Ovih dana svjedoci smo bili događaja, kojim je postupak izrade Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu stavljen u razred nelogičnih postupaka.

Riječ je o tome da početkom srpnja, nakon što je krajem lipnja završen sa strane izrađivača, DVOKUT ECRO d.o.o. jedan od (ne znam koji po broju) nacrta Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod, u Eko-Integralu smo zaprimili tu važnu informaciju.

Nažalost, to zaprimanje nije išlo, najblaže rečeno, baš najkorektnijim putem, preko legalnih službih Grada(!), nego preko interneta i web-stranice Grada. Pa tko pronađe informaciju, pa onda i pročita, dobro je...

Slično se to događalo kako i sada, krajem studenog se dogodilo! Točnije, sada se sve ponavljalo, s tim da ovom prilikom nitko nije iz Grada točno naznačio, što sve od prijašnjih primjedbi uvaženo, a što nije(?).

Jedino je u Informaciji o izradi Akcijskog plana je rečeno da “u srpnju 2021. godine Upravni odjel za … zaštitu okoliša zaprimio mišljenje o Nacrtu Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod sa strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je izrađivač … isto uvažio. U studenom 2021. godine je izrađen i dostavljen novi Nacrt Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod.” (https://www.slavonski-brod.hr/images/graditeljstvo/upuVpolje/APZO_GradSlavonskiBrod_22_11_2021.pdf) .

Tako su članovi Udruge Eko-Integral ostali bez informacije, što je s primjedbama kojim su ukazali na uočene nelogičnosti kod izrade spomenutog Akcijskog plana, a također i s prijedlozima uz navedene mjere i projekte Akcijskog plana, o čemu sam tada i pisao na SBPeriskopu (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/eko-integral-primjedbe-i-prijedlozi-za-akcijski-plan-za-poboljsanje-kvalitete-zraka).

No, da bi se potpuno upoznali sa situacijom, vratimo se nekoliko mjeseca unazad. Negdje početkom travnja u Eko-Integralu je zaprimljen prijedlog Zapisnika sa 8. sastanak Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području grada Slavonskog Broda, održanog dana 17. ožujka 2021. godine.

Na sastanku puno se govorilo i o kašnjenju donošenja Akcijskog plana sa strane Grada Slavonskog Broda.

Na kraju, što se i vidi iz Zapisnika, zaključeno je: ”Potrebno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod sadržajno izrađenog sukladno svim prijedlozima ovoga Ministarstva.

Sve predložene mjere (sa strane sudionika sastanka) mogu biti dio novog Akcijskog plana, ali iste moraju imati jasnu procjenu učinka i kvantitativni doprinos u smanjenju emisija te definiranu godinu postizanja sukladnosti…”!

Inače, sjednicu Povjerenstva otvorila je (nova) predsjednica Povjerenstva, gđa Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti. “U svom uvodnom izlaganju … istaknula je kako se nada da će se kroz rad Povjerenstva pokrenuti aktivnosti posebice u dijelu koji se odnosi na pravovremenu izradu i donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod”, koji Akcijski plan je već tada značajno kasnio!

Iz spomenutog Zapisnika i to iz izjave gđe Sandre Krmpotić iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mogu se saznati još neki detalji o tom kašnjenju Akcijskog plana, pa i to da nakon što je četvrti nacrt Akcijskog plana koji je dostavljen na mišljenje u Ministarstvo u listopadu 2020. godine i kako se predmetni Akcijski plan izrađuje još od 2018. godine, nužno je bilo ažurirati referentnu 2017. godinu u kojoj je utvrđeno prekoračenje onečišćujući tvari…!

Također i to da u međuvremenu bivšem izrađivaču Akcijskog plana ukinuta suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. Otada smo mi Brođani tu, gdje smo!

Stanovnici Slavonskog Broda još uvijek čekaju ‘rađanje’ Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod. Da, tako će ostati još mjesec dana dok traje javna rasprava oko Nacta Akcijskog plana, a onda će vjerojatno božićni i novogodišnji praznici prolongirati sljedeće aktivnosti. Bolje i ne spominjati, što je za očekivati? Saznat ćemo 2022. godine!

Na kraju, samo još jedno pitanje svim odgovornim: Tko je kriv za to ogromno kašnjenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod?