Prije nekoliko dana, nakon što je u Slavonskom Brodu dana 27.09.2013. godine pomoćnik ministra prof. Goran Heffer sastao se s predstavnicima Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda, napisao sam članak s naslovom Pomoćnik ministra Heffer u Slavonskom Brodu: Jedni drumom, drugi šumom“, gdje sam pokušao analizirati važnije teme s tog sastanka. No, posebno sam istaknuo važnu činjenicu, kako je bilo potpuno očigledno da organizacijom tog sastanka Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nastojalo je potpuno minorizirati postojeći civilni sektor u Slavonskom Brodu!!!

Povećane koncentracije lebdećih čestica PM 2.5

Nedugo poslije tog sastanka, poslije nekoliko mirnih dana, pa možda i mjeseci, naročito ako zanemarimo i zaboravimo na nejasne i nerazjašnjene kvarove na mjernoj postaji na Jelasu, a možda i na nekoliko poremećaja koji su nastali nakon povećane emisije onečišćenja iz prekosavske rafinerije (povećane koncentracija ozona, lebdećih čestica i sumporovodika), dogodila se nova akcidentna situacija u noći sa 30.09. na 01.10.2013. godine!

Zaista, moje prvo pitanje tada je bilo, da li se ponovo radi o akcidentnoj situaciji u Rafineriji? Na takvo me pitanje navelo to, kako je već u jutarnjim satima uočena povećana satna koncentracija lebdećih čestica PM 2.5. Sedam sati ta koncentracija je bila prilično visoka i oko i iznad 140 µg/m3, dok je granična vrijednost (na godišnjoj razini) 25 µg/m3.

Moramo još napomenuti, da prije mjesec dana također se dogodila jedna slična, ali ipak nešto teža situacija. Tada, kada je mjerna postaja nakon sedam dana stanke ponovo proradila, razlogom smo pitali: što se to dogodilo sa brodskim zrakom 28.08.2013. godine? Mjerna postaja ispala je taj dan oko 10 00 sati, a iz Ministarstva već je rano popodne objavljena obavijest o kvaru: „Uslijed kvara telekomunikacijskog uređaja na mjernoj postaji … došlo je do prekida prijenosa podataka ... Uređaji na postaji i dalje uredno provode mjerenja. Podaci se pohranjuju i biti će naknadno objavljeni na mrežnoj stranici…".

Kada su podatci objavljeni, odmah je primijećeno da su satne koncentracije lebdećih čestica PM 2.5 bile na granici alarmantnog! To baš 28.08. od 11 00 sati! Riječ je o devetosatnoj povećanoj koncentraciji, kada je najviša mjerena satna koncentracija bila 256,2 µg/m3! S tim da sedam sati kontinuirano satna koncentracija lebdećih čestica PM 2.5 nije pala ispod 240 µg/m3!!! Pa je bilo svima jasno, da sve to skupa zahtjeva posebno objašnjenje… Objašnjenje je i stiglo iz Ministarstva, ali o tome jednom drugom prilikom.

Akcidentna situacija u noći sa 30.09. na 01.10.2013. godine!

Da se vratimo mi na događanja u noći sa 30.09. na 01.10.2013. godine. Ono što se onda odigralo u Slavonskom Brodu, još uvijek i sigurno će dugo biti pod znakom pitanja. Brodski aktivisti su pokušali uspostaviti kontakte na svim razinama, a najuspješnije su to odradili putem 'Službi 112'  koja je prinijela sva zapažanja i informacije svim mjerodavnim državnim inspekcijama: Državnoj službi za spašavanje, Državnoj inspekciji zaštite okoliša i Državnoj sanitetskoj inspekciji. Također u svemu tome odmah su i e-poštom, a rano ujutro i usmeno informirani i Ministarstvo, Županija i Grad…

Prije tog incidenta u Slavonskom Brodu su mjerene koncentracije lebdećih čestica PM 2.5 oko 500 µg/m3, to zadnji put prije više od godinu i pol dana. A tu noć već u 20 00 sati 698,1 µg/m3, u 21 00 – 1134, u 22 00 – 1240,9 µg/m3, a u 23 00 sata (katastrofalna) 1302 µg/m3!!!

