Stare teze Ministarstva: Rezime eko-aktivista o 8. sjednici Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka (2)

Ovih dana u Eko-Integrala smo zaprimili prijedlog Zapisnika sa 8. sastanak Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području grada Slavonskog Broda, održanog dana 17. ožujka 2021..

U najkraćem mogućem roku poslali smo Povjerenstvu korekcije ispred Eko-Integrala i ukazali na neke korekcije vezano za problematiku brodskog zraka. Budući da je sam prijedlog Zapisnika preopširan, a sastanak Povjerenstva trajao je duže od tri sata, usput Zapisnik još je u radnoj fazi, u prvom dijelu ovog članka samo ću se osvrnuti na predložene korekcije, a u drugom dijelu na neke značajne prijedloge i zaključke, ali i na neke važne činjenice za žurno rješavanje, kako bi se što prije poboljšala ova situacija s brodskim zrakom.

Korekcije na prijedlog Zapisnika sa 8. sastanak Povjerenstva

Upućene su nekoliko primjedbe i korekcije Povjerenstvu. Točnije četiri, po jedna uz svaku točku od Točke 2., do Točke 5. po dnevnom redu sastanka.

Sve su te važne primjedbe, počevši od ponovog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji koje slijedi u prosincu ove godine, preko vođenja Registra onečišćenja za brodsko područje i to način paralelnog praćenja onečišćenja u Slavonskom i Bosanskom Brodu, mogućnosti uvođenja električnih autobusa u brodskom javnom prijevozu, poboljšanja energetske učinkovitosti Kazališno-koncertne dvorane, zahtjeva Županijske skupštine prema “Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u iznosu od 80%”, sve do ukazivanja na činjenice da prekoračenja u zimskim mjesecima na MP SB-1, ali rjeđe i na MP SB-2 znala su biti i ekstremno visoka!

Tako po našem mišljenju iza rečenice u TOČKI 2.: “Sukladno navedenom vidljivo je da je suradnja sa institucijama Republike Srpske vrlo loša…”, trebalo bi još stajati:

Vezano za problematiku Rafinerije, iz Eko-Integrala je ukazano na eventualni problem novog izdavanja ekološke (okolišne) dozvole Rafineriji koji slijedi u prosincu ove godine. A također je zatraženo da se nikako ne odustaje od osnovnog koncepta Registra onečišćenja za brodsko područje, tj. praćenja onečišćenja paralelno i u Slavonskom i Bosanskom Brodu!

Također je primijećena jedna fraza, konstrukcija rečenica s kojima se mi iz Eko-Integrala ne možemo složiti, a još manje kao zaključak jer u TOČKI 3. ZAKLJUČNO piše:

“Međutim, i dalje se bilježe prekoračenja propisanih vrijednosti. Na Grad SB nije izdvojeni slučaj…”!

No, nikako ne stoji da je u Gradu Slavonskom Brodu samo je riječ o običnom “prekoračenju propisanih vrijednosti”. Tu rečenicu, na osnovu mog izlaganja na Povjerenstvu o ‘stvarnom prekoračenju’ kada su brodske mjerne postaje (često) bile u ‘LJUBIČASTOM’, trebalo bi formularati ovako:

“Međutim, i dalje se bilježe prekoračenja propisanih vrijednosti koja su u zimskim mjesecima na MP SB-1, ali rjeđe i na MP SB-2, ponekad i u dužem razdoblju znala su biti i ekstremno visoka. No Grad SB nije izdvojeni slučaj…”.

Nadalje, u TOČKI 4. prije “ZAKLJUČNO” stoji rečenica: “Također, raspravljalo se o mogućnostima javnog prijevoza i prelaska na alternativna goriva u javnom provozu.”, koja na osnovu izloženog (možda) bi se mogla preformulirati:

“Također, raspravljalo se o mogućnostima javnog prijevoza i prelaska na alternativna goriva, mogućnost uvođenja električnih autobusa u javnom prijevozu. Istaknuta i potreba poboljšanja energetske učinkovitosti Kazališno-koncertne dvorane (ložena na mazut), gdje se sastanak Povjerenstva održavalo.”.

