Jedina mjerna postaja u Slavonskom Brodu na Jelasu dana 25.09.2013. godine  ponovo je bila izvan funkcije od 9 00 sati. Na sreću ispostavilo se nakon samo sat vremena da je bila riječ vjerojatno samo o nekakvom zastoju! A o kakvom, na žalost mi Brođani ne znamo(?)! Istina je, da mi puno toga i ne znamo!!!

Najtragičnije je, da ti ispadi i kvarovi postali su zaista jako česte pojave na mjernoj postaji na Jelasu! Još gore je to, da nitko ni iz DHMZ-a, ali ni iz Ministarstva ne daje nikakvo objašnjenje o čemu se kod tih kvarova radi, ili ako se možda vrlo rijetko i daje, čini nam se da ona nije prava informacija!

Na žalost iz Ministarstva ne stigne ni nova informacija o uzrocima kašnjenja postavke druge, zamjenske mjerne postaje Slavonski Brod-2! A u zadnja dva mjeseca upućena su nekoliko upita vezana za novu mjernu postaju kod Stadiona Marsonie. Najnovija usmena informacija koju nam je dala Glasnogovornica Mzoipa, da je ta pokretna mjerna postaja u Sl. Brodu u vrlo kratkom vremenu! Možemo ju očekivati, faktički, za dan-dva!

Također u zadnja dva mjeseca upućena su nekoliko upita vezana i za kvarove na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 na Jelasu: i kod kvara na klima uređajima (početkom kolovoza za vrijeme najvećeg toplinskog vala), kvara na uređaju za mjerenje ozona (kada su već drugi put 'mjerene', uvjetno rečeno, ogromne koncentracije ozona), kod kvara telekomunikacijskog uređaja kada je dva puta (krajem kolovoza i prije tjedan dana) došlo je do prekida prijenosa podataka sa mjerne postaje! Što ujedno znači, kako i na stranicama Mzoipa u obavijesti piše, da: "Podaci se pohranjuju i biti će naknadno objavljeni na mrežnoj stranici.“. Prema tome podatci nisu izgubljeni, nego su trenutno nisu vidljivi!

No, vezano za ovaj prošli, zadnji kvar naknadno, nakon par dana je objavljena nova obavijest da je riječ o „prekidu napajanja električnom energijom mjerne postaje Slavonski Brod-1 …  te podaci za navedeno razdoblje (IPAK!) neće biti dostupni!“ Nevjerojatno!!! A pomalo i neodgovorno!!!

A da ne spominjemo ono, za Brođane važno pitanje: Što se to dogodilo sa brodskim zrakom 28.08.2013. godine, kada je mjerna postaja na Jelasu, kako smo i prije naveli, nije bila u funkciji. I onda,kada je prijenos podataka nakon par dana i uspostavljen, ustanovljeno je da su za vrijeme kvara  evidentirane povećane koncentracije lebdećih čestica PM 2.5. i to baš 28.08.2013. godine!

Riječ je o devetosatnoj povećanoj satnoj koncentraciji već od 11 00 sati(!), kada je najniža mjerena satna koncentracija bila 96,5 µg/m3, a najviša 256,2 µg/m3! S tim da sedam sati kontinuirano satna koncentracija lebdećih čestica PM 2.5 nije pala ispod 250 µg/m3!!! A granična vrijednost (na godišnjoj razini) je  25 µg/m3!

Pa da ponovimo još jednom: Nevjerojatno!!! A pomalo i neodgovorno!!! Kao i dio naslova: Molimo odgovore!!!