Prošlo ljeto bespravno je ograđen Spomenik braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Samovoljni čin navodno pojedinih roditelja poginulih branitelja, istog dana izazvao je proteste građana i kritičku bilješku i ovog internetskog portala. Prema autoru s  http://www.skyscrapercity.com, rekacija nadležnih izgledala je ovako:

Ja o tome ništa ne znam, kazali su nam: pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Dubravka Marković i njezin kolega Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Damir Klaić te pročelnica Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, za Brodsko-posavsku županiju, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Željka Perković.

Nitko ih ništa pitao nije, kažu, a trebao je, temeljem Zakona o građenju i prostornom uređenju, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Prostornog plana uređenja grada (PPUG), Generalnog uređenja grada (GUP), Urbanističkog plana uređenja (UPU), Detaljnog plana uređenja (DPU) te Odluci o komunalnom redu Grada Slavonskog Broda.

- Budući da se radi o zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini grada Slavonskog Broda, investitor je morao tražiti Suglasnost (posebne uvjete) od Ministarstva kulture - nadležnog Konzervatorskog odjela, u ovom slučaju našeg, kazala nam je Željka Perković.

S obzirom da je ograda ostala i svojom funkcijom narušila konzistentnu umjetničku zamisao autora, akademskog kipara, Ante Brkića, očito je da su nadležni, ili zažmiri na jedno oko u pogledu poštivanja zakona, ili su ubrzali proceduru oko davanja dozvola za rekonceptualizaciju Spomenika. Bilo kako bilo, inoks ograda je ostala, a da nije trebala. Ona je jača od svih.