Prije tri mjeseca na izborno-izvještajnoj sjednici Skupštine Udruge Eko-Integral za zaštite okoliša i prirode donesena je odluka da će članovi Eko-Integrala pokušati organizirati, zajedno s gradskim vijećnicima i županijskim skupštinarima zajedničku tematsku sjednicu Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine i to po mogućnosti najkasnije do kraja prvog kvartala 2020. godine.

Još početkom veljače odaslane su Zamolbe za zajedničku tematsku sjednicu Županijske Skupštine i Gradskog Vijeća o brodskom onečišćenom zraku Predsjedniku Županijske Skupštine g. Peri Čosiću, Predsjedniku Gradskog vijeća g. Striboru Valenti, Gradonačelniku Slavonskog Broda g. Mirku Duspari i Županu Brodsko-posavske županije g. Danijelu Marušiću.

U zamolbama je istaknuto da nakon 11 godina borbe Brođana za čisti brodski zrak, nažalost, ne vidi se u kojem pravcu ide rješavanje najvećih problema oko zagađivanja zraka, a to su problemi oko Rafinerije, ali i lokalnih zagađivača!

Krajem veljače i početkom ožujka održane su sjednice Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine i u Eko-Integralu su zaprimljene informacije o tim sjednicama vezano za zajedničku tematsku sjednicu o brodskom onečišćenom zraku; pismena od Predsjednika Županijske Skupštine, a iz medija i o izjavama čelnika na Gradskom Vijeću o (ne)mogućnosti održavanja takve zajedničke sjednice.

Neovisno da je svima bilo jasno kako zbog nastale situacije oko korona virusa iluzorno bi bilo očekivati žurno  organiziranje takvog velikog skupa, ipak su iz Eko-Integrala ponovo odaslana pisma prema svim vijećnicima u Gradskom Vijeću i Županijskoj Skupštini kojima se nastojalo ukazati na sve važne brodske činjenice!

U tim pismima su obrađene potreba i mogućnost organizacije zajedničke tematske sjednice ali su opisana i sva očekivanja Brođana, kao i aktivnosti koje su u funkciji poboljšanja stanja brodskog zraka i koje su odgovarajuće institucije propustile dosada odraditi. Te aktivnosti smo već više puta objavili, pa i na Periskopu (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/eko-integral-pismo-vijecnicima-gradskog-vijeca-i-zupanijske-skupstine)!

U međuvremenu održane su nove, sada on-line sjednice Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine, jasno bez ponovne analize zamolbi Eko-Integrala. No, nakon toga, također je jasno da to nikako ne može zadovoljiti Brođane i kako je najavljeno, u Eko-Integralu će se nastaviti dalje informiranje vijećnika i Gradskog vijeća i Županijske skupštine jer se želi da se ova brodska goruća problematika jednom započne rješavati i riješiti!

Tako je nastavljena analiza podataka koja započeta analizom podataka naših susjednih i drugih mjernih postaja u RH za vrijeme ‘naleta pustinjskog pjeska’ iz Azije krajem ožujka (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/analiza-podataka-nasih-susjednih-i-drugih-mjernih-postaja-u-rh-za-vrijeme-posljednjeg-velikog-oneciscenja-zraka).

No u usporedbi s tim podacima mjerenim tada, u analizu smo uveli još jedan grafikon gdje se vidi stanje zraka u Slavonskom Brodu između 14.i 22. prosinca prošle godine. Tu se radi o ekstremnom onečišćenju zraka lebdećim česticama PM2.5 koje čestice nekoliko desetak puta su manje od lebdećih čestica PM10. One su izazvale ta ekstremna onečišćenja. Da, radi se o lebdećim čestica 2.5 mikrometra!Makar smo o tom onečišćenju javno tada govorili na Otvorenoj tiskovnoj konferenciji Eko-Integrala i upoznate su bile sve institucije u RH, nitko nije reagirao na tu našu informaciju.

Također je više puta ukazano na veliku zabrinutost Brođana zbog onečišćenog brodskog zraka. Prezentirano je da nakon jednog dužeg mirnog razdoblja tijekom prošle godine, još u prosincu i siječnju ponovo su se dogodila enormna onečišćenja u brodskom zraku.

