Slavonski narodni kalendar (Kalendar čiča Grge Grgina) etablirao se kao edicija prvenstveno s ulogom u očuvanju  kulturne baštine i tradicije. Sadržajem čvrsto povezan sa Slavonijom, tijekom više od šest desetljeća, u svakom je godištu, pa i u posljednjem za 2024- godinu, imao u sebi informacije o lokalnim običajima, vjerovanjima, izrekama i anegdotama, povjesnice, pouke o poljoprivrednom privređivanju, kratke priče, portrete uglednih predstavnika zanata i hobija, zapise o ljudima i mjestima.

Na taj nači SNK doprinosio je očuvanje kulture i običaja, prenošenju znanja s generacije na generaciju, obiteljskih vrijednosti, recepte, praksu vrsnih znalaca. SNK je poticao zajedništvo sudjelovanja u tradicionalnim običajima i ritualima, pobuđivao osjećaj solidarnosti. SNK je educirao kao izvor učenja i prenošenja životnih lekcija, moralnih vrijednosti. Na kraju krajeva, u početnom razdoblju svog izlaženja promicao je pismenost i obrazovanje

Čuvajući slavonski narodni identitet, baštinu i tradiciju ova publikacija kao sofisticirani propagator tradicije i tradicionalnosti, i sama je postala nezaobilazni dio postava bogate izložbene i žive tradicije koja traje. Tradicija pomaže ljudima da razumiju svoje korijene i nasljeđe, što može pružiti osjećaj kontinuiteta i sigurnosti u brzo mijenjajućem svijetu. S druge strane, tradicija može biti i izvor otpora prema promjenama. Neki ljudi mogu se čvrsto držati tradicionalnih vrijednosti i običaja, čak i kada su u sukobu s modernim društvenim normama i vrijednostima.

Između ove dvije tendencije SNK je našao pravu mjeru, odgovarajući odgovor na trajna svojstva onoga što je vrijedno kao putokaz, ali i na modernitet - usmjerenost na težnju za napretkom i usavršavanjem kvalitete života. Odnos suvremenosti (modernosti) i prošlosti je složen i dinamičan. Suvremenost se često percipira kao razdoblje koje je odmaknuto od prošlosti, ali je istovremeno duboko ukorijenjeno u njoj.

Suvremenost i prošlost su međusobno povezane na različite načine. Na primjer, u kontekstu arhitekture, suvremena arhitektura može biti oblikovana u povijesnom ambijentu, pri čemu se uzimaju u obzir i utjecaji suvremenih arhitektonskih kretanja na postojeće, povijesne i tradicionalne urbane oblike. Ovaj odnos između suvremenosti i prošlosti može se vidjeti i u drugim aspektima društva, poput umjetnosti, kulture, politike i ekonomije.

Eliot je jednom zapisao: „Sadašnjost menja prošlost koliko prošlost upravlja sadašnjošću“. Ova izjava ilustrira složenost odnosa između suvremenosti i prošlosti. Suvremenost ne samo da oblikuje naše tumačenje prošlosti, već je i sama oblikovana povijesnim kontekstom.

SNK se, u rečenom smislu, uspio održati u ravnoteži. Usuđujem se reći da je pronašao prikladnu formulu trajanja, opstanka i ljepote. I posljednji broj je poput svevremenske ogrlice, bisera od tekstova nanizanih na žicu uspješnog uredničko-producentskog koncepta.

Najzaslužniji za godište 2024 su:

Odgovorne urednice

Ana Tomac Hradovi i Marija Tomac Šimić

Izdavači

DIOZIT d.o.o

Tiskara Nova Gradiška d.o.o.

Za izdavača

Željko Divnić

Urednici

Dunja Vanić i Branko Penić

Naslovnica

Mateja Zvirotić Andrijanić

Priprema tiskovne forme

Autor – Studio za grafički dizajn, Slavonski Brod

Tisak

Diozit d.o.o.

______________________