Znanstvenici su otkrili zapanjujuće dokaze da se značajan dio serije Pfizer-BioNTechovog cjepiva protiv COVID-19 distribuiranog u Europskoj uniji zapravo sastoji od placeba - i da je njemački regulator znao i nije ih podvrgnuo kontroli kvalitete.

Znanstvenici, dr. Gerald Dicker, profesor organske kemije na Ruhrskom sveučilištu Bochum, i dr. Jörg Matisik, profesor analitičke kemije na Sveučilištu u Leipzigu, dio je skupine pet znanstvenika s njemačkog govornog područja koji su javno postavili pitanja o kvaliteti i sigurnosti cjepiva BioNTech (kao što je poznato u Njemačkoj) u posljednjih godinu i pol.

Nedavno su se pojavile u online emisiji Punkt.Preradovic njemačke novinarke Milene Preradović kako bi razgovarali o varijabilnosti serije. Njihovo polazište bila je nedavna danska studija koja je pokazala velike varijacije u nuspojavama povezanim s različitim serijama cjepiva Pfizer-BioNTech, ili BNT162b2 prema njegovom znanstvenom kodnom nazivu. Slika u nastavku iz danske studije ilustrira ovu varijaciju.

slika 1

To pokazuje da nizovi koji se koriste u Danskoj, a koji su predstavljeni točkama na grafikonu, spadaju u tri skupine.

"Zelena serija" grupirana oko zelene linije ima umjerenu ili umjereno visoku razinu štetnih događaja povezanih s njima. U raspravi s Preradovićem Gerald Dyker uzima primjer zelene točke krajnje desno.

Kako objašnjava, to je serija koja je najviše korištena u Danskoj, s nešto više od 800.000 doza. Tih 800 000 doza bilo je povezano s približno 2 000 sumnji na nuspojave, dajući prestanak prijavljivanja od jedne sumnje na nuspojave na otprilike 400 doza. Kao što Dyker kaže: "To nije mala količina u usporedbi s onim što inače znamo iz cjepiva protiv gripe." Prema Dykerovom obračunu, zelena serija čini više od 60% danskog uzorka.

Tu su i "plave serije" okupljene oko plave linije, koje su očito povezane s iznimno visokim razinama štetnih događaja. Kao što Dyker primjećuje, u Danskoj nije više od 80.000 doza bilo koje od plavih serija - što sugerira da su te posebno loše serije možda tiho povukle s tržišta službe za javno zdravstvo.

Unatoč tome, te su serije imale čak 8000 mogućih nuspojava povezanih s njima. Osam tisuća od 80 000 doza dalo bi stopu prijavljivanja jednog sumnjivog štetnog događaja za svakih 10 doza — a Dyker primjećuje da su neke od plavih serija zapravo povezane sa stopom prijavljivanja čak jednog sumnjivog štetnog događaja za svakih šest doza!

Prema Dykerovim izračunima, plava serija predstavlja manje od 5% ukupnog broja doza uključenih u dansku studiju. Ipak, oni su povezani s gotovo 50% od 579 smrtnih slučajeva zabilježenih u uzorku.

Konačno, imamo 'žutu seriju' skupljenu oko žute linije, koja, kao što se može vidjeti gore, jedva napušta x-os. Prema Dykerovim izračunima, žute serije predstavljaju oko 30% ukupnog broja. Dyker napominje da oni uključuju nizove koji sadrže oko 200 000 primijenjenih doza povezanih s doslovno nula sumnjivih nuspojava.

Kao što Dyker kaže, "zlonamjerni" promatrači mogli bi primijetiti da bi "ovako izgledao placebo".

A zlonamjerni promatrači možda su u pravu. Dyker i Matisik usporedili su brojeve serija sadržanih u danskoj studiji s javno dostupnim informacijama o serijama odobrenim za stavljanje u promet i došli do zapanjujućeg otkrića da se čini da gotovo nijedna od bezopasnih serija, za razliku od vrlo loših i ne tako loših serija, uopće nije podvrgnuta nikakvom ispitivanju kontrole kvalitete.

Bez znanja većine promatrača, njemačka regulatorna agencija, Institut Paul Ehrlich (PEI), u načelu je odgovorna za kontrolu kvalitete svih Pfizer-BioNTech cjepiva u EU. (Institut je nazvan po njemačkom imunologu i nobelovcu Paulu Ehrlichu, a ne, naravno, po istoimenom profesoru biologije na Stanfordu.)

To odražava činjenicu da je stvarni legalni proizvođač cjepiva, kao i nositelj odobrenja za stavljanje u promet u EU, njemačka tvrtka BioNTech, a ne njezin poznati američki partner Pfizer.

Dyker i Matisik otkrili su da je PEI testirao i odobrio puštanje sve vrlo loše "plave" serije, veliku većinu ne tako loših "zelenih" serija, ali gotovo nijednu od bezopasnih "žutih" serija - kao da je PEI znao unaprijed da te serije nisu problematične.

To je prikazano na slajdu ispod iz Dykerove prezentacije tijekom intervjua Punkt.Preradovic. Naslov glasi:

"Koje je serije iz danskih studija Institut Paul Ehrlich testirao i odobrio za puštanje?"

U PEI stupcu svake od tablica, "I" znači, naravno, da je serija testirana, "nein" znači da nije. Napominjemo da je testirana samo prva serija u "žutoj" tablici.

slika 2

Naslov ispod tog grafikona glasi:

"PEI općenito nije smatrao testiranje bezopasnih 'žutih serija' potrebnim."

Kao što je Dyker rekao, uz primjetnu suzdržanost, "ovo bi pojačalo početnu sumnju da bi oni zapravo mogli biti nešto poput placeba."

Ili, ukratko, da parafraziramo nalaze njemačkih znanstvenika o varijabilnosti serije Pfizer-BioNTech, čini se da je dobra bila loša, loša je bila vrlo loša, a vrlo dobra bila je fiziološka otopina.

(Dostupan je cijeli intervju Punkt.Preradovic s Geraldom Dykerom i Jorgom Matisikom ovdje na njemačkom.)

sott