Donosimo vam crno-bijele fotografije koje dokazuju da je prava ljepota bezvremena. Uživajte u fotografijama Brigitte Bardot, Susan Peters, Jane Seymour, Elizabeth Taylor i drugih ljepotica.

Pogledajte fotografije...1. Brigitte Bardot  25-most-beautiful-women-before-color-photos (17) 2. Cyd Charisse  25-most-beautiful-women-before-color-photos (7)

3. Susan Peters 25-most-beautiful-women-before-color-photos (9)

 4. Vivien Leigh 25-most-beautiful-women-before-color-photos (18)

5. Jane Seymour 25-most-beautiful-women-before-color-photos (16)

6. Elizabeth Taylor25-most-beautiful-women-before-color-photos (20)

7. Natalie Wood 25-most-beautiful-women-before-color-photos (4)

 

8. Marilyn Monroe

 

25-most-beautiful-women-before-color-photos (15)9. Grace Kelly  25-most-beautiful-women-before-color-photos (23)

10. Veronica Lake 25-most-beautiful-women-before-color-photos (14)

11. Sharon Tate  25-most-beautiful-women-before-color-photos (1)

12. Anita Ekberg 25-most-beautiful-women-before-color-photos (13)

13. Ingrid Bergman

25-most-beautiful-women-before-color-photos (11)

14. Audrey Hepburn

25-most-beautiful-women-before-color-photos (6)

 15. Ava Gardner25-most-beautiful-women-before-color-photos (24)

16. Lauren BacallPrinted Lady

 17. Gene Tierney 25-most-beautiful-women-before-color-photos (25)

18. Toni Frissell 25-most-beautiful-women-before-color-photos (3)

19. Kim Novak

25-most-beautiful-women-before-color-photos (5)

20. Louise Brooks

25-most-beautiful-women-before-color-photos (19)

21. Adriana Benetti

Adriana Benetti

22. Leslie Caron  

25-most-beautiful-women-before-color-photos (22)

23. Joan Bennet

25-most-beautiful-women-before-color-photos (2)

24. Paulette Goddard 25-most-beautiful-women-before-color-photos (12)

Izvor: 6yka