Dok u TOČKI 5. svakako bi trebalo stajati i ovo:

Peter Tot-Đerđ iz Eko-Integrala je prezentirao da je na tematskoj sjednici Županijske skupštine o brodskom zraku, koja je održana dana 17. lipnja 2020. godine donesen je zaključak u kojem je zatraženo “od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinanciranje cjelovite energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada … u iznosu od 80%…”.”.

Neke značajne informacije i zaključci sa 8. sastanak Povjerenstva

U prijedlogu Zapisnika potvrđuje se činjenično stanje o onečišćenju brodskog zraka: “Sukladno rezultatima mjerenja kvalitete zraka zrak je na području grada Slavonskog Broda u 2019. i 2020. godini bio II. kategorije za PM2,5, PM10 i B(a)P.”. Što znači da je riječ o onečišćenom zraku. Također je primijećeno   da je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 u 2020. godini zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S), ali pretpostavljamo i na prizemni ozon (O3).

Nadalje, “dodatno je dana informacija da je (saborski) Odbor (zaštitu okoliša i prirode) sukladno iznesenim stajalištima u provedenoj raspravi, donio na 51. sjednici Odbora održanoj 19. lipnja 2019. godine Zaključke vezane uz tematsku sjednicu među kojima je i prihvaćanje predmetnog Izvješće te je predložen niz aktivnosti koje bi Ministarstvo trebalo intenzivirati. Također, tijekom prve polovice 2020. godine Odboru je dostavljeno Izvješće o realizaciji Zaključaka sa 51. sjednice.”. Nažalost to Izvješće nije ni putem Odbora, ali ni Ministarstva nije došlo u Eko-Integral!

Također smo na sastanku saznali da dana “23. veljače 2021. godine generalni konzul RH u Bosni i Hercegovini, g. Zoran Piličić je zajedno s konzulom savjetnikom, g. Antom Franjićem posjetio RNB. Domaćin im je bio g. Anatoly Karalyus, generalni direktor Rafinerije nafte Brod.

… Prema izjavi g. Karalyusa, trenutno se u Rafineriji rade uglavnom poslovi saniranja, remonta i demontiranja starih postrojenja i opreme. … iznio je i osnovne smjernice daljnjeg razvoja Rafinerije, naglasivši da je u ovom trenutku fokus na razvoju poslovanja s komprimiranim plinom, a koji će dolaziti do RNB po završetku Projekta plinofikacije RNB.

Sve pripreme za to su napravljene s obje strane Save te se spajanje plinskih instalacija podvodnim kanalom ispod Save očekuje vrlo brzo. S tim u vezi planirano je dana 1. srpnja 2021. probno otvaranje i stavljanje u pogon plinske stanice

Opcije i načini rafinerijskog poslovanja se, po riječima g. Karalyusa, razmatraju te se u tom kontekstu sagledavaju potrebe i uvjeti tržišta, o čemu će ovisiti konačna odluka, što izgledno može dovesti i do odustajanja od klasičnog rafinerijskog poslovanja.”. Živi bili, pa vidjeli!

“Dodatno je gđa Martina Zupan Urek informirala prisutne o statusu realizacije projekta „Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica“. Projekt se nalazi u završnoj fazi te njegov završetak očekuje do kraja ožujka 2021. godine.”.

Posebno je istaknuta na sastanku Povjerenstva jedna zabrinjavajuća činjenica: “… suradnja je sa institucijama Republike Srpske vrlo loša za razliku od suradnje s RNB koju možemo ocijeniti zadovoljavajućom.”.

A također je važno spomenuti: “Ministarstvo će službenim putem zatražiti od JANAF-a informaciju o trgovinskoj suradnji s RNB za period 2018. – 2020. godina.”.

Puno se govorilo i o kašnjenju donošenja  Akcijskog plana sa strane Grada Slavonskog Broda.

Na kraju je zaključeno: ”Potrebno je žurno donošenje Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete za Grad Slavonski Brod sadržajno izrađenog sukladno svim prijedlozima ovoga Ministarstva.

