Ovo pitanje iz naslova: “Ima li još nade za Brođane?”, već jako dugo se vrti među Brođanima i jako dugo, skoro je četrnaest godina bez odgovora… Posljednji put sam ga ja postavio na stranicama ovog cijenjenog portala prije više od pola godine, u nadi da će netko od odgovornih valjda pokušat dati odgovor, možda organiziranjem sjednice Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka ili možda tematske sjednice (saborskog) Odbora za zaštite okoliša i prirode ili Gradskog vijeća ili Županijske skupštine... Nažalost, ništa ni od tih sjednica, ali drugih mogućih koraka odgovornih!

Izvješća DHMZ-a i Instituta za medicinsko istraživanje za 2021. godinu

U međuvremenu krajem travnja iz objavljenih izvješća po IMI i DHMZ za 2021. godinu, saznali smo sve o daljnjem poražavajućem stanju brodskog zraka:

“Za PM10 frakcije lebdećih čestica “granična vrijednost (GV) za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 μg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata bila je prekoračena više od 35 puta na mjernim postajama: Sisak-1 50 dana, Slavonski Brod-1 71 dan, Slavonski Brod-2 36 dana i Kutina-1 48 dana; stoga je … zrak oko (tih) mjernih postaja … tijekom 2021. godine s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak).”.

“Tijekom 2021. godine na mjernim postajama Zagreb-3, Sisak-1 i Slavonski Brod-1 srednje godišnje koncentracije BaP (benzo(a)piren) u PM10 nisu bile u skladu s ciljnom vrijednosti za jednogodišnje razdoblje (1 ng/m3) iz … Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je … okolni zrak s obzirom na BaP u PM10 česticama bio onečišćen, tj. II. kategorije kvalitete.”.

“Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica (jedino) na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije bila u skladu s GV (25 μg/m3) iz … Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je okolni zrak na toj postaji tijekom 2021. godine bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Također je bila prekoračena i indikativna granična vrijednost od 20 μg/m3, koja služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132502).

“Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2,5 tijekom 2021. godine provedena su na sedamnaest mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. … Zrak je bio druge kategorije (jedino) na postaji Slavonski Brod-1. …”.

“Mjerenja koncentracija sumporovodika tijekom 2021. godine provedena su na ukupno četiri mjerne postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. ... Zrak je bio druge kategorije (jedino) na postaji Slavonski Brod-1.” (http://iszz.azo.hr/iskzl/datoteka?id=132798).

Je li moguće da nije bilo nijedno osmosatno prekoračenje ciljne vrijednosti ozona?

Ostala je još problematika prizemnog ozona mjerena u Slavonskom Brodu, gdje je to mjerenje već godinama pomalo sumnjiva kategorija. Sjetite se na probleme validacije podataka iz 2018. godine, pa i kasnije… U već spomenutom Godišnjem izvješću DHMZ-a za 2021. godinu u “Analizi rezultata mjerenja i usporedba s graničnim vrijednostima” za ozon čitamo ovo, pomalo za nas Brođane zabrinjavajuću informaciju:

“Na postajama Zagreb-3, Velika Gorica,... Slavonski Brod-1, Karlovac-1 te Parg zrak je bio prve kategorije s obzirom na koncentracije ozona”. Uz to na 51. stranici Izvješća objavljeno je da na postaji Slavonski Brod-1 nije bilo nijedno osmosatno prekoračenje ciljne vrijednosti od 120 μg/m3(?).

Suprotno ovom (pomalo) nevjerojatnom prikazu iz Izvješća, na web-stranicama Ministarstva vidi se da je broj (dana) prekoračenja ciljne vrijednosti na Jelasu (SB-1) prošle godine bio: 26 (prilog)!!! Što znači da je zrak i obzirom na ozon bio druge kategorije, tj. onečišćen! No to je, ostalo izvan fokusa djelatnika DHMZ-a!

