Klimatske promjene postaju sve izraženije u Hrvatskoj, donoseći sa sobom učestale ekstremne vremenske uvjete koji ozbiljno ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju. Tradicionalne kulture poput kukuruza i pšenice, koje su stoljećima činile okosnicu hrvatske poljoprivrede, suočavaju se s neizvjesnom budućnošću. Učestale tuče i velike oborine postaju sve češće, prisiljavajući poljoprivrednike da preispitaju svoje metode i kulture koje uzgajaju.

Klimatski trendovi i njihove posljedice
Hrvatska je već godinama suočena s promjenama u obrascima padalina i temperatura. Dok ljetne suše postaju intenzivnije i češće, proljeća i jeseni karakteriziraju obilne kiše koje često uzrokuju poplave. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, prosječna godišnja temperatura u Hrvatskoj porasla je za 1,2 stupnja Celzijusa u posljednjih 30 godina, dok su godišnje količine padalina postale sve nepredvidljivije.

Ove promjene imaju izravan utjecaj na poljoprivredu. Kukuruz i pšenica, dvije najzastupljenije kulture, izuzetno su osjetljive na sušne uvjete i ekstremne temperature. Suše smanjuju prinos i kvalitetu zrna, dok obilne kiše u vrijeme žetve povećavaju rizik od bolesti i smanjuju kvalitetu uroda.

Prijetnja tučom i velikim oborinama
U posljednjem desetljeću, tuče su postale gotovo redovita pojava u proljetnim i ljetnim mjesecima. Ledene kuglice veličine oraha, pa čak i jabuke, uništavaju usjeve u tren oka. Oštećenje od tuče može biti toliko ozbiljno da cijela sezona rada propadne u samo nekoliko minuta. Ove ekstremne vremenske pojave stavljaju dodatni pritisak na poljoprivrednike, koji se već bore s problemima kao što su niske otkupne cijene i visoki troškovi proizvodnje.

Velike oborine, s druge strane, često dovode do poplava koje uništavaju usjeve i erodiraju tlo. Posljedice su dugoročne – osim trenutnog gubitka uroda, erozija tla smanjuje njegovu plodnost i otežava buduću poljoprivrednu proizvodnju.

Prilagodba ili odustajanje od tradicionalnih kultura?
Suočeni s ovim izazovima, poljoprivrednici u Hrvatskoj stoje na raskrižju. Hoće li biti voljni napustiti stoljetnu tradiciju uzgoja kukuruza i pšenice i prilagoditi se novim klimatskim uvjetima? Ovo pitanje nema jednostavan odgovor, ali neki trendovi već sada postaju očiti.

Mnogi poljoprivrednici prepoznaju potrebu za promjenom i istražuju alternativne kulture koje su otpornije na klimatske promjene. Mahunarke, kao što su soja i grah, te različite vrste povrća, pokazuju se otpornijima na sušu i ekstremne vremenske uvjete. Osim toga, sve više se istražuju mogućnosti uzgoja kultura koje su tradicionalno bile manje zastupljene u Hrvatskoj, poput badema, lavande i drugih mediteranskih biljaka koje bolje podnose sušu.

Novi pristupi i tehnologije
Prilagodba klimatskim promjenama zahtijeva i primjenu novih tehnologija i pristupa u poljoprivredi. Navodnjavanje, koje je do sada bilo relativno rijetko korišteno u mnogim dijelovima Hrvatske, postaje sve važniji alat u borbi protiv suše. Poljoprivrednici također sve više koriste agrometeorološke sustave za predviđanje vremenskih uvjeta i planiranje svojih aktivnosti.

Jedan od primjera uspješne prilagodbe je primjena konzervacijske poljoprivrede, koja uključuje minimalno oranje, pokrivanje tla biljnim ostacima i rotaciju kultura. Ovaj pristup pomaže u očuvanju vlage u tlu, smanjenju erozije i poboljšanju plodnosti tla.

Društvene i ekonomske posljedice
Promjene u poljoprivrednoj praksi donose sa sobom i društvene i ekonomske posljedice. Poljoprivrednici su često vezani uz svoje tradicionalne metode i kulture, ne samo zbog ekonomske isplativosti, već i zbog kulturnog naslijeđa. Prijelaz na nove kulture može zahtijevati značajne investicije, kako u opremu i tehnologiju, tako i u edukaciju.