Sve predložene mjere (sa strane sudionika sastanka) mogu biti dio novog Akcijskog plana, ali iste moraju imati jasnu procjenu učinka i kvantitativni doprinos u smanjenju emisija te definiranu godinu postizanja sukladnosti…”!

Još informacije o brodskom zraku i o ‘standardnom hodu’ onečišćenja zraka u Rafineriji

Posebno treba istaknuti značaj informacije o brodskom zraku izrečene sa strane Ministarstva. Ona je važna jer su uočena neka poboljšanja, ali po običaju ona se (opet) oslanja na staru, u posljednje vrijeme više puta spomenutu tezu o kućnim ložištima i prometu:

Sadašnje onečišćenje prati silazni trend zadnjih nekoliko godina. Najveći broj dana u kojima su povišene koncentracije lebdećih čestica i benzo(a)pirena raspoređeno je u hladnijem dijelu godine i prilikom nepovoljnih meteoroloških prilika, kada su dominantni izvor onečišćenja uz promet i industriju, kućna ložišta s nepotpunim sagorijevanjem biomase gdje sustav grijanja nije centraliziran (putem toplana) i gdje je individualno grijanje kućanstava.”.

Svakako sve to se u Eko-Integralu uvažava, ali mišljenja smo da pored utjecaja lokalnih i daljinskih zagađivača, meteoroloških uvjeta, postoji još uvijek utjecaj raznih (nejasnih) radova u Rafineriji nafte Brod.

Više puta i poslije sastanka smo ukazali na specifičan ‘standardni hod’ onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 u Rafineriji. Navešćemo samo neke datumu u posljednje vrijeme, kada je on bio više nego očigledan i skoro u kontinuitetu: 29.03., 30.03., 31.03., 01.04. i 05.04.2021. god.. Vidi priloge u Galeriji!

Posebno ću dati jedan širi opis od dana 06.04.2021. god., što možete vidjeti i na ‘fejsu’:

“Jutros je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) ponovo i to već 5 sati jedina MP u Hrvatskoj u ŽUTOM (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html). Dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek (od 25.03. od 12 00 sati) nije u funkciji!

Uskršnji blagdani su jedni od najpovoljnijih za analizu utjecaja zagađivača na brodski zrak! Budući da većinom ne radi nitko, nijedna firma, a i ljudi također miruju… U prilogu je grafikon od 03. – 06.04. sa satnim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 s Jelasa (nasuprot Rafinerije). Također i grafikon od 05.04. sa satnim koncentracijama lebdećih čestica PM10 sa mjerne stanice iz Rafinerije!

Vidi se da je sinoć ponovo uočen ‘standardni hod’ onečišćenja zraka u Rafineriji i mjerene su koncentracije lebdećih čestica PM10 iznad 100 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)! A 2 – 3 dana prije za vrijeme blagdana, preko dana su mjerene koncentracije samo od 20 – 25 µg/m3, pa i ispod toga, dok u večernjim satima uvijek ispod 48 µg/m3!

Na grafikonu o satnim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 s Jelasa (nasuprot Rafinerije) vidi se da do sinoćnog rasta koncentracije lebdećih čestica PM10 u Rafineriji, uopće na brodskoj mjernoj postaji nisu ili rijetko se mjerile koncentracije lebdećih čestica PM2.5 iznad 16 µg/m3, pa i oko minimalnih 3 – 8 µg/m3!

Vrlo je očigledan i tu utjecaj emisije iz Rafineriji i to koncentracije lebdećih čestica PM10 na onečišćenje brodskog zraka! Valjda to svatko vidi i shvaća!!!


 

17 comments

Skip to comment form

 1. Ne mogu se ne zapitati zašto grad Brod ne nastupa zajedno s Peterom, najvećim znalcem problema?

 2. Ugledaj se na Jozefinu dragi ekologisto!, Izazovi babu na duel.

 3. Od kukanja – ništa!
  Akcija, smislite nešto, aktualizirajte, naglasite šire od lokalne zajednice.

  Mada svi znaju, nije jednoistavno ministarstvu kad se uzme na pik.