Nakon toga ukupno pet sati je satna koncentracija bila oko 1300 µg/m3, dok je, kako smo već i rekli, granična vrijednost (na godišnjoj razini) 25 µg/m3, a nekakva normalna razina možda oko 10 – 30 µg/m3. Lagano opadanje satne koncentracije lebdećih čestica tek je započelq oko 4 00 sata, ali još i tada je satna koncentracija bila visoka 463,5 µg/m3!!! Inače, negdje tolika je bila i 24 satni prosjek, što je stvarno izrazito visoka vrijednost! No,li već u jutarnjim satima sve se vratilo u normali. Bilo je svima onima, koji su pratili situaciju jasno, da je vjerojatno riječ o nekakvoj ponovnoj akcidentnoj situaciji u Rafineriji! Sve u svemu riječ o NEVALJANANOJ situaciji. Još je sreća da je bila noć, hladno (oko 10 stupnjeva) i kišovito vrijeme pa ljudi nisu direktno bili izloženi utjecaju tim velikim koncentracijama lebdećih čestica PM 2.5 (2,5 mikrometra) koji direktno ulaze u dišni sustav i još dalje!!!

Čekalo se jedno vrijeme na priopćenje iz Ministarstva, ali povratnih informacija nije bilo, a kada se prva pojavila, svi su Brođani samo su klimali glavom!

Lebdeće čestice PM 2.5 nepovoljno utječu na zdravlje

No, da se mi vratimo ipak u realnost, o priopćenju ćemo kasnije. Čini mi se da je puno pametnije odraditi jednu kratku edukaciju vezano za ovakvu situaciju jer možda slijedeće put nećemo imate toliko sreće da ovakva emisija onečišćenja ponovo se dogodi za vrijeme noćnih sati, da neće biti hladno i kišovito, pa prozori naši neće biti zatvoreni, ili možda ćemo s dječicom šetati na Korzu…

Zato ponovimo lekciju: „Lebdeće čestice su taložne tvari. Taložne tvari su sve one materije u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje nisu sastavni dio atmosfere, a talože se gravitacijom ili ispiranjem s padalinama iz atmosfere na tlo.

U taložnim tvarima prevladavaju krupne čestice najčešće veće od 20 do 40 μm. One su prekrupne da bi mogle udisanjem ući u organizam čovjeka.

Ako je riječ o sitnim lebdećim česticama PM 10 i PM 2.5 koje su aerodinamičkog promjera 10 i 2,5 μm (mikrometra ili po starom mikrona!), one vrlo nepovoljno utječu na zdravlje ljudi, jer udisanjem mogu doprijeti duboko u organizam čovjeka, a na sebe mogu vezati vrlo štetne tvari kao što su policiklički aromatski ugljikovodici (PAU). Možda ste njih i osjetili tu noć! Mirišu na breskve, karanfil, čokoladu, kekse ili slično, ali mogu biti vrlo neugodnih mirisa, tjerati ljude na povraćanje…

PAU imaju jako izraženo mutageno i/ili kancerogeno djelovanje i smatraju se izrazito toksičnim kancerogenim spojevima kojih bi razine koncentracija u zraku trebale biti vrlo niske. Dok velike koncentracije lebdećih čestica mogu izazvati gušenje i alergične napadaje!“

Što piše u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode?

I onda kako smo rekli ipak je stiglo priopćenje iz Ministarstva:

„Na mjernoj postaji Slavonski Brod tijekom večeri 30. rujna 2013. došlo je do naglog porasta koncentracija lebdećih čestica PM 2.5. Prema izvještaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda … tijekom mjerenja povišenih koncentracija puhao je slab vjetar sjeverozapadnog smjera, dakle iz smjera Slavonskog Broda prema BiH, te je padala slaba kiša. Stoga, ovi meteorološki pokazatelji upućuju da izvor povećanja koncentracija čestica nije došao iz rafinerije. Mogući izvori su lokalna ložišta, no budući da je povećanje izmjereno kasno navečer vjerojatnost takvog slučaja je upitna. Ne možemo isključiti ni kvar mjernog uređaja….