Na temelju mjerenja prosječne razine lebdećih čestica PM2.5 Slavonski Brod je na 6. mjestu u EU

Sredinom lipnja je objavljena nova informacija Europske agencije za okoliš da Slavonski Brod više nije među prva tri najonečišćenija grada u Europskoj uniji po kvaliteti zraka na temelju mjerenja prosječne razine lebdećih čestica PM2,5, tijekom posljednje dvije kalendarske godine (2020. do 2021.).

Sada među više od 340 gradova u Europskoj uniji Slavonski Brod je na 6. mjestu, odmah iza puno poznatija talijanska gradova: Padove, Venezie i Viczence, s prosječnom koncentracijom lebdećih čestica PM2,5 od 23,7 μg/m3, što je još uvijek zabrinjavajuće stanje. Naročito ako znamo da je ciljna prosječna godišnja koncentracija PM2.5 u RH od 2020. godine 20 μg/m3! Dok su prva dva najonečišćenija grada u Europskoj uniji, kao što su bili i prošle godine: Nowy Sacz iz Poljske i Cremona u Italiji (https://www.eea.europa.eu/themes/air/urban-air-quality/european-city-air-quality-viewer)!

Zabrinjavajuće ovogodišnje stanje onečišćenja u Slavonskom Brodu

Nažalost, kada pogledamo ovogodišnje, ‘najfriškije’ podatke, onečišćenja lebdećim česticama PM2,5 mjerena na brodskim mjernim postajama, vidimo da.na mjernoj postaji kod Stadiona kraj Save (SB-2) ove godine već u prvom kvartalu (od 01.01. do 31.03.) broj prekoračenja dnevnih prosjeka lebdećih čestica PM10 iznad 50 µg/m3 iznosio je 29. Dok na Jelasu (SB-1) ove godine (od 14.01.od kada je mjerni uređaj bio u funkciji do 31.03.) taj broj je bio 40 (prilog)! S tim da učestalost dozvoljenih prekoračenja tijekom kalendarske godine, kako smo i prije vidjeli, je 35!!! Pa taj broj je samo za 75 dana daleko promašen na postaji Slavonski Brod-1!!!

Također dana 5. rujna smo zapazili da nešto čudno se događa u Slavonskom Brodu jer su mjerne postaje u Slavonskom Brodu neki 15 sati i to jedini u Hrvatskoj bile u ŽUTOM (SB-2) i CRVENOM (SB-1)! Što više na Jelasu (SB-1) u ponoći mjereno visoko onečišćenje zraka lebdećim čestica PM10 od 156 µg/m3 i PM2.5 od 120 µg/m3! A nakon toga, dva dana poslije ponovo su mjerne postaje bile u CRVENOM (prilog)! 

Na kraju, neka vrsta rezimea   

Što na kraju reći? Izgleda sve se to izmaklo kontroli, a na neku ruku je sve to i totalno neodgovorno, naročito ako znamo da traje već predugo, skoro 14 godina. A očigledno je da nikoga nije briga za Brođane, za Slavonski Brod!

Ne znam, koliko puta sam to ponavljao. Nažalost, u posljednje vrijeme o svemu tomu samo na stranicama SBperiskopa možete o tome čitati, informirati se jer drugi mediji nisu baš zainteresirani za informacije o stanju brodskog zraka… A svi su imali svoje šanse! No, izgleda postoji neka informativna blokada vezano za onečišćenje brodskog zraka.

Tako u Slavonskom Brodu nitko ništa ne zna jer jednostavno ne želi ni znati. Tako je sa spomenutim Povjerenstvom koje više od godinu i pol dana nije satajalo. Slićno je i sa (saborskim) Odborom za zaštitu okoliša i prirode, pa i s Gradskom i Županijskom upravom i svima tko je bliže ili dalje u problemima zaštite okoliša u Slavonskom Brodu!

A godine lete! Sve ovo neodgovorno ponašanje odgovornih polako gasi (svu) nadu Brođana vezano za rješavanje ovog brodskog gorućeg problema! Zaista, velika je istina da postoji sve manje nade!