Uz to, promjene u poljoprivrednoj proizvodnji mogu imati utjecaj na cijelo društvo. Na primjer, smanjenje proizvodnje kukuruza i pšenice može utjecati na stočarstvo, koje ovisi o tim kulturama kao osnovnoj stočnoj hrani. Ovo može dovesti do povećanja cijena mesa i mliječnih proizvoda, što bi moglo negativno utjecati na potrošače.

Alternativne kulture i njihovi potencijali
Jedna od mogućih alternativa za poljoprivrednike je prelazak na uzgoj mediteranskih kultura koje su otpornije na sušu. Bademi, smokve, lavanda i masline su samo neke od kultura koje imaju potencijal za uspjeh u uvjetima klimatskih promjena. Ove kulture ne samo da bolje podnose sušu, već često imaju i veću tržišnu vrijednost.

Uzgoj aromatičnih i ljekovitih biljaka, poput lavande, ružmarina i kadulje, također može biti profitabilan. Ove biljke zahtijevaju manje vode i mogu se uzgajati na marginalnim tlima koja nisu pogodna za tradicionalne poljoprivredne kulture. Osim toga, proizvodi od ovih biljaka, poput eteričnih ulja, imaju visoku tržišnu vrijednost i mogu se izvoziti.

Budućnost hrvatske poljoprivrede
Budućnost hrvatske poljoprivrede uvelike ovisi o sposobnosti poljoprivrednika da se prilagode promjenjivim klimatskim uvjetima. Iako su izazovi veliki, prilagodba nije nemoguća. Uspjeh će zahtijevati suradnju svih sudionika – poljoprivrednika, znanstvenika, vlade i lokalnih zajednica.

Unatoč potrebama za prilagodbom, hrvatska vlada i relevantne institucije često zaostaju u pružanju adekvatne podrške poljoprivrednicima. Poljoprivredni poticaji često se distribuiraju bez jasne strategije, favorizirajući kvantitetu nad kvalitetom. Također, sustav osiguranja protiv prirodnih nepogoda je nedovoljno razvijen, ostavljajući poljoprivrednike nezaštićenima u slučaju katastrofalnih vremenskih uvjeta.

Nadalje, nedovoljno ulaganje u znanstvena istraživanja i inovacije u poljoprivredi ograničava sposobnost poljoprivrednika da se prilagode promjenama. Znanstvene institucije i istraživački centri često se suočavaju s nedostatkom sredstava i političke podrške, što koči razvoj novih tehnologija i pristupa koji bi mogli pomoći u borbi protiv klimatskih promjena.

Ovaj nedostatak proaktivnosti i strateškog planiranja mogao bi imati dugoročne negativne posljedice ne samo za poljoprivredu, već i za cjelokupno gospodarstvo i društvo. Ako se hitno ne poduzmu konkretni koraci, Hrvatska bi mogla izgubiti svoju bogatu poljoprivrednu tradiciju i suočiti se s ozbiljnim problemima u osiguravanju prehrambene sigurnosti za svoje građane.

Edukacija i informiranje poljoprivrednika o novim tehnologijama i praksama ključni su za uspješnu prilagodbu. Vlada može igrati važnu ulogu pružanjem financijske potpore i poticaja za ulaganje u održive poljoprivredne prakse. Također je važno ulagati u istraživanje i razvoj kako bi se identificirale najotpornije kulture i metode uzgoja.

Uz sve izazove, klimatske promjene također nude priliku za transformaciju poljoprivrede. Prijelaz na održivije prakse i otpornije kulture može donijeti dugoročne koristi, ne samo za poljoprivrednike, već i za cijelo društvo. Osiguranje prehrambene sigurnosti, očuvanje okoliša i prilagodba klimatskim promjenama ciljevi su koje je moguće postići uz zajednički napor i inovativan pristup.

Klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju tradicionalnoj poljoprivredi u Hrvatskoj. Učestale tuče i velike oborine ugrožavaju uzgoj kukuruza i pšenice, što prisiljava poljoprivrednike da razmotre alternativne kulture i nove pristupe. Prilagodba nije jednostavna, ali je nužna za očuvanje poljoprivredne proizvodnje i ruralnih zajednica.

Prelazak na otpornije kulture, primjena novih tehnologija i održivih praksi te suradnja svih dionika ključni su za uspješnu prilagodbu. Uz zajednički napor, hrvatska poljoprivreda može prevladati izazove koje donose klimatske promjene i stvoriti temelje za održivu i prosperitetnu budućnost.

svijetkulture