 4. Yo-yo, potpuno si u pravu. Ipak, bilo bi dobro da se upregnu u u kola neke lokalne političke sile koju bi obvezali na podršku. Ovako je sve kamilica.

 5. Lemaićeva je član Eko-integrala, a ne deklariraju se kao njena podrška. Sjedili bi jednom guzicom na svim stolcima.

 6. Znam da je moj članak predugačak. Ali bez da se iznesu konkretni argumenti protiv (stare) teze Ministarstva, DHMZ-a i HZJZ-a, ne ide i ne može se ukazati na 12 godišnju troipolstruku (lokalna, regionalna, državna+Ministarstvo) neučinkovitost administracije. A to ispred Brođana činimo više od 10-tak godina! Evo jedna nova argumentacija;

  Danas je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) ponovo i to već 20-tak sati (jedina) MP u Hrvatskoj u CRVENOM (onečišćen zrak)! Dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek (od 25.03. od 12 00 sati) nije u funkciji (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!
  Također u prilogu ponovo se vidi ‘standardni hod’ onečišćenja zraka u Rafineriji, kada su mjerene povećane koncentracije lebdećih čestica PM10, pa iznad 100 µg/m3, ali i od 148 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

  U isto vrijeme satne koncentracije lebdećih čestica PM2.5 na Jelasu (nasuprot Rafinerije) porasle (skoro) i na 60 µg/m3! A do sinoćnog novog porasta koncentracije lebdećih čestica PM10 u Rafineriji, posljednja četiri dana rijetko se na brodskoj mjernoj postaji mjerile koncentracije lebdećih čestica PM2.5 iznad 30 µg/m3, a često i ispod 6 – 8 µg/m3!

  Vrlo očigledan je utjecaj emisije iz Rafineriji, koncentracije lebdećih čestica PM10 na onečišćenje brodskog zraka! To nije prvi, ali ni stoti put!!! Nažalost to je naše iskustvo od 12 godina!

 7. Svega ima, ali život ide dalje. Pa zaista svega ima! Evo što sam Uredniku Slavonija.in napisao povodom njegovog novog članka (vidi link: https://slavonija.in/voda-nije-bila-zagadena-brodani-su-izmanipulirani/):

  Vidio sam ovu novu bruku na portalu Slavonija.in u vezi ‘brodske ekologije’ u funkciji ‘politiziranja na temu…’. Malo sam razočaran da me Urednik nije ni s jednom riječju informirao kao predsjednika Eko-Integrala. Ne znam na koji način sam to zaslužio, ne samo od njega nego i vlasnika portala(?).

  Znam da je riječ o nekakvim utrkama za mandate, ali ne smije se igrati s ljudima. A ono što dr. “Viktor Simončić, stručnjak za zaštitu okoliša” (bar tako piše) radi, to je vrlo opasno za Brođane. O njegovim ‘teorijama’ sam više puta pisao, pa sam nedavno se ‘zaratio’ zbog netočnih njegovih podataka i to na njegovim ‘Zagorskim novinama’! Žao mi je da za takvo nešto nije Urednik znao, ali trebao je, neovisno da je Doktorova izjava (skoro) sto posto na mjestu…

  Na račun Urednika i ide još jedna informacija da na posljednjoj sjednici (saborskog) Odbora zaštite okoliša, mislim u travnju 2019. god., od prisutnih samo su Ivana Smolčić Jerković i Branko Radošević bili nazočni. Na toj sjednici puno toga je rečeno sa strane predstavnika MUP-a, zamjenika ravnatelja Dorha, g. Cvitana, i dr. O čemu je Slavonija.in obavezno trebao pisati!

