Tag: Slavonski Brod

Podsjetnik: Vrlo dobro! Služimo automatima!

Ljudi je sve više, a veličina prostora na kojem obitavaju ostaje ista. Tim je opravdanije da se boravljenje na prostoru uopće, a pogotovo na uređenom prostoru, naplaćuje se od strane njegovog vlasnika. Država i njene lokalne političke-teritorijalne depadanse, vlasnici su svega nepokretnog i pokretnog. Hobbesovska država – najhladnija neman od svih nemani, svoju parazitsku narav …

Continue reading

Aktualiziramo: Nemoj poći sad ili o razlikama među kvartovskim kafićima

Kvartovski kafići su sigurne kuće za sve progonjene od strane agresivne, neumoljive svakodnevice i prijeteće banalnosti, jer ostavljaju plave tragove od davljenja prstima rutine i obveza na vratu njihovog malaksalog duha. Obližnji kafići su skloništa za duše namučene obiteljskim nasiljem podsjećanja na dužnosti i egzistencijalna očekivanja. Smješteni u zgradama, u prostorima ispod stanova, namjenski uređeni …

Continue reading

Hrvatski političari o plinofikaciji Rafinerije nafte Bosanski Brod

Nedavno mi je postavljeno pitanje, tko su bili predsjednici Vlade RH i ministri zaštite okoliša u posljednjih 11 i pol godine, od početka rada Rafinerije? Rafinerija nafte Brod je nakon pauze, koja je trajala više od 18 godina, pokrenula proizvodnju prerade naftnih derivata 27. studenog 2008. godine, dok je Ivo Sanader bio predsjednik Vlade RH. …

Continue reading

Podsjetnik: Sjećate li se ugljena za grijanje?

U grafičku opremu teksta o ugljenu za grijanje uvrštena je fotografija, skinuta odnekud s internetskih bespuća, jer se u Slavonskom Brodu više ne može uočiti i snimiti. Ugljen preko dvadeset godina ne stanuje ovdje. Grijanje na drva… hrast, bukvu, grab…preživjelo je, ali ugljena više nema. Plin je zamijenio i jednu i drugu vrstu ogrijeva. Teče …

Continue reading