1982. g. donesena je odluka o dodjeli bonova za benzin i dizelsko gorivo. Svaki putnički automobil imao je pravo na 40 litara benzina mjesečno. U školama je radi štednje uveden sat od 40 minuta. Vlada nestašica kave, deterdženta, ulja i kozmetike. Uvedeni su i kartoni za plin.Izvor: Stribor Uzelac Schwendemann - Dogodilo se jednom u Brodu...