 8. Stvarno u ovom Brodu ima svega. Danas 10.4.2021. u 21:00 sati na portalu SBplusu objavljena ‘udarna vijest’ i gdje se dalje ‘razglaba’:

  “Kako saznajemo, radnici su danonoćno bušili s obje strane Save (i ispod nje) kako bi, u konačnici, 25. ožujka u 4.30 cijev bila u cijelosti provučena ispod korita rijeke. Iako su to dobre vijesti za Rafineriju Brod, a još bolje za Crodux, nažalost, stručnjaci su sve glasniji u mišljenju da plinofikacija neće imati značajan utjecaj na kvalitetu zraka na području grada. Naime, neovisno o tomu jesu li rafinerijski pogoni radili ili ne, kvaliteta zraka na području grada.”.

  Izgleda da Slavonski Brod ima svog Doktora Viktora, možda je to Magistar Jerko?

  Vidi: https://sbplus.hr/slavonski_brod/gospodarstvo/ostalo/pocetkom_lipnja_do_rafinerije_ce_iz_hrvatske_putovati_plin.aspx#

 9. Pročitao sam da “sudinik tribine bio je Viktor Simončić, stručnjak za zaštitu okoliša koji je pratio cijelu situaciju.”. A onda sam vidio neke kritike na njegov račun, pa nije mi bilo teško, saznati i neke istine o tribini! Istine koje ipak nisu objavljene!

  Tako, u jednom trenutku na tribini zaslugom dr Viktora Simončića, ispalo je, skoro i dokazano oko brodskog zagađenog zraka da Rafinerija nema veze s ičim, da su Brođani manipulirani, itd..

  No vidim portal slavonija.in ostao je na problematici o onečišćenju brodske vode od prije tri godine! Pa sad tko koga manipulira? Svi mi znamo, što se onda, prije tri godine pred Uskrs dogodilo u Slavonskom Brodu. Ali nitko ‘nema muda’ da kaže istinu!

 10. Nevjerojatno kako više od 12 godina istinu o brodskom zraku i Ministarstvo, državna, regionalna i lokalna uprava uporno guraju pod tepih! Ali i mnogi drugi to se baš lijepo vidi po ovom članku i po nekim komentarima, kao napr. Jerko, dr. Viktor, crni Veljko idr.. Pa ispadne, ne zna se tko ljude, Brođane i ulagače, ne samo iz Hrvatske, 12 godina tjera iz Slavonskog Broda? Da, nečinjenje NIŠTA od strane gore spomenutih tjera Brođane i ulagače iz Slavonskog Broda!!!

 11. Evo sad mi Hekata traži u komentaru članka oko brodske vode: “ostavi po strani Simončića. Ti znaš, kažeš, što se prije tri godine dogodilo. Što? Reci! Gukni! Imaš li ti muda?”

  Pa ponavljam 12 godina istinu o brodskom zraku i Ministarstvo, državna, regionalna i lokalna uprava uporno guraju pod tepih, tako 3 godine i istinu o onečišćenoj vodi!!!

  Ja ni plaćen, ni odgovoran! Neka pita brodske saborske zastupnike, Grad, pa i gradonačelnika, Ministarstvo, pa i ministra, ako oni mu ne kažu, neka pita Dorh i MUP!

 12. “Oprosti mi Pape” – pjevao bi pokojni Oliver. Zaista puno smo stvari pobrkali za ovih 12 godina (svi mi, ali i mnogi komentatori članaka na Periskopu!) i to jedino zbog politike! A politika i njena administracija ne čine ništa. Ponavljam, 12 godina istinu o brodskom zraku i Ministarstvo, državna, regionalna i lokalna uprava uporno guraju pod tepih! Tako 3 godine i istinu o onečišćenoj vodi!!!

  Uređaji na brodskim mjernim postajama dok su ispravni i TOČNI su! U Rafineriji također imamo mjernu stanicu. Sve čisto i jasno. Ne može se usporediti roštiljanje sa loženjem (zbog nekih postrojenja + ‘cijele’ Opštine BB) i to sa OTPADNIM MAZUTOM!

  Količina tog potrošenog mazuta, kako su bivši djelatnici Topline i Tepa, na osnovi onih podataka što nam je prezentiralo rukovodstvo Rafinerije, može biti i do 10-12.000 tona godišnje! A za preradu nafte od milijun tona godišnje, bila bi potreba i do 150 tisuća mazuta… Toliko za sada!

