Nakon što je još zadnjeg dana listopada stigla informacija iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, da će praćenje kvalitete zraka na pokretnoj mjernoj postaji započet 11. studenog 2013. godine, jučer su Brođani dočekali da se napokon ispuni jedno obećanje koje je dano prije dvije i pol godine!

Svi se dobro sjećaju da je ta mjerna postaja Brođanima obećana još na sastanku ministra Bačića s čelnicima Županije i Grada, uz nazočnosti članova Građanske inicijative davne 08.02.2011. godine s rokom do kraja rujna ili početkom listopada iste godine. Na žalost zbog raznih malverzacija u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zbog kojih je pokrenut još uvijek nedovršeni sudski postupak, Brođani su te i sljedeće godine ostali bez te pokretne mjerne postaje, koja bi trebala imati mnoštvo novih mjernih uređaja, od kojih bi najznačajniji bio uređaj za uzorkovano mjerenje lebdećih čestica.

Iz spomenutog dopisa moglo se još isčitati da „postavljanje dodatne mjerne postaje u Slavonskom Brodu jedna je od mjera pokrenutih u cilju rješavanja problema kvalitete zraka u tom gradu. Podaci koji će se prikupiti preko dvije mjerne postaje osnova su za definiranje izvora i smjera onečišćenja, što će omogućiti učinkovito i ciljano donošenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu.“

Tako, dana 11.11.2013. godine na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode povodom što su se započela službena mjerenja na postavljenoj (novoj) pokretnoj mjernoj postaji, objavljeno je priopćenje: „Pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Goran Heffer na sastanku s predstavnicima Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije“ - http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=14677

Dobra vijest za Brođane! No, sa druge strane vjerojatno je za sve Brođane iznenađujuća činjenica koja se vidi i u naslovu priopćenja, kako je Pomoćnik ministra u Slavonskom Brodu bio na sastanku s predstavnicima Grada i Županije, ali nije se sastao s predstavnicima ekoloških udruga… Na žalost, ponovo se vraćamo na problematiku vezanu za potrebnu sinergiju između civilnog sektora, politike i uprave na svim nivoima, na što su se više puta osvrtali članove Građanske inicijative!

Iz priopćenja Ministarstva također se može isčitati, da je „Pomoćnik Heffer izvijestio o zadnjem sastanku Radne skupine za praćenje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda i Broda, održanom prije tri tjedna u Banja Luci…“. Na žalost, do potpisivanja međudržavnog sporazuma RH i BiH u području zaštite okoliša, na što se najviše čeka, ponovo nije došlo!

U priopćenju Ministarstva posebno se ističe da je “pokretna mjerna postaja, u odnosu na postojeću stalnu mjernu postaju, postavljena bliže naseljenom području, a mjeri koncentracije sumporovodika, sumporovog dioksida, ugljikovog monoksida, benzena i lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra.“ Ali sve je to bilo definirano još u  lipnju 2011. godine na Radnoj skupini koju su činili predstavnici stručnog tima iz DHMZ-a, predstavnici Grada, Županije i Građanske inicijative! Novina je jedino, da „mjerenja će provoditi Institut za medicinska istraživanja (IMI) kao referentni laboratorij“.

Još je istaknuto iznova u priopćenju da „podaci koje će prikupiti dvije mjerne postaje u Slavonskom Brodu biti će osnova za definiranje izvora i smjera onečišćenja, što će omogućiti učinkovito i ciljano donošenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka u gradu.“ Novina je ta, da se „s tim ciljem, Hrvatska i BiH prijavile su zajednički projekt za financiranje iz IPA prekograničnog programa kroz koji planiraju izraditi katastar emisija visoke rezolucije za područje Slavonskog Broda i Broda te cjeloviti sustav upravljanja kvalitetom zraka u pograničnom području. Ukupna vrijednost projekta je 700.000 eura.“

Ipak se mora navesti, da nije baš sve tako kako je zacrtano. Nakon što su na mjernoj postaji na Jelasu zadnjih dana skoro svaki dan mjerene visoke satne koncentracije sumporovodika i/ili lebdećih čestica i/ili benzena, dana 09.11. ujutro od 3 00 sata ponovo tko zna koji put je ona ispala iz funkcije!

Također trebamo spomenuti, da prije prekida ponovo su mjerene visoke satne koncentracije benzena: šest sati iznad 19 µg/m3 s maksimalnom vrijednošću od 24 µg/m3, dok je granična vrijednost na godišnjoj razini 5 µg/m3 i lebdećih čestica PM2.5: šest sati iznad 100 µg/m3 s maksimalnom vrijednošću od 133,6 µg/m3, dok je granična vrijednost na godišnjoj razini 25 µg/m3!!!