Napomena: Objavljujemo izabrane dijelove iz ukupnog pripremljenog materijala za svečanu sjednicu

__________________________

SVEČANA SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU U PRIGODI DANA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BROD

25. rujna 2023.

Svečana dvorana

Sveučilišta u Slavonskom Brodu 

DODJELA POČASNOG DOKTORATA

SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

(DOCTOR HONORIS CAUSA)

Prof. dr. sc. Niko Majdandžić

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

SENAT

KLASA:   134-01/23-01/1

URBROJ: 2178-1-39-01-23-6 

Slavonski Brod, 14. srpnja 2023.

Na temelju odredbi članka 12. stavka 3. podstavka 16. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), članka 51. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu i članka 3. stavka 5. Pravilnika o počasnom doktoratu (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu, sukladno prijedlogu Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Izvješću Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Senat Sveučilišta u Slavonskom Brodu na 11. redovitoj sjednici u akademskoj 2022./2023. godini, održanoj elektronskim putem 14. srpnja 2023. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donio je sljedeću

O D L U K U

o dodjeli počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu

prof. dr. sc. Niki Majdandžiću

1.  Dodjeljuje se počasni doktorat (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Niki Majdandžiću, zbog iznimnog doprinosa hrvatskoj znanosti kroz znanstveno-nastavna te stručna postignuća ostvarena tijekom svoje bogate karijere te posebnog doprinosa u osnivanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a isto tako i današnjeg Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

2.  Počasnog doktora znanosti navedenoga u točki 1. ove Odluke promovirat će prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta prigodom proslave Dana Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Senat Sveučilišta u Slavonskom Brodu je na 9. redovitoj sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine temeljem prijedloga Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu pokrenuo postupak za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Niki Majdandžiću. Na istoj sjednici imenovano je Povjerenstvo za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor i redoviti profesor u trajnom izboru Sveučilišta u Slavonskom Brodu, predsjednik Povjerenstva te članovi: prof. dr. sc. Goran Šimunović, dekan i redoviti profesor u trajnom izboru Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Antun Stoić, prorektor za znanost i opće poslovanje i redoviti profesor u trajnom izboru Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Branko Grizelj, redoviti profesor u trajnom izboru, professor emeritus i prof. dr. sc. Ivica Veža, redoviti profesor u trajnom izboru, professor emeritus.

Imenovano je Povjerenstvo je 23. lipnja 2023. godine podnijelo Senatu pozitivno Izvješće o ocjeni prijedloga za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) prof. dr. sc. Niki Majdandžiću. Senat je prihvatio Izvješće Povjerenstva i utvrdio da su ispunjeni uvjeti za dodjelu počasnog doktorata sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Statutu Sveučilišta, stoga je odlučio kao u izreci ove Odluke.

 

                                                           R E K T O R

                                                  Prof. dr. sc. Ivan Samardžić

Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu

prof. dr. sc. Niki Majdandžiću

I.  Uvod

Na temelju članka 72. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu, članka 26. Statuta Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu i članka 2. i članka 3. stavak 2. Pravilnika o počasnom doktoratu (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je 19. svibnja 2023. godine, podnio Fakultetskom vijeću Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Prijedlog o pokretanju postupka izbora dodjele počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Niki Majdandžiću.

Na temelju članka 12. stavka 2. podstavka 16. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) te sukladno članku 51. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu i članka 3. stavak 3. Pravilnika o počasnom doktoratu (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu te sukladno Prijedlogu Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu od 23. svibnja 2023. godine, Senat Sveučilišta u Slavonskom Brodu na 9. redovitoj sjednici u akademskoj 2022./2023. godini održanoj 24. svibnja 2023. godine pod točkom 3. dnevnog reda, donio je Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Niki Majdandžiću, u sastavu:

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor i redoviti profesor u trajnom izboru Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Članovi:

1.    Prof. dr. sc. Goran Šimunović, dekan i redoviti profesor u trajnom izboru Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

