZELENOM, evo jutros (u subotu prijepodne, kada članak pišem) su obje postaje drugi dan, ponovo u CRVENOM (prilog), dok su (skoro) sve ostale postaje u Hrvatskoj u ZELENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!!!

No, ne mjeri se samo kod nas, na brodskim mjernim postajama povećana onečišćenja, nego i na mjernoj stanici u Rafineriji nafte Brod (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica). Tako ponovo, noću 9. na 10. ožujak mjerene su 6 sati koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3, pa i od 218 µg/m3, a također i 3 sata koncentracije sumporovodika (H2S) iznad 100 µg/m3, pa i od 156 µg/m3! Još uvijek se ne zna, što se to događa u Rafineriji? 

To pitanje kontinuirano se ponavlja, a preko zime ponekad i nekoliko puta… Tako i ove godine. Još prije Božića je razgovarano s načelnikom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Mariom Stipetićem o problemima koji su i ove zime ponovo zadesili Slavonski Brod. A posebno su ti problemi bili zabrinjavajući od navečer 12. prosinca, pa sve do 10. siječnja ujutro, kada su obje brodske postaje  kontinuirano bile u CRVENOM, TAMNO CRVENOM i LJUBIČASTOM (iznimno onečišćen zrak)!!!

Tih dana na postaji na Jelasu (SB-1) 14 puta se mjerila satna koncentracija lebdećih čestica PM2.5 iznad 200 µg/m3, pa i od 270 µg/m3, dok na postaji kod Stadiona kraj Save (SB-2) i od 262 µg/m3! Analizarujući 24-satni prosjeke lebdećih čestica PM2.5 s mjerne postaje na Jelasu u razdoblju od 21. prosinca do 9. siječnja (prilog), možemo zaključiti da je to bilo jedno od najtežih razdoblja za Brođane, kada je postaja na Jelasu skoro kontinuirano bila u LJUBIČASTOM!

Ono što još Brođane može zabrinjavati je činjenica da i tih dana u Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu na mjernoj stanici mjerile se visoke, ali i alarmantno visoke koncentracije lebdećih čestica PM10, pa i od 370 µg/m3 i sumporovodika (H2S) od 450 µg/m3 (prilog i https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica).

Ipak da se vratimo na razgovor s načelnikom Mariom Stipetićem, tko je tada obećao skori sastanak Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, a također i da će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uputiti dopis prema Rafineriji! No Povjerenstvo evo već 2 godine nije sastajalo, kao ni (saborski) Odbor za zaštitu okoliša već 4 godine nije održao tematsku sjednicu vezano za  gorući problem Brođana. Dok o dopisu Ministarstva i o odgovoru iz Rafinerije nemamo ni mi u Eko-Integralu, ali ni Brođani nikakvu informaciju!

Nikako nam nije cilj da putem ovog članka na račun prekosavske Rafinerije (gdje izgleda dalje se nešto radi) i njene zastarjele tehnologije aboliramo ostale veliki ‘proizvođači’ zagađenja zraka u Sjevernoj i Srednjoj Bosni, prvenstveno mislim tu na termoelektrane, kao i domaće zagađivače zraka iz SB-industrije! Da, još u kolovozu 2021. u Eko-Integralu smo vezano za nacrt Akcijskog plana u našim primjedbama i prijedlozima točno definirali njih, a i zahtjeve prema njihova praćenja. Uz ostalog među primjedbama pisalo je i ovo:

“... ukazali bi na nelogičnost jer smo mišljenja da … previše naglašen utjecaj kućnih ložišta koje koriste kruta i tekuća goriva i cestovnog prometa,... a vrlo malo utjecaj same industrije i na jednoj i drugoj strani rijeke Save. Tako se još uvijek ne zna što se događa u Rafineriji nafte Brod, a ona je za vrijeme intenzivnog rada u posljednjih deset godina prije havarije, godišnji je trošila (popalila) 100-150 tisuća tona otpadnog mazuta kod prerade (blizu) milijun tona nafte! Također nisu (ili samo u kratkim crtama) spominjani brodski industrijski kompleksi (PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, Komunalac d.o.o. - odlagalište otpada Vijuš, itd.) koji su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka …”.

A u vezi prijedloga pisalo je da “Provođenje inspekcijskog nadzora tj. sustavno praćenje utjecaja na okoliš te redovno izvještavanje o rezultatima praćenja važan je dio djelotvornog i učinkovitog sustava upravljanja okolišem… Traži se da ne samo spomenuti brodski industrijski kompleksi koji su mogući ‘proizvođači’ brodskog onečišćenog zraka, već i svi ostali, budu podvrgnuti inspekcijskom nadzoru bar jednom godišnje!”. (http://www.sbperiskop.net/objave/eko-integral-primjedbe-i-prijedlozi-za-akcijski-plan-za-poboljsanje-kvalitete-zraka )

I nakon svega, na kraju bi ponovo postavio pitanja iz naslova: “Što se to događa u Rafineriji? A u Slavonskom Brodu?”. Bojim se da neke odgovore čitatelji SBPeriskopa već duže vrijeme znaju… Zna i Politika, znaju i uprava, poćev od lokalne, preko regionalne do državne. Što na žalost, nikoga ne abolira!