 13. Danas su brodske mjerne postaje i na Jelasu (nasuprot Rafinerije) i kod Stadiona kraj Save, kao većina mjernih postaja u Hrvatskoj su od jučer ujutro od 8 00 sati u ‘totalnom mraku’ (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)! S tim da je mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još od 25.03. od 12 00 sati nije u funkciji.

  Posebno nas zabrinjava, a to se lijepo vidi u prilogu, ‘standardni hod’ onečišćenja zraka u Rafineriji. Sinoć, pa do 4 00 sata ujutro mjerene su ne samo povećane, nego pomalo i alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10 i kontinuirano 5 sati iznad 100 µg/m3: i od 183 i 163 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

  Nažalost, sve više vidim da nakon 12 godina borbi u ovoj hrvatskoj ‘anarhiji’ ni na što ne mogu i ne možemo pozitivno utjecati. Šteta!!!

 14. isprika zbog tipfelera. Trebalo bi stajati:

  … pomalo i alarmantne koncentracije lebdećih čestica PM10 i kontinuirano 5 sati iznad 100 µg/m3: i od 189 i 163 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)! …

  Inače originalne grafikone (s mjerne stanice Rafinerije) možete vidjeti na fejsu na stranicama GI za čisti zrak i Brođani za Brod!

 15. Jutros još oko 5 00 sati je brodska mjerna postaja na Jelasu (nasuprot Rafinerije) i nakon 20-tak sati (jedina) MP u Hrvatskoj, pa skoro i EU (https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index…) bila u CRVENOM (onečišćen zrak)! Dok mjerna postaja kod Stadiona kraj Save još uvijek (od 25.03. od 12 00 sati) nije u funkciji (http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html)!

  Također u prilogu se vidi u Rafineriji jučer ‘standardni hod’ onečišćenja zraka, kada su mjerene povećane koncentracije lebdećih čestica PM10, pa iznad 100 µg/m3, ali i od 163 µg/m3 (https://rafinerija.com/Content/Read/mstanica)!

  Vrlo očigledan je utjecaj emisije iz Rafineriji, koncentracije lebdećih čestica PM10 na onečišćenje brodskog zraka! Nažalost to je naše iskustvo od 12 godina! A posljednjih mjesec dana više puta sam ukazao na to! Bez ikakvog rezultata! Pravi debakl politike i ‘političara’!

 16. Zaista puno toga je tu nam ponovo ispričano. Nažalost, naša, brodska istina je:
  “U prijedlogu Zapisnika potvrđuje se činjenično stanje o onečišćenju brodskog zraka: “Sukladno rezultatima mjerenja kvalitete zraka zrak je na području grada Slavonskog Broda u 2019. i 2020. godini bio II. kategorije za PM2,5, PM10 i B(a)P.”. Što znači da je riječ o onečišćenom zraku. Također je primijećeno da je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 u 2020. godini zrak II kategorije (onečišćen zrak) i obzirom na sumporovodik (H2S), ali pretpostavljamo i na prizemni ozon (O3).”.
  I to tako već deserak godina, otkada se mjere brodska onečišćenja u zraku!

 17. Ne mogu vjerovati da nitko nije reagirao ni iz Ministarstva, ali i DHMZ-a “na specifičan ‘standardni hod’ onečišćenja zraka lebdećim česticama PM10 u Rafineriji. Navešćemo samo neke datumu u posljednje vrijeme, kada je on bio više nego očigledan i skoro u kontinuitetu: 29.03., 30.03., 31.03., 01.04. i 05.04.2021. god..”.

  U Galeriji gore vidimo da na mjernoj stanici u Rafineriji mjerene su samo u par dana više puta povećane koncentracije lebdećih čestica PM10 oko i iznad 120 µg/m3, ali i iznad 160 µg/m3! Ako sam dobro zapazio ovih dana i oko 190 µg/m3!!! Je li to već na granici alarmantnog?

Odgovori