2.    Prof. dr. sc. Antun Stoić, prorektor za znanost i opće poslovanje i redoviti profesor u trajnom izboru Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

3.    Prof. dr. sc. Branko Grizelj, professor emeritus

4.    Prof. dr. sc. Ivica Veža, professor emeritus

U skladu s točkom II. Odluke Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu od 24. svibnja 2023. godine i na temelju članka 52. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Slavonskom Brodu te članka 3. stavka 4. Pravilnika o počasnom doktoratu (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu, Povjerenstvo za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) prof. dr. sc. Niki Majdandžiću podnijelo je 23. lipnja 2023. godine Senatu Sveučilišta u Slavonskom Brodu Izvješće o ocjeni prijedloga za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Niki Majdandžiću.

II.   Sažeti životopis predloženika

Niko Majdandžić rodio se 14. svibnja 1941. godine u Ivanjskoj kod Banja Luke, u siromašnoj seoskoj obitelji koja je dala dva doktora znanosti i jednog akademskog slikara koji je na Biennalu u Londonu 2019. godine dobio prvu svjetsku nagradu za apstraktno slikarstvo. Završio je Tehničku školu mašinskog smjera u Banja Luci, prvi stupanj mašinstva 1964. godine, a zatim diplomirao na FON-u Univerziteta u Beogradu, smjer Kibernetika i automatizacija 1973. godine.

Zapošljava se u poduzeću “Đuro Đaković” od 1967. godine, gdje radi na poslovima pogonskog inženjera, rukovoditelja pripreme alata, upravnika proizvodnje, direktora RO, potpredsjednika poslovnog odbora za razvoj i zamjenika generalnog direktora.

Magistrirao 1976. godine sa temom: metode optimalizacije upravljanja proizvodnim procesom oour proizvodnja mehanizama i prijenosnika ro “đuro đaković”, a doktorirao 1986. godine obranom disertacije: optimalizacija upravljanja pojedinačnom i maloserijskom proizvodnjom, 1987. godine izabran je za docenta, 1991. godine za izvanrednog profesora, 1996. godine za redovitog sveučilišnog profesora, a 2000. godine za redovitog profesora u trajnom zvanju.

Od 1990. godine zaposlen je s punim radnim vremenom na Strojarskom fakultetu na kojem predaje informatičke i organizacijske predmete. U dva mandata bio je dekan Strojarskog fakulteta. Predavao je i na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu, Poljoprivrednom fakultetu, Pravnom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Pravnom fakultetu u Splitu, Mašinskom fakultetu u Zenici i Mašinskom fakultetu u Tuzli. Bio je voditelj smjera Poslovni sustavi na poslijediplomskom studiju na Strojarskom fakultetu. Član je emeritus Hrvatske Akademije Tehničkih Znanosti – HATZ odjela Informacijski sustavi i Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj  Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti HAZU.

Tijekom školovanja primio je nagrade kao najbolji student na prvom stupnju, zatim na drugom stupnju i povelju Univerziteta. Dobio je više priznanja za stručni rad (Zlatna značka informatike, srebrna medalja “Đuro Đaković” za organiziranje namjenske proizvodnje, godišnja nagrada “Đuro Đaković”, regionalna plaketa informatike, plaketa Gospodarske komore, medalja rada) i znanstveni rad (zlatnik “Đuro Đaković” za doprinos u znanstvenom radu, nagrada “Oslobođenje Broda”, plaketa Informatičke zajednice Hrvatske, plaketu Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, plaketu Hrvatskog društva održavatelja, Orden rada sa srebrnim vijencem, godišnju nagradu grada Slavonskog Broda Štit Berislavića, nagradu Zlatni grb Brodsko-posavske županije, Odlikovanje reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, godišnja nagrada Rikard Podhorski Akademije Tehničkih Znanosti Hrvatske –HATZ.

