S obzirom na to da su se žene u Saudijskoj Arabiji prihvatile volana automobila kako bi protestovale protiv odbijanja zemlje da im izdaje vozačke dozvole, one ne samo da izazivaju dugogodišnju restrikciju, već i znatno veći sistem zakona baziranih na polu.


Pogledajte neke od nevjerovatnih zabrana koje se odnose isključivo na žene iz celog svijeta:

Indija (pojedini dijelovi): Pravila o bezbjednosti na putu se ne odnose na žene

U pojedinim državama u Indiji žene su izuzete iz bezbjednosnih pravila koja se odnose na nošenje kacige kada vozite motor – izuzetak koji ubija ili ranjava na hiljade osoba svake godine. Osobe koje podržavaju ovaj zakon kažu da on samo pokušava da sačuva ženske pažljivo kreirane frizure kao i šminku na njihovom licu.

Jemen: Žena se smatra samo polovinom svjedoka

Ovo je zvaničan stav kada je u pitanju svjedočenje u Jemenu, gdje žena nije „prepoznata kao kompletna osoba pred sudom“. Generalno, svjedočenje žene nije ozbiljno ukoliko nije podržano muškim ili podrazumeva situaciju u kojoj je bio prisutan i muškarac. Žene takođe ne mogu da budu svjedoci u slučajevima koji se tiču preljube, krađe ili sodomije.

Saudijska Arabija i Vatikan: Žene ne mogu da glasaju – i dalje

Iako zvuči nevjerovatno, istina je, međutim, u Saudijskoj Arabiji će im kraljevskim dekretom to pravo biti omogućeno u kraljevskim izborima 2015. godine. Vatikan je druga zemlja koja dozvoljava muškarcima da glasaju, ali ženama uskraćuje to pravo.

Ekvador: Abortus je ilegalan, sem ako niste „idio
t“

Ovo je zvanična politika u Ekvadoru, gdje su abortusi odavno zabranjeni za sve sem za „idiote“ i „poremećene“. Političari trenutno razmišljaju o nešto blažem terminu kao što je „mentalno bolesni“, ali to neće promijeniti status abortusa u ovoj zemlji.

Saudijska Arabija i Maroko: Žrtve silovanja mogu biti optužene za zločin

Mnoge zemlje ne uspijevaju da zaštite žrtve silovanja, međutim, neke idu korak dalje – kažnjavaju žene zbog izlaska iz kuće bez pratnje muškarca, zato što su same sa muškarcem sa kojim nisu u rodu, ili zato što su nakon toga zatrudnele ili bile silovane.

Jemen: Žene ne smiju da napuste kuću bez dozvole muža

Jemen, gdje je ovaj zakon na snazi, ipak dozvoljava par izuzetaka – ukoliko žena mora hitno da izađe kako bi se brinula o svojim bolesnim roditeljima, recimo.

Saudijska Arabija: Žene ne mogu da voze

Ova zemlja jednostavno odbija da ženama izdaje vozačke dozvole, uprkos brojnim protestima organizacija za civilna prava i prava žena.Izvor: 6yka