No i Slavonski Brod ima svoje onečišćišćivače zraka, koji u nekom momentu mogli bi se pretvoriti u neku vrstu slavonsko-brodsku ‘rafineriju’, i to u smislu eko-katastrofe.


Iz arhive s Fejsa i SBPeriskopa od prije 3 godine možemo vidjeti da smo tada žurno javili o katastrofalnoj situaciji o prekosavskoj Rafineriji:


Rafinerija gori (fotos Anite Majetić), u 21 30 eksplodirao je pogon IV!!! A to se moglo i očekivati... Još prije 8 godina smo (mi, članovi Građanske inicijative za čisti zrak) ukazivali na (moguće) akcidentne situacije” u Rafineriji nafte Brod!


Dok na SBPeriskopu mogli smo pročitati: “ekološki incident koji se dogodio 9. listopada, bio je dosada najveći i najneugodniji incident u Rafineriji otkada je ona prije deset (danas već trinaest) godina ponovo proradila.


U 21 30 (sati 9. listopada 2018.) eksplodiralo je postrojenje u pogonu IV i vatra se odmah rasplamsala… S lijeve strane Save Brođani su imali osjećaj da cijela Rafinerija gori ... Na sreću vatra se brzo stavljena pod kontrolu, no na nesreću jedan je radnik iz rafinerije poginuo.


Najvažnije je da izbjegnuta još veća katastrofa do čega se moglo doći. Svakako, to je bilo jedno veliko upozorenje…” za sve nas, Brođanima i s lijeve i desne strane Save!


Danas još se uvijek točno ne zna, što se događa u Rafineriji nafte Brod. Ona je za vrijeme intenzivnog rada u posljednjih desetak godina, prije havarije godišnji je ‘popalila’ 100-150 tisuća tona otpadnog mazuta kod prerade (oko) milijun tona nafte godišnje! Ono što neslužbeno znamo, Rafinerija nafte Brod ne radi. I to je to!


No i Slavonski Brod ima svoje onečišćišćivače zraka, koji u nekom momentu mogli bi se pretvoriti u neku vrstu slavonsko-brodsku ‘rafineriju’, to u smislu eko-katastrofe. Njih, te onečišćišćivaće smo uredno ispred Udruge Eko-Integral prebrojali u našim primjedbama na nacrt Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka  (http://www.sbperiskop.net/kolumne/ptderd/eko-integral-primjedbe-i-prijedlozi-za-akcijski-plan-za-poboljsanje-kvalitete-zraka):


“… ukazali bi na nelogičnost jer smo mišljenja da u poglavlju F. Analiza situacije, previše je naglašen utjecaj kućnih ložišta koje koriste kruta i tekuća goriva i cestovnog prometa, naročito na graničnom prijelazu, koji se za vrijeme pandemije dosta smanjio, dok vrlo malo (se zbori o) industriji…”.


Tako “... nisu (ili samo u kratkim crtama) spominjani brodski industrijski kompleksi (PZC, SJI, ĐĐ Ljevaona, Slavonija DI, pa i Komunalac d.o.o. – odlagalište otpada Vijuš,..) koji su mogući ‘proizvođači’ dijela brodskog onečišćenog zraka…”. A u budućnosti su možda i mogući izazivači ekološke katastrofe”!


Evo na (nedavnom) grafikonu Europske agencije za zaštitu okoliša vidi se da je onečišćenje brodskog zraka ponovo ovih dana bilo visoko i 24-satni prosjek koncentracije lebdećih čestica PM2.5 u promatranom intervalu bio je više od 3 dana iznad 25 µg/m3 (i u CRVENOM)!!! To jedino u Hrvatskoj!


Također na spomenutom grafikonu je vidljivo da u posljednjih 365 dana, zrak je u Slavonskom Brodu bio onečišćen 29,4%, a jako onečišćen 8,4%, a ekstremno onečišćen 3,9%, što ukupno čini 41,7% onečišćenog zraka!!! Vidi: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index !


Nekako nam se čini da bi lokalna samouprava, odnosno u našem slučaju, Gradska uprava trebala prednjačiti na rješavanju pitanja zaštite okoliša. No bojim se u Slavonskom Brodu nije tako! A brodska javnost, nažalost, već duže vrijeme je isključena iz uvida u događanja i pravog stanja, nažalost i sami eko-aktivisti!