Bio je predsjednik društva alatničara ĐĐ, član Upravnog odbora zajednice informatičara Hrvatske, predsjednik zajednice informatičara Slavonije i Baranje, član Komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku SR Hrvatske, član Odbora za proizvodne znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i umjetnosti - HAZU, Internacionalne federacije automatskog upravljanja (IFAC) - odbora Advanced Manufacturing Technology i New York Academy of Sciences te Akademije Tehničkih Znanosti Hrvatske -HATZ.

Uključen u ediciju 25000 svjetskih znanstvenika “Who’s Who” in Science and Engineering, te u ediciju 2000 OUTSTANDING SCIENTIST OF THE 20TH CENTURY International Biographical Centre Cambridge, England.

Oženjen je suprugom Brankom koja je 1974. godine osnovala odsjek Pulmologije, uvela funkcionalnu dijagnostiku pluća te pulmološku i alergijsku ambulantu. Osnovala je kao prva u Hrvatskoj privatnu pulmološku ordinaciju 1989. godine. Ima sinove Igora  i Gorana te kćerku Mariju,  unuke Sašu, Mateju,  Ivana, Loru, Lottu, Mihaela, Luciju i Ivana , te praunuke Jonu, Pavla i Klaru.

Sa sinom Igorom osnovao je informatičku tvrtku Informatički inženjering-ININ d.o.o. koja je bila i ostala nositelj razvoja Integriranih informacijskih sustava za proizvodna poduzeća, danas i u primjeni Umjetne inteligencije u uslužnim i poslovnim procesima, a sa sinom Goranom tvrtku IGNIS za projektiranje i racionalizaciju poslovnih i proizvodnih procesa u poduzećima.

Bavio se aktivno sportom. Igrao je nogomet za F.K. Sloga iz Ivanjske, F.K. Budućnost iz Banovića  i N.K. Bratstvo  Vranovci. Igrao je rukomet za pobjedničku ekipu turnira za dan Artiljerije u Osijeku 1962.godine.

I.  Doprinos Sveučilištu u Slavonskom Brodu

Prof. dr. sc. Niko Majdandžić je od mladog inženjera tvornice Đuro Đaković izrastao u vrhunskog međunarodno priznatog stručnjaka i kroz svoje djelovanje dao nemjerljiv doprinos osnivanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu je 1975. godine, ušavši u sastav Sveučilišta u Osijeku, podržao osnivanje tada jedinog sveučilišta u ovom dijelu Hrvatske, danas Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zalažući se razvoj cjelokupnog obrazovanja, a posebno visokog obrazovanja, prof. dr. sc. Niko Majdandžić je kroz djelovanje na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od razine sveučilišnog profesora do dekana Strojarskog fakulteta u dva mandata i kroz spomenute doprinose u tvornici Đuro Đaković, dao izniman doprinos postavljanju čvrstog temelja za osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu, koje je registrirano kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu 3. kolovoza 2020. godine i tako formalno-pravno započelo s djelovanjem kao deveto po redu osnivanja javno sveučilište u Republici Hrvatskoj. Njegov pristup rješavanju izazova iz prakse uz primjenu suvremenih znanstvenih metoda i predanost radu svrstava ga u krug onih koji mogu biti primjer mladima koji ulaze u svijet rada u proizvodnji i znanosti. Od nastanka Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Sveučilišta u Slavonskom Brodu vrlo je aktivno i jasno artikulirao svoje stavove vezano uz smjer razvoja visokog obrazovanja na našem Sveučilištu, što je za naše Sveučilište bilo važno kao potvrda da idemo u dobrom smjeru, te da nađemo način kako prečicom doći do cilja kako bi nadoknadili zaostajanje za drugima (što je profesor Majdandžić znao često puta govoriti u kontekstu smanjenja našeg tehnološkog zaostajanja u odnosu na tehnološki razvijenije zemlje svijeta). Ogroman je doprinos prof. dr. sc. Nike Majdandžića u znanstvenim i stručnim postignućima, ne samo u našoj sredini (u tvornici Đuro Đaković, na Sveučilištu u Slavonskom Brodu), već i na mnogim drugim sveučilištima i tvrtkama u i izvan Republike Hrvatske, što je vidljivo iz popisa znanstvenih i stručnih projekata koje je vodio, objavljenih sveučilišnih udžbenika i znanstveno-stručnih radova, te niza drugih pokazatelja. Bio je član ugledne grupe i voditelj grupe uglednih profesora i naših učitelja, koja je odradila na izgled ne vidljive ali itekako bitne aktivnosti bez kojih ne bi bilo moguće napraviti iskorak prema osnivanju devetog po redu osnivanja javnog hrvatskog sveučilišta, koje još vrlo mlado i koje će i dalje trebati pomoć časnih i uglednih pojedinaca kao što je prof. dr. sc. Niko Majdandžić, ali i cjelokupne društvene zajednice i gospodarskih subjekata kojima djelovanje Sveučilišta donosi različite benefite.