Kontaktirali smo i Upravu Rafinerije nafte Brod iz koje smo dobili informacije da u rafineriji nije bilo nikakvih akcidentnih situacija niti bilo kakvih drugih neuobičajenih aktivnosti.  Obavijestili su nas i da je 24.09.2013. obustavljen rad postrojenja za preradu sirove nafte sukladno planu rada rafinerije…“.

Izgleda iznova su počele „bajke o roštiljadi uz mjerne postaje“, velikom prometu u Brodu, loženju na lignit i slično. Umjesto da su se u Ministarstvu pobrinuli kako bi zamjenska mjerna postaja stigne na vrijeme u Slavonski Brod!!!

Da je ona bila instalirana, sada ne bi ni oni iz Ministarstva, ni iz Rafinerije mogli pričati nebuloze. Naročito vezano da se u izvore emisije lebdećih čestica PM 2.5 i u Slavonskom Brodu “uključuju promet, termoelektrane, industrijske procese, kućna ložišta, požare, izgaranja u poljoprivredi i drugo”. A svi mi znamo da je riječ o Rafineriji!!! Na kraju, nije li čudno kako su iz Ministarstva sve kontaktirali, osim Brođane; i iz Slavonskog i Bosanskog Broda!!!

Brođani su postali kolateralne žrtve ove nejasne situacije

I ovo na žalost, odavno je prešla okvire normalnog. Kako drugačije objasniti da Tajništvo Visokog povjerenika EU za BiH tek poslije tri mjeseca proslijedi pismo ‘Građanske inicijative’ predsjednicima „Vlade“ BiH i RS! Nadalje, da su prošle dvije nesretne godine od prvog obećanog datuma realne (moguće) instalacije druge mjerne postaje u Slavonskom Brodu… Da ovo Ministarstvo zaštite okoliša neće nikoga uključiti iz brodskih ekoloških udruga u svoje Radne skupine vezano za zaštite okoliša i međugranične suradnje BiH i RH! Tako se civilni sektor cijelo vrijeme razno raznim potezima nastoji isključiti, ne samo iz odlučivanja, nego i iz praćenja same situacije vezano za Rafineriju! Itd., itd..

Još samo nekoliko riječi na početku spomenutom sastanku pomoćnika ministra u Slavonskom Brodu jer se i on također spominje u priopćenju Ministarstva. Ono  što je bilo važno spomenuti vezano za taj sastanak, sve je rečeno u gore spomenutom članku. Jedino nije rečeno da sva ta pitanja, koja su bila postavljena još krajem prošle godine sa strane Građanske inicijative i koja su se nalazila na letku kojeg su njeni članovi podijelili u blizu 20 tisuća primjerka od Katarinskog do Božićnog sajma, samo su djelomično ili nikako riješena!

Evo i sažetog popisa neriješenih pitanja iz prošlog priopćenja Ministarstva:

a)  „Budući da je trenutno u fokusu javnosti pitanje mjernih postaja u Slavonskom Brodu, kako pokretne tako i druge stalne, pomoćnik ministra nazočne je izvijestio … da će se navedene aktivnosti provesti u što skorijem vremenu“,

b) „Te da će se postavljanjem pokretne mjerne postaje premostiti period do provođenja javnog natječaja za postavljanje druge stalne mjerne postaje. Što se tiče uspostave druge stalne mjerne postaje, DHMZ je … objavio novi javni natječaj…“.

c) „Pomoćnik Heffer izvijestio je o tijeku realizacije inicijative … o uspostavljanju suradnje između centara 112 u Hrvatskoj i BiH…“

d) „Što se tiče potpisivanja međudržavnog sporazuma RH i BiH u području zaštite okoliša, nazočni su informirani da se … još čeka na njegovu realizaciju zbog usuglašavanja koje provodi BiH-strana na svojoj državnoj razini…“

Zaista puno – puno obećanja bez realizacije! Zaista puno – puno priče bez korektnog i konkretnog odgovora! Sve je očiglednije da su Brođani postali kolateralne žrtve ove u mnogo čemu nejasne situacije!