To se posebno odnosi na već spomenuti interval od 15. do 21. prosinca, pa onda na intervale od 06. do 12. siječnja, od 22., faktički do kraja siječnja, od 13. do 20. veljače, pa onda oko 26. veljače i oko 2. ožujka! A i poslije u ožujku, kada je brodska mjerna postaja na Jelasu često bila na vrhu liste onečišćenja u RH i jedina u CRVENOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!

Pa onda prije desetak dana objavili smo na ‘fejsu’ na stranicama GI za čisti zrak i Brođani za Brod grafički prikaz usporedbe zraka u Slavonskom Brodu (SB1) i Zagrebu (Zg1 i Zg3) u vremenu od 1.11.2019.-15.4.2020 iz albuma naše eko-aktivistice, s naglaskom na već spomenuti “nalet pustinjskog pjeska”.

Tada nismo uopće komentirali taj prikaz jer je bilo očigledno (skoro) kontinuirano veliko onečišćenje zraka (visoka koncentracija lebdećih čestica PM2.5), kao i prikaz indeksa onečišćenja u Slavonskom Brodu s obzirom na stanje zraka (koncentracija lebdećih čestica PM10) u Zagrebu (Zg1 i Zg3)!Ovih dana uspoređujući stanje prizemnog ozona u zraku na karti onečišćenja Europske agencije zaštite okoliša (najdonja ‘pruga’ u intervalu od 22. – 28.04.) u Slavonskom Brodu (SB1) i Zagrebu (Zg3), budući da je dosada pored Huma i Višnjana u Zagrebu mjerena najveća koncentracija ozona, pa nakon njih u Slavonskom Brodu (to već deseti put kako je osmosatni prosjek ozona ove godine prekoračio ciljanu vrijednost od 120 µg/m3), uočili smo još jednu zanimljivu činjenicu.

U prikazu unutar kruga dato je u postocima u posljednjih 365 dana ‘akumulirano’ onečišćenje zraka. Vidljivo je da je u Slavonskom Brodu zrak u posljednjih 365 dana onečišćen bio više od 43,5% i to: 28% onečišćen (CRVENO), pa 7,6% jako onečišćen (ŽARKO CRVENO) i 7,9% ekstremno onečišćen (LJUBIČASTO)!Dok u Zagrebu na mjernoj postaji Zg3 zrak je onečišćen bio (samo) 24% i to: 20 % onečišćen, pa 3% jako onečišćen i samo 1 % ekstremno onečišćen!!!

Sada dolazimo na ono najvažnije da to zagrebačko ekstremno onečišćenje zraka od 1% u posljednjih nekoliko mjeseci više puta je bilo medijski prezentirano, a i objašnjavano sa strane naših institucija, dok je (skoro) 8 postotno brodsko ekstremno onečišćenje redovito prešućivano! Pametnom je dosta!Vjerujem da nakon iznošenja ovih činjenica lako nam je odgovoriti u naslovu postavljeno pitanje: Postoji li potreba za održavanjem zajedničke tematske sjednice Gradskog Vijeća i Županijske Skupštine?

NAPOMENA: Aktivnosti koje su u funkciji poboljšanja stanja brodskog zraka i koje su odgovarajuće institucije propustile dosada odraditi ili do kraja odraditi

  • Vlade RH i nadležna ministarstva, poštujući Ustavnu obvezu, poduzmu sve što je moguće u cilju zaštite života i zdravlja građana Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije

  • Hrvatska se uključi u proces izdavanja ekološke dozvole na osnovu ESPO konvencije kojom su definirani međunarodni odnosi u slučajevima prekograničnih onečišćenja

  • zatraži se plan rekonstrukcije i program modernizacije rafinerije s definiranim rokovima

  • dovrši se Projekt izrade zajedničkog katastra emisija u zrak za Bosanski Brod i Slavonski Brod

  • DUZS (‘Služba 112’) uspostavi on-line vezu kako bi se građani upozorili o onečišćenju zraka

  • dovrši se Projekt edukacije i informiranje Brođana i ostalih građana Brodsko-posavske županije

  • Zavod za javno zdravstvo dovrši studiju o utjecaju onečišćenja na okoliš i zdravlje Brođana

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kontinuirano brine i vodi brigu da do onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu ne dođe. To se odnosi i na Povjerenstvo za praćenje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu koje u zadnjih 16 mjeseci nije ni sastajalo.