Sveučilište u Slavonskom Brodu iskazuje zahvalnost prof. dr. sc. Niki Majdandžić i svima koji su kroz protekla desetljeća pomagali razvoju obrazovanja u našoj sredini i tako dali nemjerljiv doprinos osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Zahvalni smo unaprijed na svakoj pomoći koju će naše mlado Sveučilište dobiti s razine lokalne zajednice (grad Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija, gospodarski subjekti u našem okruženju), s razine izvršne vlasti (Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i obrazovanja i drugih državnih tijela), te ljudima velikog srca kojima je budućnost mladih naraštaja i opće dobro ispred svakog drugog interesa.

II.  Mišljenje i prijedlog

Prof. dr. sc. Niko Majdandžić ostvario je izniman doprinos u svom znanstveno-nastavnom radu te stručnim postignućima u svojoj bogatoj karijeri presjek koje je iznesen u ovom Izvješću.

Veliki doprinos prof. dr. sc. Nike Majdandžića očituje se i kroz njegove mnogobrojne znanstvene i stručne radove, udžbenike, skripte, voditeljstvo domaćih kao i međunarodnih projekata. Za svoj rad i doprinos prof. dr. sc. Niko Majdandžić višestruko je nagrađivan.

Prof. dr. sc. Niko Majdandžić je svojim radom dao izuzetan doprinos u osnivanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a isto tako i današnjeg Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Obzirom na sve izneseno, mišljenja smo kako djelovanje prof. dr. sc. Nike Majdandžića zadovoljava sve kriterije za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu te predlažemo Senatu Sveučilišta u Slavonskom Brodu da prof. dr. sc. Niki Majdandžiću dodijeli počasni doktorat. 

Povjerenstvo za dodjelu počasnog doktorata

Sveučilišta u Slavonskom Brodu

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

REKTOR

prof. dr. sc. Ivan Samardžić

i

PROMOTOR

prof. dr. sc. Goran Šimunović

PROGLAŠAVAJU

Odlukom Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu na sjednici održanoj 14. srpnja 2023. godine, prihvaćajući Izvješće Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata (honoris causa) Sveučilišta u Slavonskom Brodu u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Samardžić, prof. dr. sc. Goran Šimunović, prof. dr. sc. Antun Stoić, prof. dr. sc. Branko Grizelj i prof. dr. sc. Ivica Veža, zbog iznimnog doprinosa hrvatskoj znanosti kroz znanstveno-nastavna te stručna postignuća ostvarena tijekom svoje bogate karijere te posebnog doprinosa u osnivanju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, a isto tako i današnjeg Sveučilišta u Slavonskom Brodu dodijeljen je

prof. dr. sc. NIKI MAJDANDŽIĆU

POČASNI DOKTORAT (HONORIS CAUSA)

SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU

što se potvrđuje ovom diplomom, propisno potpisanom i ovjerenom pečatom Sveučilišta

Slavonski Brod, 25. rujna 2023.

                Promotor                                                  R e k t o r

Prof. dr. sc. Goran Šimuović        Prof. dr. sc. Ivan Samardžić